Aktuelnosti

OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI MORA IMATI OSNOV U ZAKONU

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je pismom upućenom Ministru finansija podsetio da je Poverenik sproveo postupak nadzora u svim poslovnim bankama u Republici Srbiji (29) povodom prikuplјanja podataka klijenata u cilјu saradnje sa poreskim organima SAD na primeni njihovog FATCA zakona i eventualnog iznošenja podataka iz Republike Srbije. Nakon sprovedenog nadzora Poverenik je uputio upozorenja da za navedenu obradu podataka u uslovima nepostojanja potpisanog i ratifikovanog FATCA sporazuma nema valјanog pravnog osnova i posebno, da bi iznošenje ličnih podataka iz zemlјe predstavlјalo ozbilјan, kažnjiv prekršaj utvrđen čl. 57. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poverenik je pismo koje mu je Udruženje banaka uputilo nakon sprovedenog nadzora i u kome Udruženje izražava razumevanje za stav Poverenika, ali i bojazan da bi usled (ne)postupanja drugih nadležnih državnih organa mogle nastupiti vrlo neprijatne posledice, prosledio ministru finansija. S tim u vezi, Poverenik je ukazao da to pismo ne može promeniti navedeni stav Poverenika, budući da se isti zasniva na nedvosmislenim i jasnim odredbama Ustava i zakona, ali da je mišlјenja da eventualne posledice na koje pismo ukazuje svakako zaslužuju pažnju ministra finansija i preduzimanje adekvatnih mera.

 

petak, 12 septembar 2014 11:31

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom je upozorio da je količina podataka o ličnosti osumnjičenih za krivična dela, i pogotovo žrtava krivičnih dela koji se objavlјuju u medijima alarmantna, a da poseban problem predstavlјa objavlјivanje podataka koji omogućavaju prepoznavanje maloletnih žrtava.

Naglašavajući da posebnu pažnju zaslužuju činjenice koje govore da su u velikom broju slučajeva izvori takvih informacija zaposleni u državnim organima poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 
ponedeljak, 08 septembar 2014 10:48

26.11.2008Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu finansija da dnevnom listu "Danas" iz Beograda dostavi informacije o broju zaposlenih lica u javnom sektoru od dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (7. 12. 2013.), kao i informaciju o tome koliko je lica i u kojoj instituciji zaposleno u istom periodu.

Ocenjujući da je jedna od veoma bitnih pretpostavki za uspeh mera koje se preduzimaju s cilјem racionalizacije javnog sektora podrška i kontrola sprovođenja od strane javnosti poverenik Rodolјub Šabić je, s tim u vezi, izjavio i sledeće:

 
utorak, 02 septembar 2014 09:39

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom pojačanog interesovanja za probleme u vezi obrade ličnih podataka građana od strane prodavaca još jednom ponovio da načelno, osim slobodnog pristanka građana osnov za obradu njihovih ličnih podataka može biti samo zakon, a ne bilo kakvi podzakonski akti.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs