četvrtak, 23 april 2015 11:35

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je da je neophodno i u pismu ministru unutrašnjih poslova apelovao da Ministarstvo unutrašnjih poslova, objavi kompletne relevantne podatke o slučaju samoubistva koje se pre 22 godine dogodilo u stanu u sadašnjeg zaštitnika građana Saše Jankovića.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

 
utorak, 21 april 2015 10:15

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obratio se veći broj novinara i građana povodom najavljene akcije anketiranja građana i brojanja saobraćaja koju planira da sprovede Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda. Povod za obraćanje su dileme u vezi sa mogućim zadiranjem u privatnost, odnosno nezakonitom obradom podataka o ličnosti u toku sprovođenja ankete.

S tim u vezi poverenik naglašava da se radi o anketi u kojoj će građani anonimno (kao što se i navodi u saopšenju istaknutom na sajtu Sekretarijata) odgovarati na pitanja u svom učešću u saobraćaju, te da sprovedena na taj način, ne podrazumeva i ne predstavlja obradu podataka o ličnosti.

Poverenik ocenjuje da bi, imajući u vidu obim akcije koja traje više dana i koja pored ostalog podrazumeva sprovođenje ankete u 10.000 domaćinstava, bilo korisno i dobro da je Sekretarijat akciji obezbedio znatno veći publicitet i da je posredstvom medija otklonio sve eventualne dileme u vezi sa ciljem, sadržinom i načinom sprovođenja akcije.

Shodno navedenom, poverenik naglašava da je stvar volje građana da li će se aktivno odazvati na poziv za učešće u predmetnom anketiranju i dati na njega što preciznije i tačne odgovore, ili ne. U svakom slučaju, obrada bilo kakvih ličnih podataka bila bi, kako sa stanovišta valjanog pravnog osnova, tako i sa stanovišta proklamovane svrhe, nedopuštena.

 

 

 

 
utorak, 21 april 2015 08:53

26.11.2008Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zadovoljan je odgovorom i reakcijom Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja (RFZO) na Upozorenje koje mu je uputio zbog nezakonitosti u obradi podataka o ličnosti osiguranika.

RFZO je u odgovoru potvrdio da će u svemu postupiti u skladu sa Upozorenjem, te da su sve organizacione jedinice Fonda već obaveštene da odmah prestanu sa nezakonitom obradom podataka.

Poverenik je prethodno sproveo postupak nadzora u kome je utvrdio da RFZO radi isplate naknada za privremenu sprečenost za rad, traži od poslodavaca da od osiguranika pribave kompletne ocene lekarske komisije i da ih potom dostave Fondu. RFZO je kao "osnov" za takvu obradu podataka navodio odredbe Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić je izjavio sledeće:

 
sreda, 15 april 2015 08:28

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pozitivno ocenjuje to što je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija naložila svim ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija da hitno postupe po preporukama i primedbama Poverenika koje se odnose na nedopuštenu obradu podataka o ličnosti. Poverenik, međutim, istovremeno podseća na ograničen domet određenih mera budući da su neki problemi sistemski i ne mogu se otkloniti pojedinačnim aktivnostima, već se moraju rešavati na globalnom, državnom planu.

Poverenik je preporuke i primedbe Upravi za izvršenje krivičnih sankcija uputio nakon što je, još u drugoj polovini 2014, izvršio nadzor nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Upravi i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Nadzor je pokazao brojne nedostatke i propuste u vezi sa obradom podataka o ličnosti lica lišenim slobode, ali i posetilaca i zaposlenih.

 
sreda, 08 april 2015 08:39

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Vladi Srbije pismo u kome ukazuje na nužnu potrebu da Vlada obezbedi doslednu primenu sopstvenog Poslovnika u postupku pripreme zakona, upozoravajući na negativne posledice nepoštovanja Poslovnika u oblastima u kojima Poverenik deluje, posebno u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.3.2015.

    U PROCEDURI: 3.911

    OBRAĐENO: 33.411

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs