ponedeljak, 13 februar 2017 11:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas predstavnike "Mreže za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi" i sa njima razgovarao o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama.

Poverenik je predstavnicima Mreže rekao da deli njihove ocene da je važno i nužno da što širi krug predstavnika struke i civilnog sektora da doprinos tome da dobijemo što kvalitetnija i adekvatnija normativna rešenja u ovoj delikatnoj i važnoj oblasti, a da način na koji je organizovana i vreme u koje je sprovedena (26.decembar - 20.januar) javna rasprava o Nacrtu zakona nisu bili u funkciji toga.

 
sreda, 08 februar 2017 11:35

Radi objektivnog informisanja, Služba poverenika stavlja javnosti na raspolaganje pismo koje je Poverenik danas uputio ministru zdravlja.

 
utorak, 07 februar 2017 10:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ponovio je danas ocenu da je, sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti stanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odnosno portala "Moj doktor" zabrinjavajuće i da podrazumeva mogućnosti velikih štetnih posledica.

 
četvrtak, 02 februar 2017 09:35

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obaveštava sve građane koji imaju nameru da uzmu učešće u igri "Uzmi račun i pobedi", da nemaju obavezu da na poleđini koverte u kojoj, radi učešća u igri, dostavljaju prikupljene fiskalne račune unose i svoj JMBG. Za takvu obavezu nema ni osnova ni smisla ni razloga, a ona bi izvesno predstavljala nepotreban i ozbiljan rizik zloupotrebe ovog kompleksnog podatka o ličnosti.

 
utorak, 31 januar 2017 11:27

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je pismo predsedniku Vlade Republike Srbije apelujući da Vlada hitno preduzme mere radi otklanjanja nezakonitosti i nedostataka Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) i posebno radi sprečavanja izuzetno štetnih posledica koje mogu nastupiti usled kompromitacije i zloupotrebe podataka o ličnosti koji se obrađuju u okviru tog sistema.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.1.2017

    U PROCEDURI: 4.149

    OBRAĐENO: 48.317

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs