Да ли је Повереник дужан да проверава истинитост информација које му, после издатог решења, достави орган власти?

Oдговор:

Према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, орган власти је у обавези да информације достави тражиоцу, а не Поверенику. И у  случају када орган не поступи по основаном захтеву тражиоца информација, па му поводом изјављене жалбе то буде наложено решењем Повереника, орган власти је дужан да поступи по налогу из решења и информације достави тражиоцу, а Повереника да обавести о поступању по решењу.

Повереник нема законска овлашћења да проверава веродостојност докумената, односно истинитост чињеница садржаних у документу чији приступ је тражен. У поступку одлучивања по жалби, пре доношења одлуке, ради утврђивања чињеничног стања, Повереник има овлашћење да изврши увид у сваки носач информације, када је то неопходно за доношење решења, односно одлуке о основаности захтева.

Непоступање по захтеву тражиоца, односно недостављање затражених информација, Закон је  санкционисао као прекршај. Покретање прекршајног поступка је у надлежности Министарства културе, коме Служба Повереника доставља расположиве податке, а то министарство, као орган који је по закону овлашћен да врши надзор над применом овог закона, у поступку надзора треба да утврђује све чињенице од значаја за покретање прекршајног поступка, па и то да ли је тражилац добио информације које је тражио, односно како је наложено решењем Повереника.

Извршење решења Повереника која су по закону обавезујућа и извршна, у случају када је то потребно, обезбеђује Влада, те Повереник нема извршних овлашћења поводом донете одлуке по жалби.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs