Activities

ЈАВНОСТ ИМА ПРАВО ДА ЗНА КО ИМА ДИПЛОМАТСКИ ПАСОШ СРБИЈЕ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности донео је решење којим је Министарству спољних послова РС наложио да новинарки Центра за истраживачко новинарство у Београду достави информације о дипломатским пасошима издатим у периоду од 7. 7. 2008. до 27. 4. 2014. године, из којих се може сазнати којим лицима је дипломатски пасош издат, које су функције она вршила, те датум издавања и датум престанка важења пасоша.

Повереник сматра да је неспоран оправдан интерес јавности да зна да ли се државни органи придржавају закона у извршавању прописаних надлежности, генерално па тако и у погледу поштовања прописа и у вези са издавањем дипломатских пасоша, нарочито када је о томе већ неко време отворена дебата у јавности.

Повереник оцењује да би доступност тражених информација допринела расветљавању истине, односно отклањању сумње у законитост рада органа, или утврђивању одговорности у случају повреде закона и била у функцији унапређења мера за отклањање евентуалних пропуста убудуће.

Thursday, 14 August 2014 10:11
Version in Serbian only

26.11.2008Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да је принципијелно неприхватљиво да било ко сноси било какве негативне последице због тога што се користио правима које гарантују Устав и Закон о слободном приступу информацијама.

Повереник је данас у писмима упућеним председницима УНС-а и НУНС-а указао на случај новинарке Снежане Ћериман, запослене у ЈП "Радио телевизија Крагујевац", која је тражила помоћ од Повереника јер јој је уручено Упозорење пред отказ због тога што је поднела захтев за слободан приступ информацијама Привредном друштву за снабдевање "ЕПС Снабдевање", тражећи податке о дуговању за струју ЈП "Радио телевизије Крагујевац".

Подсећајући да Повереник не располаже никаквим формалним овлашћењима да помогне у заштити радно правног статуса новинарке а оцењујући да је реч о нечему што превазилази значај појединачног случаја и што заслужује адекватну реакцију и новинарских удружења и јавности, повереник Родољуб Шабић изјавио је и следеће:

 
Monday, 11 August 2014 08:45

01.12.2008.On occasion of the news in the media that for opening new accounts, i.e. provision of new services, banks place before new clients the condition that they must sign a statement of consent for their personal data, i.e. data on changes on the account, to be deliverable to tax authorities of the United States of America, the Commissioner for Information of Public Information and Personal Data Protection instituted a special control procedure and requested the banks to declare the purpose and legal grounds for such personal data processing.

The Commissioner warns that in all cases when data processing is performed on the basis of consent it is not only necessary for the consent to be informed, i.e. the concerned person needs to be fully informed about the grounds, scope, purpose and consequences of data processing, but free as well, i.e. if it is conditioned, extorted, such consent cannot produce any legal effect, and personal data processing on such ''grounds'' would be illegal and contrary to the Law on Personal Data Protection.

In itself potential conditioning of banking services with the signing, i.e. denial of services due to non-signing of such a statement does not fall within the competences of the Commissioner, however I believe that this would also constitute violation of the law which the competent authorities should act upon, especially the NBS.

In this regard the Commissioner, Rodoljub Sabic, has stated the following:

 
Friday, 11 July 2014 10:29

03.12.2008.The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection has issued a warning to the Ministry of Interior on occasion of its failure to take technical, personnel and organizational security measures for the protection of personal data from the video surveillance system in PD Novi Sad.

The warning contains a 14-item list of deficiencies, and the MoI is to inform the Commissioner on the measures and actions taken to remedy the deficiencies in personal data processing within 15 days as of the date of the receipt of the warning.

The Commissioner, Rodoljub Sabic, has evaluated that this particular case is yet an additional proof of the chronic, multi-annual inadequate attitude to personal data protection and stated the following:

 

javna-rasprava-zpl-baner

Statistics

 • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

  31.7.2014.

  PENDING: 3.595

  DONE: 28.219

   

  Read more...

centralni-registar-baner-eng


konkurs-baner-cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs