Monday, 27 October 2014 09:46
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Родољуб Шабић је, у писмима упућеном потпредседнику Владе и министру државне управе и локалне самоуправе, Кори Удовички и министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Александру Вулину, указао да је неопходно у што краћем року обуставити даљу обраду података деце која је градским и општинским управама наложена заједничким писмом два министарства од 21. 10. 2014. године.

Наведеним писмом два министарства захтевано је од градских и општинских управа да од основних школа на територији своје општине затраже податке о деци (име и презиме, ЈМБГ, школа, разред) која имају више од 30 неоправданих изостанака, те да те податке потом доставе служби дечије заштите у свом граду односно општини, а да ће даља упутства добити 3. новембра.

Непосредно по добијању овог писма поверенику се обратило неколико градских општина са молбом за мишљење о допуштености, основу, сврси овакве обраде личних података деце.

Повереник је од оба министарства затражио да назначе правни основ за овакву обраду података, односно за инструкције министарстава упућене општинској управи, подсећајући да су основна начела заштите података о личности и истовремено услови за допуштеност обраде података законитост, сврсисходност, сразмерност, безбедност података и тачност и ажурност.

Повереник је такође указао да је, до отклањања свих дилема у вези са описаним начином обраде података деце, потребно у што краћем року обуставити даљу обраду и о томе обавестити све органе којима је она претходно наложена, како би се спречиле негативне последице и умањио ризик по права малолетних лица.

 

 
Thursday, 23 October 2014 11:02
Version in Serbian only

01.12.2008.Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује као оправдане све чешће реакције и притужбе грађана и покрета потрошача на „обавезу" да приликом рекламације или враћања робе дају продавцима личне податке укључујући и ЈМБГ. Повереник оцењује да је постављање таквих захтева грађанима не само контраверзно са становишта сврхе и неетично, него и незаконито.

Повереник подсећа да је на то да се ради о недопуштеној обради података о личности још пре три године упозорио Министарство финансија и сугерисао да без одлагања измени подзаконски акт који представља „основ" за такву обраду. С тим у вези повереник Родољуб Шабић је изјавио и следеће:

 
Friday, 17 October 2014 07:28
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности je уз писмо министру правде ставио на располагање Министарству правде и Влади Србије Модел закона о заштити података о личности који је припремљен у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Повереник је више пута до сада указивао да досадашње доцње и даље пролонгирање у нормативном уређивању ове деликатне области људских права извесно морају за последицу имати повећање иначе великог броја већ присутних проблема. Повереник је то учинио и недавно у писму упућеном председнику Владе Србије.

Иако то није обавеза Повереника он је јавно обећао да ће дати квалитативан допринос изради новог закона о заштити података о личности и израдом Модела је испунио то обећање.

Повереник је сигуран да Модел закона који је ставио на располагање Влади може да буде више него солидна основа за нови закон о заштити података о личности који је Србији неопходан.

 

 
Thursday, 09 October 2014 07:48

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection initiated the inspection monitoring of the implementation of the Law on Personal Data Protection in the Municipality of Obrenovac. The monitoring procedure was instituted due to the publication of over five thousand rulings within the "List of final rulings on state aid allocation that were issued in the period from 27 July to 16 September."

 
Wednesday, 08 October 2014 09:58

26.11.2008

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection estimates the quality of the Draft Chapter 23 Negotiations Action Plan (available on the website of the Ministry of Justice), at least in terms of ​​free access to information and personal data protection, to be significantly below expected and required level.

The Commissioner estimates that the adoption of the document to this effect would sooner or later have a negative impact on the course of negotiations with the European Union and, more importantly, on the exercise and protection of the rights of Serbian citizens guaranteed under the Constitution and the law. In this regard, the Commissioner has stated the following:

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

  • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

    31.10.2014.

    PENDING: 3.671

    DONE: 30.157

    Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs