НасловнаСаопштења и актуелностиПРАВО НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У ПОСЕДУ ВЛАСТИ - ПРАВО СВАКОГ ГРАЂАНИНА
петак, 22 септембар 2017 10:12
Штампа

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности оцењује је да је неопходно да се сви органи власти и носиоци јавних функција односе према правима јавности на начин који би био у складу са уставним и законским гаранцијама тих права. Повереник подсећа да је чланом 51. Устава предвиђено да свако има право на приступ информацијама које су у поседу државних органа у складу са законом, а да је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређен начин остваривања тог права.

Повереник подсећа да право на слободан приступ информацијама није само користан "алат" истраживачког новинарства, већ и много више од тога, користан механизам демократске контроле власти од стране јавности и потенцијално ефикасно средство у борби против корупције. А посебно је важно да је то право сваког грађанина. У складу са тим неспорна је обавеза органа власти да информације које настају у њиховом раду или у вези са њим пружају грађанима, односно јавности. То могу и треба да чине и без посебног захтева, објављујући их сами, на проактивној основи, а дужни су да то чине поводом формалних захтева које им упућују грађани, новинари и медији.

Органи власти, разуме се, могу и ограничити остваривање тог права али само под условима који су предвиђени законом и по процедури предвиђеној законом. Решења која морају донети кад то чине по закону су подложна контроли од стране Повереника, а у случају шест органа који су изузети од надлежности Повереника контроли суда. И решење Повереника којим се ограничава остваривање права јавности такође је подложно контроли суда.

Сва друга ограничавања или оспоравања на приступ информацијама нису ни легална, ни легитимна.

С тим у вези Повереник подсећа да је Законом о слободном приступу информацијама право на приступ информацијама зајемчено сваком, без обзира на његове личне статусе или друштвену позицију. Законом је такође предвиђено да подносилац захтева нема никакву обавезу да доказује или објашњава интерес, разлог или мотиве због којих информацију тражи. У том контексту то да било ко на било чији захтев за приступ информацијама у поседу органа власти или поводом тог захтева реагује оптужбама или инсинуацијама на рачун подносиоца захтева, односно његових мотива, није прихватљиво и представља, макар индиректно, атак на право грађана.

model-zakona-baner-cir

Статистика

  • Збирни месечни статистички подаци у области доступности информацијама и заштите података о личности

    на дан 31.10.2017.

    У ПРОЦЕДУРИ: 4.186

    ОБРАЂЕНО: 56.291

    Опширније...

centralni-registar-baner-cir


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka-cir
novi zup cir
АДРЕСАР 
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР

О Централном регистру
Претрага Централног регистра
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Булевар краља Александра 15, Београд 11000
Тел: +381 11 3408 900     Факс: +381 11 3343 379
Емаил: office@poverenik.rs