НасловнаПитања и одговори

Заштита података - Питања и одговори

Да ли се лични подаци акционара, без њихове сагласности, смеју јавно објављивати на интернету?

 

Да ли представништво страног привредног друштва има обавезу пријављивања евиденција збирки података у Централни регистар Повереника?

 

Да ли дом здравља може одбити пацијенту предају његовог сопственог здравственог картона, који он жели лично однети код свог новог изабраног лекара, који ради у другом дому здравља?

 

Да ли предшколскa установа, као руковалац података о личности, може уступити податке о психофизичком стање двоје малолетне деце, њиховом понашању према васпитачима и осталој деци, податке о изостанцима итд, Центру за социјални рад, као кориснику података?

 

Да ли је дозвољено формирати регистар оболелих од неке болести и шта је правни основ за вођење таквог регистра?

 

Да ли политичка странка има право да изврши увид у бирачки списак или добије податке у електронском облику од стране општинске управе у којој се ти подаци воде?

 

Да ли је Повереник надлежан да изврши надзор над спровођењем и извршавањем Закона о заштити података о личности над дневним листом који је у чланку објавио нарочито осетљиве податке о личности лица осумњиченог за извршење кривичног дела разбојништва и утврди како је новинар дошао до тих података?

 

Да ли општинска управа податке о корисницима борачко инвалидске заштите,  које обрађује на основу закона, може користити у друге сврхе, као што је нпр. слање честитки?

 

Да ли је дозвољено да послодавац обрађује биометријске податке запослених, као што је отисак прста,  у сврху контроле коришћења радног времена?

 

Да ли је са аспекта Закона о заштити података о личности прихватљиво увођење видео надзора у стамбеној згради уградњом камера на сваком спрату и у кабини лифта и то на начин да сви станари могу истовремено на свом телевизору пратити снимак свих камера?

 

Да ли је дозвољено да се објави списак станара на улазу у стамбену зграду, који садржи име и презиме власника стана, број стана и имена и презимена чланова домаћинства тог стана?

 

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs