NaslovnaO namaOrganizacija

Organizacija

Štampa PDF

POVERENIK

Rodoljub Šabić
+381 11 3408 900
Biografija


ZAMENICA POVERENIKA

Stanojla Mandić
+381 11 3408 900
Biografija


GENERALNI SEKRETAR SLUŽBE

Marinko Radić
+381 11 3408 910
Biografija


SEKTOR ZA HARMONIZACIJU I SARADNJU

Pomoćnik generalnog sekretara
Nevena Ružić
+381 11 3408 900

Viši savetnik

Maja Veličković
+381 11 3408 910

Savetnik

Tamara Rajković
+381 11 3408 910

Mlađi savetnik

Anja Bezbradica
+381 11 3408 910

ODSEK ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Viši savetnik

Ana Odanović Komatiina
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Marina Grbić
+381 11 3408 910

Samostalni savetnik

Marko Nikotić

+381 11 3408 910

GRUPA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Rukovodilac grupe

Viši savetnik
Lela Rudić
+381 11 3408 920

Viši savetnik
Duško Gudurić
+381 11 3408 920

Samostalni savetnik

Biljana Nenadić
+381 11 3408 920


SEKTOR ZA ŽALBE I PRITUŽBE - PRISTUP INFORMACIJA

Pomoćnik generalnog sekretara
Gordana Šunjevarić
+381 11 3408 920
Biografija

ODELJENJE I ZA ŽALBE

Načelnik odeljenja 

Viši savetnik
Gorana Milić
+381 11 3408 920

Odsek I - za žalbe izjavlјene protiv državnih organa, organa teritorijalne autonomije, organa lokalne samouprave i lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja

Šef odseka

Viši savetnik
Gordana Tošović

+381 11 3408 920

Viši savetnik

Gordana Perišić
+381 11 3408 920

Viši savetnik

Nataša Mirjanić
+381 11 3408 920

Viši savetnik
Stanislava Kotranjac
+381 11 3408 920

Viši savetnik

Tamara Bojanić
+381 11 3408 910

Odsek II - za žalbe izjavlјene protiv lica osnovanih ili finansiranih od strane državnih organa

Šef Odseka

Viši savetnik
Snežana Stojković Dimiškovski
+381 11 3408 920

Viši savetnik
Nada Maričić Đorđević
+381 11 3408 920

Viši savetnik

Ljiljana Milosavljević
+381 11 3408 920

Viši savetnik

Milica Prljević
+381 11 3408 920

Viši savetnik

Vesna Arsenijević
+381 11 3408 920

ODELJENJE II ZA IZVRŠENJA

Načelnik odeljenja

Viši savetnik
Zora Kolaković
+381 11 3408 920

Grupa I- za izvršenja rešenja Poverenika prema državnim organima, organima teritorijalne autonomije, organima lokalne samouprave i licima kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja

Rukovodilac Grupe

Viši savetnik
Vesna Jelić
+381 11 3408 920

Samostalni savetnik

Jelena Jovanović

+381 11 3408 920

Grupa II - za izvršenja rešenja Poverenika prema licima osnovanim ili finansiranim od strane državnih organa

Viši savetnik

Dragana Stojisavljević
+381 11 3408 920

Samostalni savetnik

Milica Bosnić
+381 11 3408 920

Savetnik

Maja Karišić

+381 11 3408 920


SEKTOR ZA ŽALBE I PRITUŽBE - ZAŠTITA PODATAKA

Pomoćnik generalnog sekretara
Natalija Ćetković
+381 11 3408 910
Biografija

Grupa za zaštitu prava

Rukovodilac grupe

Viši savetnik

Vera Pajić
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Dušica Stolevski
+381 11 3409 910

 


SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomoćnik generalnog sekretara

Radoje Gvozdenović

+381 11 3408 910

Grupa za vođenje evidencija i Centralni registar

Rukovodilac grupe

Viši savetnik
Anja Ćirilović
+381 11 3408 910

Samostalni savetnik
Đina Lukić Živković
+381 11 3408 900

Savetnik
Olja Živković
+ 381 3408 910


SEKTOR ZA NADZOR

Pomoćnik generalnog sekretara

Zlatko Petrović
+381 11 3408 910

Odelјenje I - za nadzor nad zaštitom podataka u organima vlasti

načelnik Odeljenja

Viši savetnik

Gordana Vildović Stanković
+381 11 3409 910

 Odsek I-za nadzor nad zaštitom podataka u državnim i pravosudnim organima

Šef Odseka

Viši savetnik

Dragana Stojković
+381 11 3409 910

Viši savetnik

Saša Vasiljević

+381 11 3408 910

Viši savetnik

Snežana Žikić
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Marin Cetinić
+381 11 3408 920

Mlađi savetnik

Sandra Stojnić
+381 11 3408 910

 

Odsek II - za nadzor nad zaštitom podataka u organima teritorijalne autonomije i jedinicama lokalne samouprave, drugim organima i organizacijama kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja

Šef odseka

Viši savetnik
Marijana Sofilj Aćimović
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Marko Milošević
+381 11 3409 910

Viši savetnik

Mirjana Mićević
+381 11 3409 910

Viši savetnik

Aleksandra Lakićević
+381 11 3409 910

Odeljenje II-za nadzor nad zaštitom podataka kod rukovalaca koji nisu organi vlasti

Načelnik odeljenja

Viši savetnik
Miroslav Velimanović
+381 11 3408 900

Odsek I - za nadzor nad zaštitom podataka kod rukovalaca iz oblasti zdravstva, obrazovanja, bezbednosti lјudi i imovine, informisanja, informatičkih poslova, zapošlјavanja, ličnih usluga i sl.

Šef odseka

Viši savetnik

Goran Pavlović
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Dragan Božović
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Olgica Radovanović
+381 11 3408 910

Savetnik

 Sofija Radojičić

+381 11 3408 920

Odsek II - za nadzor nad zaštitom podataka iz oblasti proizvodnje, trgovine, turizma, zanatstva, marketinga, bankarstva, osiguranja i drugih finansijskih usluga i sl.

Šef odseka

Viši savetnik
Marko Dragumilo
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Sanja Bitrović
+381 11 3408 910

Viši savetnik

Marko Antić
+381 11 3408 910

Samostalni savetnik

Bojan Maršićanin
+381 11 3408 910


SEKTOR ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Pomoćnik Generalnog sekretara

Rada Kovačević
+381 11 3408 910
Biografija

Odsek za pravne poslove

Šef odseka

Viši savetnik
Nevenka Milovanović
+381 11 3408 910

Samostalni savetnik

Mirela Zozi Jeković
+381 11 3408 900

Savetnik

Bojana Đokić
+381 11 3408 900

Referent

Jelena Bradić
+381 11 3408 920

Grupa za materijalno-finansijske poslove

Rukovodilac grupe

Viši savetnik
Dragomir Panjković
+381 11 3408 910

Viši savetnik
Gordana Đorđević
+381 11 3408 910

Savetnik

Maja Siječo

+381 11 3408 910

Grupa za poslove pisarnice

Referent

Jelena Zlatanović

+381 11 3408 910

Referent

Ilja Ilić
+381 11 3408 910

Dispečerski centar

Rukovodilac grupe
Nenad Kukobat

Vozač
Nebojša Milinković

KABINET POVERENIKA

Šef kabineta

Slavoljupka Pavlović

+381 11 3408 900

Referent

Ankica Lukić
+381 11 3408 910

Referent

Јasmina Jovanović
+381 11 3408 920

INTERNI REVIZOR (Samomstalni izvršilac izvan svih unutrašnjih jedinica)

Viši savetnik

Biljana Bunčić

+381 11 3408 910

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 28.4.2017.

    U PROCEDURI: 4.163 

    OBRAĐENO: 51.152

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs