ponedeljak, 27 oktobar 2014 09:46

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodolјub Šabić je, u pismima upućenom potpredsedniku Vlade i ministru državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički i ministru za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Aleksandru Vulinu, ukazao da je neophodno u što kraćem roku obustaviti dalјu obradu podataka dece koja je gradskim i opštinskim upravama naložena zajedničkim pismom dva ministarstva od 21. 10. 2014. godine.

Navedenim pismom dva ministarstva zahtevano je od gradskih i opštinskih uprava da od osnovnih škola na teritoriji svoje opštine zatraže podatke o deci (ime i prezime, JMBG, škola, razred) koja imaju više od 30 neopravdanih izostanaka, te da te podatke potom dostave službi dečije zaštite u svom gradu odnosno opštini, a da će dalјa uputstva dobiti 3. novembra.

Neposredno po dobijanju ovog pisma povereniku se obratilo nekoliko gradskih opština sa molbom za mišlјenje o dopuštenosti, osnovu, svrsi ovakve obrade ličnih podataka dece.

Poverenik je od oba ministarstva zatražio da naznače pravni osnov za ovakvu obradu podataka, odnosno za instrukcije ministarstava upućene opštinskoj upravi, podsećajući da su osnovna načela zaštite podataka o ličnosti i istovremeno uslovi za dopuštenost obrade podataka zakonitost, svrsishodnost, srazmernost, bezbednost podataka i tačnost i ažurnost.

Poverenik je takođe ukazao da je, do otklanjanja svih dilema u vezi sa opisanim načinom obrade podataka dece, potrebno u što kraćem roku obustaviti dalјu obradu i o tome obavestiti sve organe kojima je ona prethodno naložena, kako bi se sprečile negativne posledice i umanjio rizik po prava maloletnih lica.

 
četvrtak, 23 oktobar 2014 11:02

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje kao opravdane sve češće reakcije i pritužbe građana i pokreta potrošača na „obavezu" da prilikom reklamacije ili vraćanja robe daju prodavcima lične podatke uklјučujući i JMBG. Poverenik ocenjuje da je postavlјanje takvih zahteva građanima ne samo kontraverzno sa stanovišta svrhe i neetično, nego i nezakonito.

Poverenik podseća da je na to da se radi o nedopuštenoj obradi podataka o ličnosti još pre tri godine upozorio Ministarstvo finansija i sugerisao da bez odlaganja izmeni podzakonski akt koji predstavlјa „osnov" za takvu obradu. S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 
petak, 17 oktobar 2014 07:28

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je uz pismo ministru pravde stavio na raspolaganje Ministarstvu pravde i Vladi Srbije Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je pripremlјen u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik je više puta do sada ukazivao da dosadašnje docnje i dalјe prolongiranje u normativnom uređivanju ove delikatne oblasti lјudskih prava izvesno moraju za posledicu imati povećanje inače velikog broja već prisutnih problema. Poverenik je to učinio i nedavno u pismu upućenom predsedniku Vlade Srbije.

Iako to nije obaveza Poverenika on je javno obećao da će dati kvalitativan doprinos izradi novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i izradom Modela je ispunio to obećanje.

Poverenik je siguran da Model zakona koji je stavio na raspolaganje Vladi može da bude više nego solidna osnova za novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji je Srbiji neophodan.

 

 
četvrtak, 09 oktobar 2014 07:48

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u opštini Obrenovac. Povod za pokretanje postupka je objavljivanje preko pet hiljada rešenja u okviru "Spiska pravosnažnih rešenja o dodeli državne pomoći koja su izdata u periodu od 27. jula do 16. septembra".

U okviru spomenutog spiska pored podataka čije objavljivanje je potrebno radi ostvarivanja transparentnosti procesa dodele državne pomoći (broj rešenja, pravosnažnost, iznos dodeljene pomoći itd.) dostupan je, bez osnova i jasne svrhe, i niz podataka o ličnosti korisnika pomoći (ime, prezime, kućna adresa, datum rođenja, JMBG).

U okviru postupka nadzora Poverenik će tražiti izjašnjenje od opštine Obrenovac o relevantnim činjenicama pre svega o pravnom osnovu i svrsi objavljivanja podataka, ali i polazeći od toga da transparentnost procesa dodele državne pomoći, čak i bez izričitog osnova, podrazumeva objavljivanje nekih ličnih podataka, npr. imena i prezimena i mesta stanovanja sasvim je očigledno da je nepotrebno, nesrazmerno svrsi a samim tim i nedozvoljeno objavljivanje većine ličnih podataka, pogotovo JMBG. Poseban apsurd s tim u vezi predstavlja objavljivanje JMBG građana koji pomoć nisu ni dobili, čiji su zahtevi odbijeni.

Poverenik ocenjuje da ovakvo postupanje nije posledica nikakve zle namere već samo potvrda činjenice na koju on odavno ukazuje. Reč je o evidentnom, zabrinjavajućem nepoznavanju čak i elementarnih standarda zaštite podataka o ličnosti, posebno zabrinjavajućem kada su u pitanju nosioci vlasti.

 

 
sreda, 08 oktobar 2014 09:58

26.11.2008

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je Nacrt Akcionog plana za pregovaračko Poglavlje 23 (dostupan na veb sajtu Ministarstva pravde) po svom kvalitetu, bar kad su u pitanju oblasti slobode pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti, značajno ispod očekivanog i potrebnog nivoa.

Poverenik ocenjuje da bi usvajanje dokumenta sa ovakvom sadržinom pre ili kasnije moralo negativno da se odrazi i na tok pregovora sa Evropskom unijom i što je još mnogo važnije na ostvarivanje i zaštitu prava građana Srbije zajemčenih Ustavom i zakonom. S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić izjavio je i sledeće:

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2014.

    U PROCEDURI: 3.671

    OBRAĐENO: 30.157

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs