четвртак, 18 јун 2015 09:04

slika

Председник Владе Србије Александар Вучић састао се данас са повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Родољубом Шабићем са којим је разговарао о актуелним проблемима у раду повереника, као и о начинима за ближу сарадњу Повереника са Владом и другим државним органима. Састанак је одржан у просторијама Повереника.

Премијер Вучић истакао је потребу чешће комуникације повереника и представника Владе Србије и сагласио се да, као редовну праксу, треба увести месечне сусрете са омбудсманом и повереником за информације од јавног значаја.

Повереник је оценио да је прошле године, без обзира на одређене проблеме и тренд све интензивнијег обраћања грађана и других субјеката Поверенику, у области приступа информацијама забележен континуиран прогресиван процес, док је стање у области заштите података о личности незадовољавајуће и забрињавајуће.

Повереник је истакао да је он Влади Србије доставио припремљен предлог Закона о заштити података о личности као и да постоји од раније припремљен предлог измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и од премијера добио потврду да ће по убрзаној процедури ови предлози бити разматрани. Премијер је поздравио иницијативу повереника за доношење Акционог плана за реализацију европских стандарда у области заштите података о личности.

 

 
уторак, 16 јун 2015 09:07

Повереник за инфоромације од јавног значаја и заштиту података о личности је у периоду од 27.05.2015. године до 12.06.2015. године извршио анализу 18 информатора о раду органа локалне самоуправе у Београду: органа Града Београда и органа градских општина које је образовао Град Београд.

Анализом осамнаест информатора о раду наведених органа установљено је да ниједан информатор о раду није у потпуности усклађен са законом, односно са Упутством за израду и објављивање информатора о раду.

У целини гледано, стање је врло незадовољавајуће. Град Београд и градске општине не испуњавају законску обавезу објављивања односно редовног ажурирања информатора о раду. Нарочито је забрињавајуће што обавезу нису почели да испуњавају ни након прошлогодишњег упозорења Повереника.

 
петак, 12 јун 2015 08:21

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности спровео је већи број поступака у Министарству унутрашњих послова над применом Закона о заштити података о личности, након којих је, у сврху отклањања уочених неправилности у обради података о личности, упутио и одговарајућа Упозорења.

Извори већине уочених неправилности су мање-више исти као и генерално, као и код других субјеката, недореченост и неконзистентност релеватних закона и прописа, недовољна обученост људи који се баве обрадом личних података грађана, непостојање система који омогућавају конкретну идентификацију службених лица који приступају службеним базама личних података грађана и што је најважније наслеђени менталитет који "подразумева" да продори у приватност нису "ништа страшно" услед чега по правилу изостаје било каква одговорност за то.

Повереник оцењује да је добро што је МУП показао пуну кооперативност у току поступака надзора те ставио на располагање Поверенику тј. његовим овлашћеним лицима све релевантне податке а након Упозорења испољио пуну спремност да по њима поступи те да ојача процесе едукације службених лица и изгради односно унапреди квалитетније системе за приступ програмским системима у оквиру Јединственог информационог система МУП-а.

Иако у већини случајева иза неоправданих, дакле самим тим и неовлашћених приступа службених лица базама личних података грађана није била зла намера, већ "само" задовољавање радозналости, то се свакако не може и не сме толерисати, неопходно је обезбедити одговорност и примену законом утврђених санкција за све незаконите обраде података о личности. У том контексту повереник оцењује као врло корисно и добро то што је министар унутрашњих послова, упутио депешу свим организационим јединицама у седишту МУП-а и свим подручним полицијским управама у којој је, поводом више поступака које је Повереник покренуо, наложио начелницима организационих јединица да свим запосленима укажу на то да обрада личних података садржаних у базама система МУП-а, ако није конкретна службена радња, подразумева и одговорност за кривично дело из чл. 146 ст.3 Кривичног законика.

 

 
уторак, 09 јун 2015 07:47

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позива све субјекте који практикују да приликом уласка у њихове службене зграде, задржавају или копирају лична документа грађана да престану са таквом праксом.

Поверенику се све чешће обраћају грађани поводом чињенице да се при уласку у многе службене зграде, и државне и друге, суочавају са захтевом да код обезбеђења оставе своје личне карте. Многе грађане такви захтеви с правом иритирају и изазивају им дилеме у погледу основаности и законитости.

Сходно чл. 3 Закона о заштити података о личности (ЗЗПЛ), задржавање личних докумената представља обраду података о личности, а за допуштеност сваке обраде података о личности, сходно члану 8 ЗЗПЛ, фундаментална начела су сврсисходност (подаци се могу обрађивати само за утврђену сврху) и сразмерност (могу се обрађивати само у мери и на начин који је довољан за остварење сврхе).

Ако у неким ситуацијама може бити оправдано да службено лице у јавном или приватном сектору у сврху превентивне или евентуално апостериорне заштите имовине и лица, врши идентификацију лица увидом у личну карту и евентуално препише одређене податке лица (име, презиме, број и врсту личне исправе, време и разлог уласка и изласка...), то извесно не значи да је оправдано да задржава или копира личну карту, јер је то очито непотребно за остваривање сврхе обраде.

Захтев за задржавањем личне карте, у крајњој линији доводи грађане у ситуацију до крше Закон о личној карти будући да члан 21. став. 1. овог закона прописује да је лице које је по закону дужно да има личну карту, дужно, да исту носи са собом, као и да је покаже на захтев службеног лица овлашћеног за легитимисање, а и директно је супротан чл. 47. Закона о приватном обезбеђењу, који такође предвиђа само могућност увида у личну карту, не и њено задржавање.

Али, од "апстрактног" кршења Закона о заштити података о личности, Закона о личној карти и Закона о приватном обезбеђењу не мање је битно то што се без правог разлога и оправдања, неконтролисаним остављањем личних докумената (оригинала или копија) на безброј разних места значајно повећава ризик злоупотребе података, односно докумената.

 
уторак, 26 мај 2015 11:08

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности посетио је данас Удружења банака Србије и са генералним секретаром Удружења банака разговарао о резултатима и ефектима надзора над применом Закона о заштити података о личности који је Повереник спровео у свим пословним банкама у Србији.

Повереник је још у марту упутио свим пословним банкама (29) упозорење да врше недозвољену обраду података о личности захтевајући и задржавајући копије личних докумената клијената (пасоши, лк, здравствене легитимације итд.) и у оним ситуацијама када то није изричито предвиђено законом. Свим банкама остављен је рок од 30 дана да се поводом упозорења изјасне, а Повереник је најавио да ће донети решења којима ће изричито забранити недозвољене обраде података.

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 30.6.2015.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.081

    ОБРАЂЕНО: 35.303

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir

АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs