petak, 17 oktobar 2014 07:28

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je uz pismo ministru pravde stavio na raspolaganje Ministarstvu pravde i Vladi Srbije Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je pripremlјen u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik je više puta do sada ukazivao da dosadašnje docnje i dalјe prolongiranje u normativnom uređivanju ove delikatne oblasti lјudskih prava izvesno moraju za posledicu imati povećanje inače velikog broja već prisutnih problema. Poverenik je to učinio i nedavno u pismu upućenom predsedniku Vlade Srbije.

Iako to nije obaveza Poverenika on je javno obećao da će dati kvalitativan doprinos izradi novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i izradom Modela je ispunio to obećanje.

Poverenik je siguran da Model zakona koji je stavio na raspolaganje Vladi može da bude više nego solidna osnova za novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je Srbiji neophodan.

 

 
četvrtak, 09 oktobar 2014 07:48

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u opštini Obrenovac. Povod za pokretanje postupka je objavljivanje preko pet hiljada rešenja u okviru "Spiska pravosnažnih rešenja o dodeli državne pomoći koja su izdata u periodu od 27. jula do 16. septembra".

U okviru spomenutog spiska pored podataka čije objavljivanje je potrebno radi ostvarivanja transparentnosti procesa dodele državne pomoći (broj rešenja, pravosnažnost, iznos dodeljene pomoći itd.) dostupan je, bez osnova i jasne svrhe, i niz podataka o ličnosti korisnika pomoći (ime, prezime, kućna adresa, datum rođenja, JMBG).

U okviru postupka nadzora Poverenik će tražiti izjašnjenje od opštine Obrenovac o relevantnim činjenicama pre svega o pravnom osnovu i svrsi objavljivanja podataka, ali i polazeći od toga da transparentnost procesa dodele državne pomoći, čak i bez izričitog osnova, podrazumeva objavljivanje nekih ličnih podataka, npr. imena i prezimena i mesta stanovanja sasvim je očigledno da je nepotrebno, nesrazmerno svrsi a samim tim i nedozvoljeno objavljivanje većine ličnih podataka, pogotovo JMBG. Poseban apsurd s tim u vezi predstavlja objavljivanje JMBG građana koji pomoć nisu ni dobili, čiji su zahtevi odbijeni.

Poverenik ocenjuje da ovakvo postupanje nije posledica nikakve zle namere već samo potvrda činjenice na koju on odavno ukazuje. Reč je o evidentnom, zabrinjavajućem nepoznavanju čak i elementarnih standarda zaštite podataka o ličnosti, posebno zabrinjavajućem kada su u pitanju nosioci vlasti.

 

 
sreda, 08 oktobar 2014 09:58

26.11.2008

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je Nacrt Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23 (dostupan na veb sajtu Ministarstva pravde) po svom kvalitetu, bar kad su u pitanju oblasti slobode pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti, značajno ispod očekivanog i potrebnog nivoa.

Poverenik ocenjuje da bi usvajanje dokumenta sa ovakvom sadržinom pre ili kasnije moralo negativno da se odrazi i na tok pregovora sa Evropskom unijom i što je još mnogo važnije na ostvarivanje i zaštitu prava građana Srbije zajemčenih Ustavom i zakonom. S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

 
petak, 03 oktobar 2014 10:31

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u pismu Zagorki Dolovac republičkom javnom tužiocu ukazao na slučaj informativnog razgovora koji je u policijskoj stanici u Trsteniku na zahtev OJT po navodima Maria Spasića generalnog sekretara NVO Savet za monitoring, lјudska prava i borbu protiv korupcije - Transparentnost s njim obavlјen i u toku kog je pored ostalog suočen i sa pitanjem: "da li koristi pogodnosti iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja radi ometanja rada škola i podnošenja neistinitih prijava?"

Ne upuštajući se u druge hipotetičke razloge za informativni razgovor sa g.Spasićem poverenik ocenjuje da je bez presedana da bilo ko, u bilo kom kontekstu zbog toga što se koristi Zakonom o slobodnom pristupu informacijama bude predmet krivične prijave, a pogotovo postupanja javnog tužilaštva.

Poverenik je upozorio na to da bilo čiji krivičnopravni tretman zbog "korišćenja pogodnosti iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama" s mnogo razloga može asocirati na negativan, nimalo poželјan uticaj na građane da se uzdrže od korišćenja svojih Ustavom i zakonom zajamčenih prava, te da je stoga reč o slučaju koji zaslužuje pažnju republičkog javnog tužioca.

 

 
sreda, 01 oktobar 2014 07:36

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je kao važno, dobro i korisno pobolјšanje situacije u pogledu javnosti informacija o sredstvima pomoći za otklanjanje posledica katastrofalnih poplava.

Na sajtu Ministarstva finansija sada su dostupne informacije i o aktuelnom stanju sredstava i o ukupnom iznosu uplaćenog novca na račun ministarstva od početka prikuplјanja, u okviru čega je posebno iskazan i iznos uplata izvršenih preko operatora mobilne telefonije, a istovremeno su na sajtu Kancelarije za pomoć i obnovu poplavlјenih područja objavlјeni podaci o dodelјenoj državnoj pomoći čije poređenje sa podacima Ministarstva finansija upućuje na zaklјučak da sredstva nisu korišćena za druge isplate osim onih koje su vršene preko Kancelarije.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

 • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

  na dan 30.9. 2014.

  U PROCEDURI: 3.611

  OBRAĐENO: 29.432

   

  Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs