Thursday, 22 September 2016 10:25
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности након спроведеног поступка надзора над применом Закона о заштити података о личности, од стране Комуналне полиције Града Београда (као унутрашње организационе јединице у саставу јединственог органа Градске управе Града Београда), упутио је писмо градоначелнику Београда.

У прилогу писма повереник је градоначелнику доставио Упозорење упућено Комуналној полицији којим указује на уочене неправилности и налаже јој да га у року од 15 дана обавести о мерама и активностима које ће предузети ради њиховог отклањања.

 
Friday, 16 September 2016 08:53
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упутио је Влади Србије захтев да она, у складу са својом обавезом из чл. 28. ст. 4 Закона о слободном приступу информацијама, принудом обезбеди извршење решења Повереника којим је наложио Градском заводу за вештачење у Београду да листу "Данас" из Београда достави тражене информације односно документа из којих се може сазнати број предмета у којима је вештачила вештак Л.М., предмет вештачења, вредност спорова и странке у тим предметима.

 
Friday, 09 September 2016 09:49
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом измене Одлуке о јавном линијском превозу путника које је јуче усвојила Скупштина Града упутио писма (истоветне садржине) градоначелнику Града Београда и председнику Скупштина Града Београда.

Повереник се, пре свега, осврнуо на делове одлуке који предвиђају да конролори у градском превозу и без присуства полиције, односно комуналне полиције могу вршити обраду података о личности, односно утврђивати идентитет грађана, те да су грађани дужни да им те податке дају.

 
Tuesday, 06 September 2016 09:57
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је, након спроведеног поступка надзора поводом објављивања у медијима личних података из службене пореске документације грађанке Т.Р., против Н.Н. лица из Пореске управе у саставу Министарства финансија поднео Вишем јавном тужилаштву, у Београду, кривичну пријаву због кривичног дела из члана 146. ст. 3 Кривичног законика.

 
Thursday, 01 September 2016 10:04

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection has issued the Ministry of Internal Affairs with a Warning about irregularities in the processing of personal data of participants in the driver education process (learner drivers, lecturers, examiners and instructors), which render such personal data processing contrary to the Law on Personal Data Protection and hence inadmissible.

 

model-zakona-baner-eng

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.8.2016.

    PENDING: 4.191

    DONE: 44.495

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

portal-otvorenih-podataka-eng


konkurs-baner-cir

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs