Tuesday, 24 March 2015 08:44
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је поводом више пријава грађана у вези са обрадом података о личности ученика и других лица у поступку доделе бесплатних уџбеника, извршио надзор над спровођењем и извршаванајем Закона о заштити података о личности у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Спроведеним надзором утврђено је да Министарство само не прибавља односно не обрађује податке о личности, односно да се Министарству поводом овог пројекта не доставља документација која садржи податке о личности већ само деперсонализовани сумарни, статистички подаци. Али, надзором је утврђено да податке о личности прибављају и обрађују основне школе (око 1.200) користећи за то образац који су доставили родитељима са захтевом да га попуне, а који образац је, под називом "Пројекат бесплатни уџбеници - пријавни образац", основним школама доставило Министарство. Попуњавање обрасца подразумева прибаваљање неких података о личности чија обрада, по врсти и начину, с обзиром на сврху и основ обраде, није у складу са Законом о заштити података о личности. То се пре свега односи на прибављање фотокопија одређених докумената. Примера ради, "утврђивање идентитета" никако не подразумева прибављање и задржавање фотокопије личне карте. Такође, прибављањем фотокопије здравствене књижице обрађују се подаци (укључујући и ЛБО) који се воде у матичној евиденцији РФЗО, а чија је обрада дозвољена само за потребе здравственог осигурања. Исто важи и за прибављање "медицинске документације" о болести члана породице.

Повереник је у писму упућеном министру просвете, науке и технолошког развоја указао да је неопходно да Министарство што пре обавести све основне школе којима је већ доставило предметни образац да одмах обуставе даље прикупљање података чија обрада није у складу са законом.

 
Thursday, 19 March 2015 09:01
Version in Serbian only

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обратио се већи број новинара са питањима, односно молбама за објашњење у вези са саопштењем Министарства одбране о раду Комисије за утврђивање одговорности за трагедију хеликоптера, као и у вези са налазом саме Комисије.

Поверенику за информације није позната садржина налаза Комисије. Повереник није имао увид у садржину налаза за шта уосталом и није било разлога, будући да увид у конкретне документе врши онда када поводом њих води поступке по жалбама.

Чак и да је имао увид у садржину налаза Комисије Повереник је у овој фази не би коментарисао, будући да постоји могућност да му се у догледно време жалбом обрати неко од медија, новинара, НВО, грађана итд., па би такво коментарисање неко евентуално могао оценити као прејудицирање.

Повереник међутим мора да подсети на неке релевантне правне чињенице. Право јавности да зна, дакле право на приступ информацијама о раду органа власти зајамчено је Уставом Републике Србије. То право остварује се на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја у коме је изричито предвиђено (чл. 8): "Права из овог закона могу се изузетно подврћи ограничењима прописаним овим законом ако је то неопходно у демократском друштву ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса заснованог на Уставу или закону." Закон, разуме се, предвиђа и околности у којима остваривање права јавности може да буде ограничено, али је то ограничавање оправдано и правно могуће искључиво под условима утврђеним законом. Право јавности да зна не може се ограничавати никаквим подзаконским актима. С тим у вези правно је неодрживо позивање на "Упутство о класификовању, извештавању, евиденцији и анализи ванредних догађаја у Министарству одбране и Војсци Србије", као на било какав основ за ограничавање права утврђених и уређених законом.

 

 
Tuesday, 17 March 2015 11:51
Version in Serbian only

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољуб Шабић примио је данас комесара за људска права Савета Европе Нилса Муижниекса и његове сараднике. У дужем разговору повереник је комесара Савета Европе информисао о развоју и резултатима институције Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и стању у области слободе приступа информацијама и заштите података о личности.

Комесар Савета Европе испољио је интересовање за обим активности и висок степен ефикасности интервенција Повереника. Поред тога, показао је посебно интересовање за неколико тема као што су процес повлачења државе из власничких структура медија и транспарентност учешћа државе на медијском тржишту, проблеме у приступу медија и јавности уопште информацијама од значаја за откривање и гоњење ратних злочина, те нормативну (не)уређеност области заштите података о личности.

Комесар за људска права Савета Европе нагласио је да ће проблеми заштите података о личности извесно и у Србији морати да постану веома актуелна тема.

 

 
Thursday, 12 March 2015 10:23

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection has sent a letter to the Minister of Construction, Transport and Infrastructure urging for amendments and modifications to the Law on State Land Survey and Cadastre in order to remedy as soon as possible the identified issues with personal data processing in the cadastre.

The Commissioner previously conducted an inspection of compliance with the Law on Personal Data Protection at the Republic Geodetic Authority and drew attention to identified irregularities in personal data processing, namely that numerous personal data of title holders are made available to third parties without proper legal basis and without weighing whether the processing is proportionate and done for the specified purpose.

Under the Constitution of the Republic of Serbia and the Law on Personal Data Protection, data may be processed on the basis of a law or on the basis of consent of the data subject. Furthermore, the Decision of the Constitutional Court of Serbia I Uz No. 41/2010 of 6 July 2012, which was passed in a procedure initiated by the Commissioner several years ago, reaffirmed that collection, keeping, processing and use of personal data can be regulated only by a law and not by secondary legislation.

However, in practice, such as it is, functioning of the cadastre, including issuing of extracts, is in effect governed by the Bylaw on Compilation and Maintenance of Real Estate Cadastre. Not only is this a piece of secondary legislation, but is also dates all the way back to 1999, which means it predates both the Law on Personal Data Protection and the Law on State Land Survey and Cadastre by a good ten years.

While the Commissioner does not question and indeed upholds the principles of transparency, assurance and legal certainty, which the Law on State Land Survey and Cadastre promotes, he nevertheless believes it is obvious they should not be "enforced" through the application of the said Bylaw. Due to the supremacy of the Constitution and the ensuing need to ensure respect for the citizens' rights enshrined in the Constitution and relevant laws, the existing regulations governing the operation of the cadastre will have to be brought in compliance with the applicable provisions of the Constitution of the Republic of Serbia and the Law on Personal Data Protection. This needs to be done as soon as possible through appropriate amendments to the Law on State Land Survey and Cadastre. It goes without saying that any provisions governing the purpose and manner of personal data processing and the type and scope of title holders' personal data that can be processed or made available to third parties (the requirement to demonstrate legal interest) must strictly comply with the principles set out in Article 8 of the Law on Personal Data Protection, including in particular the principles of processing for intended purpose and proportionality of personal data processing.

 

 
Friday, 06 March 2015 09:47

The Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection believes that the way competent authorities address the issue of liability for breaches of the Law on Personal Data Protection (LPDP) and the Law on Free Access to Information of Public Importance (LFAIPI) is inadequate as a deterrent and in fact encourages offenders to break the law.

A particularly grave concern is the fact that liability of officials for breaches of the law is an issue that is commonly "swept under the rug", diminished and misrepresented in the eyes of the public.

The Commissioner believes it would be beneficial and quite instructive for a realistic review of the way the government treats the situation in the field of personal data protection if the Ministry of Justice or other competent authorities publicised e.g. figures showing how many persons – if any – have been sentenced by valid and enforceable judgements for the criminal offence punishable under Article 146 of the Law or any other criminal offence in connection with unlawful processing of personal data in the six years since the enactment of the LPDP. Not only is it difficult, nay impossible to find examples of officials being held to account for violations of the law; rather alarmingly, we have recently heard from officials of certain public prosecution offices they were "unable" to "retrieve criminal reports from the electronic database" in some cases. This is worrying because it means some cases may have become lost and that is certainly not something that should be happening in a normal state of affairs. Either way, publication of relevant figures would most certainly reveal a huge gap between the "penal policy" and the actual situation, which is burdened with a myriad of issues and fraught with serious, grave violations of the law and the right to personal data protection, including compromised security of huge databases of personal information controlled by public authorities.

Another disconcerting fact is that the Ministry currently in charge of freedom of information, namely the Ministry of Public Administration and Local Self-Government, appears to follow in the footsteps of the Ministry of Justice, which brought virtually no infringement charges against the offenders for three years.

In this context, it is rather out of place for the Ministry of Public Administration and Local Self-Government to justify this practice by referring to alleged "differences in interpretation of the law." The clear and unambiguous provisions of Articles 46, 47 and 48 of the Law on Free Access to Information of Public Importance, which list punishable offences, leave no scope for different interpretation and the Ministry has a duty to bring infringement charges against perpetrators as part of its oversight powers. Thousands upon thousands of infringements have been committed in recent years and the Commissioner has reported hundreds of the most drastic and flagrant cases (which commonly involved multiple offences) to the Ministry, even though it was not his duty to do so. Considering that the Commissioner has sent 271 such cases to the Ministry of Public Administration and Local Self-Government in the last 10 months (since that Ministry took over the responsibility for these matters) and the Ministry has initiated only 4 infringement proceedings, any further comment seems unnecessary.

 

 

model-zakona-baner-cir

Statistics

 • Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection

  27.2.2015.

  PENDING: 3.843

  DONE: 32.708

   

  Read more...

centralni-registar-baner-eng

ADDRESS BOOK

CONTACT

Address book of the highest national authorities and selected non-governmental NGOs.

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs