Да ли је Врховни суд Србије у обавези да поступа по захтеву за приступ информацијама? ( јул 2007.)

Одговор:

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС" бр.120/04 и 54/07) се односи на све државне органе, укључујући и  правосудне, па постоји законска обавеза и Врховног суда Србије да поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, с тим што према чл. 22.ст.2 и 3. Закона, у случају евентуалне повреде овог права, против одлука шест највиших државних органа, укључујући Врховни суд (Народна скупштина, председник Републике, Влада, Врховни суд, Уставни суд и Републички јавни тужилац), није допуштена жалба Поверенику, већ постоји могућност судске заштите по тужби за вођење управног спора пред Врховним судом Србије.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs