četvrtak, 02 jul 2015 09:06

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti predstavio je danas na konferenciji za medije Izveštaj o nadzoru nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane operatora elektronskih komunikacija koji pružaju usluge pristupa internetu i internet usluge.

Nadzor ovakve vrste i obima je prvi put uopšte sproveden u Srbiji. Ovaj postupak, s obzirom na ograničene kadrovske resurse Poverenika i veliki obim drugih zadataka s kojima je institucija istovremeno bila suočena (tokom 2014. okončan je rad na preko 2200 predmeta samo iz oblasti zaštite podataka) predstavljao je težak i složen zadatak čija realizacija je uzela mnogo vremena, postupak je trajao od kraja 2013. do juna 2015. U inicijalnoj fazi obuhvatio je sve aktivne operatore interneta (184). Po okončanju inicijalne faze koja je podrazumevala pismeni nadzor, postupak je nastavljen nad 26 operatora izabranih po kriterijumima zastupljenosti na tržištu, vrsti i broju usluga, geografskom prostoru koji pokrivaju, kao i kvalitetu odgovora na pitanja iz dostavljenog upitnika.

Sprovedeni nadzor je potvrdio i ranije iznete procene Poverenika o nezadovoljavajućem, vrlo zabrinjavajućem stanju zaštite podataka o ličnosti u oblasti elektronske komunikacije, posebno internet usluga, za čije glavne uzroke (normativna neuređenost i odsustvo adekvatnih mera) je odgovorna država. S tim u vezi, a u cilju popravljanja stanja i otklanjanja uočenih nedostataka, Poverenik će Vladi i Narodnoj skupštini uputiti predlog preporuka (među kojima su i neke koje je već davao), za unapređenje stanja koji obuhvata:

1. Donošenje nove Strategije zaštite podataka o ličnosti i Akcionog plana za sprovođenje strategije;

2. Donošenje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;

3. Donošenje novog ili izmene i dopune postojećeg Zakona o elektronskim komunikacijama;

4. Uspostavljanje efikasnog sistema inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona o elektronskim komunikacijama;

5. Odgovarajuće izmene zakonskih rešenja radi uspostavljanja sistema zakonitog presretanja elektronskih komunikacija i pristupa zadržanim podacima kroz formiranje jedinstvenog nacionalnog centra kojem bi svi nadležni državni organi ovlašćeni za zakonito presretanje i pristup zadržanim podacima, u realnom vremenu, dostavljali zahteve za presretanje komunikacija, odnosno pristup zadržanim podacima, potkrepljene sudskim odlukama. Nacionalni centar ujedinio bi postojeće paralelne tehničke mogućnosti različitih agencija i policije u jednu, nacionalnu agenciju koja bi kao svojevrsni „provajder" pružala tehničke usluge neophodne za presretanje komunikacija i drugih signala svim autorizovanim korisnicima, kao i pristup zadržanim podacima.

 

 

 
sreda, 01 jul 2015 09:14

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je naložio Ministarstvu privrede Republike Srbije, da bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema rešenja, dostavi organizaciji „Transparentnost Srbija" kopiju Ugovora o pružanju usluga upravljanja i savetovanja, zaključenog 21.03.2015. godine, između Republike Srbije, Privrednog društva „Železara Smederevo" d.o.o, HPK MANAGEMENT d.o.o. iz Beograda i HPK ENGINEERING B.V. iz Amsterdama, Holandija.

Poverenik stoji na stanovištu da je poveravanje na upravljanje resursa u javnom vlasništvu, pogotovo resursa vrednosti i značaja Železare Smederevo, pravni posao koji je s razlogom izazvao veliko interesovanje javnosti i koji nesporno predstavlja potpuno legitiman predmet interesovanja javnosti.

 
četvrtak, 18 jun 2015 09:04

slika

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubom Šabićem sa kojim je razgovarao o aktuelnim problemima u radu poverenika, kao i o načinima za bližu saradnju Poverenika sa Vladom i drugim državnim organima. Sastanak je održan u prostorijama Poverenika.

Premijer Vučić istakao je potrebu češće komunikacije poverenika i predstavnika Vlade Srbije i saglasio se da, kao redovnu praksu, treba uvesti mesečne susrete sa ombudsmanom i poverenikom za informacije od javnog značaja.

Poverenik je ocenio da je prošle godine, bez obzira na određene probleme i trend sve intenzivnijeg obraćanja građana i drugih subjekata Povereniku, u oblasti pristupa informacijama zabeležen kontinuiran progresivan proces, dok je stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti nezadovoljavajuće i zabrinjavajuće.

Poverenik je istakao da je on Vladi Srbije dostavio pripremljen predlog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kao i da postoji od ranije pripremljen predlog izmena i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i od premijera dobio potvrdu da će po ubrzanoj proceduri ovi predlozi biti razmatrani. Premijer je pozdravio inicijativu poverenika za donošenje Akcionog plana za realizaciju evropskih standarda u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

 
utorak, 16 jun 2015 09:07

Poverenik za inforomacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u periodu od 27.05.2015. godine do 12.06.2015. godine izvršio analizu 18 informatora o radu organa lokalne samouprave u Beogradu: organa Grada Beograda i organa gradskih opština koje je obrazovao Grad Beograd.

Analizom osamnaest informatora o radu navedenih organa ustanovljeno je da nijedan informator o radu nije u potpunosti usklađen sa zakonom, odnosno sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu.

U celini gledano, stanje je vrlo nezadovoljavajuće. Grad Beograd i gradske opštine ne ispunjavaju zakonsku obavezu objavljivanja odnosno redovnog ažuriranja informatora o radu. Naročito je zabrinjavajuće što obavezu nisu počeli da ispunjavaju ni nakon prošlogodišnjeg upozorenja Poverenika.

 
petak, 12 jun 2015 08:21

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sproveo je veći broj postupaka u Ministarstvu unutrašnjih poslova nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nakon kojih je, u svrhu otklanjanja uočenih nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti, uputio i odgovarajuća Upozorenja.

Izvori većine uočenih nepravilnosti su manje-više isti kao i generalno, kao i kod drugih subjekata, nedorečenost i nekonzistentnost relevatnih zakona i propisa, nedovoljna obučenost ljudi koji se bave obradom ličnih podataka građana, nepostojanje sistema koji omogućavaju konkretnu identifikaciju službenih lica koji pristupaju službenim bazama ličnih podataka građana i što je najvažnije nasleđeni mentalitet koji "podrazumeva" da prodori u privatnost nisu "ništa strašno" usled čega po pravilu izostaje bilo kakva odgovornost za to.

Poverenik ocenjuje da je dobro što je MUP pokazao punu kooperativnost u toku postupaka nadzora te stavio na raspolaganje Povereniku tj. njegovim ovlašćenim licima sve relevantne podatke a nakon Upozorenja ispoljio punu spremnost da po njima postupi te da ojača procese edukacije službenih lica i izgradi odnosno unapredi kvalitetnije sisteme za pristup programskim sistemima u okviru Jedinstvenog informacionog sistema MUP-a.

Iako u većini slučajeva iza neopravdanih, dakle samim tim i neovlašćenih pristupa službenih lica bazama ličnih podataka građana nije bila zla namera, već "samo" zadovoljavanje radoznalosti, to se svakako ne može i ne sme tolerisati, neophodno je obezbediti odgovornost i primenu zakonom utvrđenih sankcija za sve nezakonite obrade podataka o ličnosti. U tom kontekstu poverenik ocenjuje kao vrlo korisno i dobro to što je ministar unutrašnjih poslova, uputio depešu svim organizacionim jedinicama u sedištu MUP-a i svim područnim policijskim upravama u kojoj je, povodom više postupaka koje je Poverenik pokrenuo, naložio načelnicima organizacionih jedinica da svim zaposlenima ukažu na to da obrada ličnih podataka sadržanih u bazama sistema MUP-a, ako nije konkretna službena radnja, podrazumeva i odgovornost za krivično delo iz čl. 146 st.3 Krivičnog zakonika.

 

 

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.6.2015.

    U PROCEDURI: 4.081

    OBRAĐENO: 35.303

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs