НасловнаSaopštenjaSaopštenje za javnost 06.09.2005
utorak, 06 septembar 2005 01:59
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja ponovo je zatražio od Vlade Republike Srbije da donese uredbu kojom će propisati troškovnik, na osnovu koga organi vlasti obračunavaju naknadu troškova izrade kopija dokumenata, koja se na zahtev daju građanima, odnosno medijima.

Radi se, zapravo, o operacionalizaciji odredbi člana 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji, pored ostalog, predviđa da se „kopija dokumenta koji sadrži traženu informaciju izdaje uz obavezu tražioca da plati naknadu nužnih troškova izrade“, a da „Vlada RS propisuje troškovnik“ na osnovu koga se ti troškovi obračunavaju.      

Inicijativu iste sadržine Poverenik za informacije od javnog značaja prvi put je uputio Vladi RS još sredinom marta ove godine. Povodom ponovljene inicijative Poverenik za informacije od javnog značaja dao je sledeću izjavu:

„Važno je da Vlada RS donese podzakonski akt predviđen članom 17. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nije reč samo o apstraktnom razlogu da se zaokruži normativno pravni okvir za primenu Zakona, već postoje i sasvim konkretni razlozi u vidu ugrožavanja zakonom zajamčenih prava građana i medija. U odsustvu uredbe moguća je sasvim neujednačena praksa naplate troškova. Evidentirani su slučajevi naplaćivanja naknade troškova daleko iznad nivoa „nužnih troškova“, kao i slučajevi uslovljavanja, odnosno uskraćivanja prava na slobodan pristup informacijama onda kad stranka odbije da takvu naknadu plati. Takvu praksu, suprotnu elementarnim principima na kojima se Zakon zasniva, ne smemo tolerisati.

Nadam se da će Vlada RS uskoro doneti potrebnu uredbu. Stojim na stanovištu da uredba mora da bude u funkciji lakšeg, a ne težeg ostvarivanja prava iz Zakona. Smatram, dakle, da bi bilo dobro uredbom predvideti da se u slačajevima malih iznosa naknada uopšte ne naplaćuje, a da u ostalim slučajevima bude na nivou stvarno najnužnijih troškova.“

 

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs