Wednesday, 01 April 2015 08:34
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић и заштитник грађана Саша Јанковић, на основу члана 9. Закона о Агенцији за борбу против корупције, упутили су председници Народне скупштине Маји Гојковић, заједнички предлог да Народна скупштина за члана Одбора Агенције за борбу против корупције изабере Виду Петровић Шкеро.

 
Tuesday, 31 March 2015 08:38
Version in Serbian only

Компанија Google Inc обавестила је Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности да ће и ове године, у периоду април-август поновно вршити снимање у Србији за Street View.

Google планира ажурирање већ постојећих снимака (Београд, Нови Сад и Ниш) а и снимке нових градова, као Крагујевца и можда још неких мањих, у зависности од временских услова.

Google је потврдио да ће приликом снимања у потпуности поштовати услове, односно смернице које је Повереник дао приликом првог снимања и спремност да у случају потребе да било какво додатно појашњење.

 
Monday, 30 March 2015 10:08
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности доставио је Народној скупштини Републике Србије Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности у 2014. години. Извештај је достављен и председнику Републике, Заштитнику грађана и Влади Републике Србије и истакнут на веб презентацији Повереника.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић, је изјавио следеће:

 
Tuesday, 24 March 2015 08:44
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом више пријава грађана у вези са обрадом података о личности ученика и других лица у поступку доделе бесплатних уџбеника, извршио надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

 
Thursday, 19 March 2015 09:01
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обратио се већи број новинара са питањима, односно молбама за објашњење у вези са саопштењем Министарства одбране о раду Комисије за утврђивање одговорности за трагедију хеликоптера, као и у вези са налазом саме Комисије.

Поверенику за информације није позната садржина налаза Комисије. Повереник није имао увид у садржину налаза за шта уосталом и није било разлога, будући да увид у конкретне документе врши онда када поводом њих води поступке по жалбама.

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.3.2015.

    PENDING: 3.911

    DONE: 33.411

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs