НасловнаПитања и одговори

Приступ информацијама - Питања и одговори

Да ли се захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја може упутити факсом, електронским путем (е-маил адреса) и да ли се "усменим захтевом" сматра и захтев упућен телефоном из редакције медија? ( октобар 2008.г)

 

Да ли се на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја може добити оверена копија неког документа од органа власти?

 

На који рачун и у ком износу тражилац информације треба да уплати средства на име трошкова издавања копије документа са траженом информацијом?

 

Да ли министарство треба да омогућити приступ информацијама у вези са инспекцијским контролама, односно записницима инспектора, по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, имајући у виду одредбе чл.32. Закона о државној управи („Сл. гласник РС"бр. 20/92...49/99) по којима је инспектор дужан да чува као службену тајну податке до којих дође у вршењу надзора?

 

Да ли малолетно лице има право да тражи и добије информације од јавног значаја и да ли је ово право ограничено на неке области или се односи на све информације од јавног значаја?

 

Да ли је Врховни суд Србије у обавези да поступа по захтеву за приступ информацијама? ( јул 2007.)

 

Да ли грађанин као тражилац информације, независно од тога да ли се користио правом жалбе Поверенику, може поднети захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 46. ст.1. тач.6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја против овлашћеног лица у органу власти које не поступи у складу са одредбама чл. 38. ст.2. тач.1. овог закона, који је основ за покретање прекршајног поступка и да ли је Повереник надлежан за вођење прекршајног поступка (јун 2007)?

 

Да ли  решење тужилаштва о одбачају кривичне пријаве против нн лица представља информацију од јавног значаја у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно да ли се може сматрати да постоји оправдан интерес јавности да зна о том документу, ако се конкретно за то интересује  појединац, а не више лица? (април 2007.г.)

 

Да ли је Повереник дужан да проверава истинитост информација које му, после издатог решења, достави орган власти?

 

Да ли орган власти коме је, решењем Повереника донетим у поступку по жалби, наложено да тражиоцу омогући приступ информацијама од јавног значаја, може покренути управни спор против тог решења пред Врховним судом Србије? ( март 2007.г.)

 

На који рачун се уплаћују трошкови на име израде и упућивања копија докумената са информацијама од јавног значаја? (март 2007.)

 

Који су разлози што се по свим жалбама Поверенику не решава у законском року од 30 дана? ( јануар 2007.г.)

 

Да ли је неко од органа власти кажњен по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја? (децембар 2006.г.)

 

Које мере је Повереник предузео ради примене члана 28.став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, да извршење решења и закључака Повереника, у случају потребе, обезбеђује Влада Републике Србије и какви су одговори Владе Србије и других органа јавне власти поводом тога? (август 2006.г.)

 

Дa ли захтев за приступ информацијама од јавног значаја достављен електронском поштом обавезује онога ко треба да да информацију, односно органе јавне власти? (октобар 2005.г.)

 

Колико казни је Повереник изрекао у току досадашњег рада? (септембар 2005.г.)

 

Да ли је неко овлашћено лице државног органа поднело годишњи извештај (за 2004.г.) о радњама тог органа предузетим у циљу примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сходно члану 43. Закона и ако јесте, о ком органу се ради? (септембар 2005.г.)

 

Да ли се информације од јавног значаја о раду неког органа јавне власти добијају од Повереника? (август 2005.г.)

 

Да ли се Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС" бр.120/04) односи и на органе Државне заједнице СЦГ? (август 2005.г.)

 

Да ли је онај ко тражи информацију од јавног значаја дужан да плати накнаду одређених трошкова? (јул 2005.г.)

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.8.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.163

    ОБРАЂЕНО: 54.631

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs