Friday, 22 May 2015 12:55
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитник грађана апелују да се при извештавању о животима грађана, чак и када се ради о јавним личностима, много више пажње поведе о приватности и елементарној тактичности, као елементима људског достојанства.

Начин на који је у јавност пласирана вест о одласку познатог глумца Драгана Николића у болницу не само да је противан обавези чувања тајности податка о здравственом стању, већ је нанео непотребно и непримерено узнемирење његовој породици, која се обратила заштитнику и поверенику.

Повереник и Заштитник подсећају на обавезу свих запослених у здравственим институцијама да заштите право на приватност пацијента и породице. Истовремено, иако ни један ни други орган нема контролна овлашћења према медијима, заштитник и повереник апелују на медијске посленике да, зарад тиража и сензационализма, не жртвују достојанство и тактичност према људима, који, чак и када су јавне личности, имају право да у одређеним ситуацијама буду „остављени на миру".

Два органа подсећају и да кодекс новинарске професије стриктно прописује поштовање људског достојанства и пажљив и професионалан, одговоран однос према људима.

Одговорно би требало да се понашају и грађани који на друштвеним мрежама преносе различите информације, укључујући и оне са потенцијално узнемирујућим садржајем. Поштовање достојанства личности није само обавеза која произлази из кодекса неке професије, него и опште начело сваког друштва које поштује права грађана.

 

 
Friday, 22 May 2015 08:27
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује да јучерашње саопштење Народне банке Србије (НБС), у коме се инсинуира постојање некаквих наводних пропуста у поступку надзора над применом Закона о заштити података о личности који је Повереник спровео у свим пословним банкама у Србији, за ефекат може имати само дезинформисање јавности.

Овакво саопштење НБС, независно од мотива, објективно представља подршку недозвољеној обради личних података грађана од стране пословних банака.

 
Thursday, 21 May 2015 09:28
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности приводи крају поступак надзора над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ) у пословним банкама које раде у Србији.

Повереник је још током марта, након непосредно спроведеног надзора, упутио на адресе свих банака Упозорење да на различите начине врше недозвољену обраду података о личности тако што, без основа у закону, захтевају и задржавају фотокопије одређених докумената које садрже личне податке (личне карте и пасоше лица овлашћених за заступање, лица са картона депонованих потписа и овлашћених доносилаца налога и готовине, власника 25% или више управљачког дела, председника и чланова скупштине станара, здравствене легитимације неких лица итд.).

 
Wednesday, 13 May 2015 12:09

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection received from the Security Information Agency a notification on compliance with the Commissioner's decision in connection with information on the use of special procedures and measures of secret collection of data from the sphere of competence of the Security Information Agency. The Security Information Agency enclosed evidence of compliance with the said decision to the notification.

 
Friday, 08 May 2015 11:12

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection issued to the Ministry of Trade, Tourism and Telecommunications the opinion on the Draft Bylaw on the Requirements for Devices and Programme Support for Lawful Interception of Electronic Communications and Technical Requirements for Compliance with the Duty to Keep Data on Electronic Communications.

The Commissioner's opinion is that the Bylaw (with its proposed content) should not be passed. Such Commissioner's opinion is based on the fact that the Draft Bylaw also provides for a number of issues which cannot be regulated by secondary legislation, as well as that it contains arrangements which are incompliant with and contrary to the Constitution, the Law on Electronic Communications and the Law on Personal Data Protection. According to the Commissioner, the adoption of such Bylaw would imply great, both potential and actual, risk of jeopardizing many citizens' rights to privacy, secrecy of communications and personal data protection.

Emphasizing that those issues which, according to the Constitution, can and must be regulated exclusively by the law, the Commissioner suggested to the Minister to open a broad public debate with the aim of amending the applicable or enactment of the new Law on Electronic Communications.

 

 

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs