Tuesday, 01 December 2015 08:48
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је током новембра 2015. извршио анализу информатора о раду шест органа јавне власти из члана 22. ст. 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја - Владе Републике Србије, Народне скупштине Републике Србије, Председника Републике Србије, Републичког јавног тужилаштва, Уставног суда и Врховног касационог суда.

Анализа упућује на закључак да су највиши органи јавне власти у неочекиваној мери занемарили законску обавезу проактивног објављивања информација о свом раду, како у погледу приказивања ажурних информација, тако и у погледу израде информатора са свим прописаним деловима. Од шест органа само један, Врховни касациони суд, израдио је информатор о раду који је у битним елементима усклађен са законом односно Упутством за израду и објављивање информатора о раду.

Од шест државних органа чији су информатори прегледани, пет није приказало податке о средствима рада, три органа нису приказала податке о платама, четири органа нису приказала потпуне податке о јавним набавкама и четири органа није приказало податке о буџету за текућу годину.

Непријатно изненађење представља информатор о раду Народне скупштине, која је више пута била награђивана за допринос афирмисању права на приступ информацијама и транспарентност у раду, између осталог и због изузетно садржајног и редовно ажурираног информатора о раду. Ове године установљено је да недостаје део обавезних података о јавним набавкама (планови јавних набавки за 2014. и 2015. годину), а да су подаци о средствима рада неажурирани.

Свим наведеним органима, изузев Врховног касационог суда, упућени су дописи којима је указано на обавезу, значај и потребу проактивног објављивања података о раду органа јавне власти, као мере за унапређење јавности рада органа.

 
Monday, 30 November 2015 09:12
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности јуче и данас се обратио већи број медија, новинара и грађана поводом изношења података о здравственом стању грађанина А.К. у емисији ТВ ПИНК.

Поводом тога Повереник упозорава да је и самим Уставом Републике Србије (члан 42) забрањена и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју си прикупљени, осим за потребе кривичног поступка или заштите државне безбедности. Дакле, само надлежни органи имају право и дужност да се баве и обрадом личних података прикупљених од стране других субјеката у друге сврхе, али само у сврху сузбијања криминалитета и заштите државне безбедности, а не и ван тога, поготово не у "сврху" пласирања тих података у најширу јавност.

 
Thursday, 26 November 2015 10:26
Version in Serbian only

vds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубу Шабићу је на Годишњој конференцији Виктимолошког друштва Србије која се уз учешће великог броја представника науке и струке из више земаља широм света одржава 26 и 27.11.2015, уручено посебно годишње признање - "Награда за допринос унапређењу права жртава".

Захваљујући се на признању, повереник Родољуб Шабић је подсетио да је пре 18 година био један од оснивача Виктимолошког друштва Србије, да је дуг низ година функционер друштва, да је више година седиште Виктимолошког друштва било на адреси његове адвокатске канцеларије, али да све то не би требало да буде довољан разлог за доделу једног овако вредног признања.

Повереник је оценио да разлоге за ово признање треба тражити у бројним акцијама и интервенцијама које су спроведене и у области слободе приступа информацијама и у области заштите података о личности, а које су објективно представљале допринос праву и бољем статусу жртава. С тим у вези нагласио је да без обзира на чињеницу што је у вези са свим тим акицјама лично веома експониран, оне и њихови ефекти извесно нису само његова заслуга већ су заслуга тима који је формирао, који води и на чији однос према људским правима је поносан. Због тога, рекао је, награду доживљава и као признање за рад својих сарадника и захвалио се и у њихово име. 

 
Tuesday, 24 November 2015 10:31

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection believes that the currently available budget projections for 2016 relating to the provision of funds for functioning of the institution of the Commissioner express obvious intent to make operations of this institution significantly difficult and to make them impossible for quite some time.

This is undoubtedly and best evidenced by the fact that the planned fund for salaries of employees at the Commissioner's Office is almost by 30% lower than the fund which was available to the Commissioner in 2015.

It is not quite clear who is behind this, since the Commissioner's associates received information that "the limit has been determined by the Ministry of Public Administration and Local Self-Government" in their communication with the Ministry of Finance. But even if we leave aside the question whether either of these ministries has the right to radically worsen operating conditions of an independent institution without any consultations with the Commissioner, one thing is obvious – the planned funds are not sufficient even to cover salaries of the existing number of employees in the Commissioner's Office, which means that budget "makers" plan dismissals in the Office.

 
Friday, 20 November 2015 10:02

In connection with the Draft Law on Personal Data Protection prepared by the Ministry of Justice, the Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection said that although the Action Plan for Chapter 23 passed within the framework of negotiations with the EU sets out that the Draft Law must be compliant with the Model Law prepared and made available to the Ministry of Justice and the Government by the Commissioner more than a year ago, this had obviously not been done so.

The Commissioner said that the Draft Law ignored the majority of problems observed in practice and if it was adopted as the law, not only would it make no contribution to improvement of the situation in the field of personal data protection, but could instead become the source of additional problems.

In his opinion submitted to the Ministry of Justice, the Commissioner listed numerous already well-known problems which are not addressed by the Draft Law.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

 • Version in Serbian only

  Збирни месечни статистички подаци из области доступности информација и заштите података о личности

  на дан 30.11.2015.

  У ПРОЦЕДУРИ: 4.173

  ОБРАЂЕНО: 38.476

   

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs