Thursday, 23 April 2015 11:35
Version in Serbian only

03.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оценио је да је неопходно и у писму министру унутрашњих послова апеловао да Министарство унутрашњих послова, објави комплетне релевантне податке о случају самоубиства које се пре 22 године догодило у стану у садашњег заштитника грађана Саше Јанковића.

С тим у вези повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
Tuesday, 21 April 2015 10:15
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обратио се већи број новинара и грађана поводом најављене акције анкетирања грађана и бројања саобраћаја коју планира да спроведе Секретаријат за саобраћај града Београда. Повод за обраћање су дилеме у вези са могућим задирањем у приватност, односно незаконитом обрадом података о личности у току спровођења анкете.

С тим у вези повереник наглашава да се ради о анкети у којој ће грађани анонимно (као што се и наводи у саопшењу истакнутом на сајту Секретаријата) одговарати на питања у свом учешћу у саобраћају, те да спроведена на тај начин, не подразумева и не представља обраду података о личности.

Повереник оцењује да би, имајући у виду обим акције која траје више дана и која поред осталог подразумева спровођење анкете у 10.000 домаћинстава, било корисно и добро да је Секретаријат акцији обезбедио знатно већи публицитет и да је посредством медија отклонио све евентуалне дилеме у вези са циљем, садржином и начином спровoђења акције.

Сходно наведеном, повереник наглашава да је ствар воље грађана да ли ће се активно одазвати на позив за учешће у предметном анкетирању и дати на њега што прецизније и тачне одговоре, или не. У сваком случају, обрада било каквих личних података била би, како са становишта ваљаног правног основа, тако и са становишта прокламоване сврхе, недопуштена.

 

 
Tuesday, 21 April 2015 08:53
Version in Serbian only

26.11.2008Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности задовољан је одговором и реакцијом Републичког фонда здравственог осигурања (РФЗО) на Упозорење које му је упутио због незаконитости у обради података о личности осигураника.

РФЗО је у одговору потврдио да ће у свему поступити у складу са Упозорењем, те да су све организационе јединице Фонда већ обавештене да одмах престану са незаконитом обрадом података.

Повереник је претходно спровео поступак надзора у коме је утврдио да РФЗО ради исплате накнада за привремену спреченост за рад, тражи од послодаваца да од осигураника прибаве комплетне оцене лекарске комисије и да их потом доставе Фонду. РФЗО је као "основ" за такву обраду података наводио одредбе Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања.

С тим у вези, повереник Родољуб Шабић је изјавио следеће:

 
Wednesday, 15 April 2015 08:28
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позитивно оцењује то што је Управа за извршење кривичних санкција наложила свим установама за извршење кривичних санкција да хитно поступе по препорукама и примедбама Повереника које се односе на недопуштену обраду података о личности. Повереник, међутим, истовремено подсећа на ограничен домет одређених мера будући да су неки проблеми системски и не могу се отклонити појединачним активностима, већ се морају решавати на глобалном, државном плану.

Повереник је препоруке и примедбе Управи за извршење кривичних санкција упутио након што је, још у другој половини 2014, извршио надзор над применом Закона о заштити података о личности у Управи и установама за извршење кривичних санкција. Надзор је показао бројне недостатке и пропусте у вези са обрадом података о личности лица лишеним слободе, али и посетилаца и запослених.

 
Wednesday, 08 April 2015 08:39
Version in Serbian only

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Влади Србије писмо у коме указује на нужну потребу да Влада обезбеди доследну примену сопственог Пословника у поступку припреме закона, упозоравајући на негативне последице непоштовања Пословника у областима у којима Повереник делује, посебно у области заштите података о личности.

С тим у вези, повереник Родолјуб Шабић изјавио је и следеће:

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.3.2015.

    PENDING: 3.911

    DONE: 33.411

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs