četvrtak, 25 maj 2017 08:51

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izrekao je Agenciji za borbu protiv korupcije i drugu novčanu kaznu u iznosu od 180.000 dinara, zbog nepostupanja po rešenju Poverenika kojim je naloženo da se antikorupcijskom portalu Pištaljka daju informacije, odnosno dokumenti iz spisa predmeta kontrole imovine i prihoda gradonačelnika Beograda Siniše Malog.

Prethodno je Agencija za borbu protiv korupcije zahtev za pristup informacijama portala "Pištaljka" odbila u celosti uskraćujući pristup bilo kojoj informaciji.

Rešavajući po žalbi tražioca informacija Poverenik je našao da je žalba osnovana i naložio Agenciji da "Pištaljki" da tražene informacije, s tim što je naložio da se neke, koje predstavljaju podatke o ličnosti, zaštite.

Agencija je obavestila Poverenika da je postupila po njegovom rešenju. Međutim, "Pištaljka" se obratila Povereniku ukazujući na to da je Agencija rešenje izvršila delimično odnosno da je "zaštitila" i informacije koje ne predstavljaju podatke o ličnosti, npr. iznose finansijskih transakcija, površinu nepokretnosti, marke automobila itd., i zatražila da Poverenik pristupi postupku administrativnog izvršenja.

Nakon što je Poverenik doneo zaključak o dozvoli izvršenja i stavio Agenciji u izgled izricanje novčanih kazni Agencija je "Pištaljci" dostavila i neke informacije koje je prethodno uskratila, ali ni ovaj put ne sve, pa je "Pištaljka" ostala pri zahtevu da se nastavi sa administrativnim izvršenjem.

Agencija nepostupanje po nalogu Poverenika u potpunosti "objašnjava" time da je reč o podacima koji su "strogo poverljivi" i koji su kao takvi označeni od strane drugih organa, Javnog tužilaštva i Uprave za sprečavanje pranja novca.

Ovi argumenti Agencije nisu prihvatljivi iz više razloga. Na prvom mestu zbog činjenice da se u toku postupka Agencija na njih nije uopšte pozivala. Agencija je zahtev "Pištaljke" odbila pozivajući se na "ugrožavanje toka postupka" koji vodi i na "zaštitu privatnosti" gradonačelnika. Pozivanje na "nove" razloge tek u fazi izvršnog postupka je, razume se, pravno neodrživo.

Ali čak i da je Agencija na problem "stroge poverljivosti" ukazala u fazi postupka kad je to bilo moguće, taj bi argument bio krajnje problematičan.

Iz formalnih razloga zbog toga što nema nikakvih dokaza da je zaista reč o informacijama koje su kao "strogo poverljive" klasifikovane na način i pod uslovima, bar formalno, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.

A suštinski zato što je neshvatljivo da bi informacije vezane za sumnju u "pranje novca" od strane bilo kog funkcionera mogle opravdano zasluživati stepen poverljivosti "strogo poverljivo", što znači da bi, kako zakon predviđa njihovo saopštavanje javnosti dovelo do "teške štete po interese Republike Srbije". Takav zaključak je u sukobu ne samo sa duhom zakona, nego i s elementarnom logikom.

Posebno treba imati na umu da su podaci u vezi sa sumnjom u "pranje novca" nadležnima poznati već osam godina što bi, s obzirom na poznate činjenice, moralo biti više nego dovoljno vremena da se oni izjasne o tome da li je sumnja osnovana ili ne.

Nakon proteka toliko vremena, a bez ikakvih očekivanih efekata, status "strogo poverljivo" neizbežno mnogo više asocira na zataškavanje nekih sumnjivih radnji nego na zaštitu toka nekog postupka, čega bi i Agencija za borbu protiv korupcije i drugi nadležni morali biti svesni.

 
utorak, 23 maj 2017 09:51

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Srbije zahtev da ona, u skladu sa članom 28. st. 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, neposrednom prinudom, obezbedi izvršenje rešenja Poverenika kojim je Gradskoj upravi grada Beograda naloženo da grupi građana opštine Savski venac dostavi informacije o tome da li je investitor objekta na Dedinju, u Ulici Koste Racina 11, podneo zahtev za ozakonjenje tog objekta, odnosno, da li je postupak za ozakonjenje pokrenut na bilo koji način i ukoliko jeste da li je okončan i kako.

 
četvrtak, 18 maj 2017 10:21

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić uputio je pismo republičkom javnom tužiocu Zagorki Dolovac. Neposredan povod za pismo bila je tužba Republičkog javnog tužioca kojom se traži poništaj rešenja Poverenika kojim je naloženo da se javnosti učini dostupnom profesionalna biografija postupajućeg zamenika javnog tužioca u slučaju Savamala, ali je Poverenik u pismu ukazao i na niz drugih razloga koji nalažu preispitivanje odnosa Tužilaštva prema pravima građana na slobodan pristup informacijama i na zaštitu podataka o ličnosti, kao i prema aktivnostima Poverenika koji ta prava, po zakonu, štiti.

 
ponedeljak, 08 maj 2017 10:28

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izrekao je Gradskoj upravi grada Beograda drugu novčanu kaznu u iznosu od 180.000 dinara zbog nepostupanja po nalogu iz rešenja Poverenika da Grupi građana opštine Savski venac dostavi informacije o tome da li je investitor objekta na Dedinju, u Ulici Koste Racina 11, podneo zahtev za ozakonjenje tog objekta odnosno da li je postupak za ozakonjenje pokrenut na bilo koji način i ukoliko jeste da li je okončan i kako.

 
petak, 05 maj 2017 10:14

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti okončao je postupak pismenog nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i sproveo neposredan nadzor u Direkciji policije pokrenut povodom zahteva PU u Kikindi, bolnici u tom gradu za dostavljanje podataka građana koji se leče na osnovu zdravstvene šifre "F".

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 28.4.2017.

    U PROCEDURI: 4.163 

    OBRAĐENO: 51.152

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs