utorak, 28 jun 2016 09:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je uputio Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pismo u kome sugeriše ministarstvu da učini napor i učini javno dostupnim podatke o investitorima, izvođačima, eventualno podizvođačima radova na Koridoru 11, na proaktivnoj osnovi, tako što će ih objavljivati i redovno ažurirati na zvaničnoj elektronskoj prezentaciji ministarstva.

Pismo je upućeno povodom obraćanja grupe građana i njihovih pravnih zastupnika koji su Poverenika obavestili da su se istim povodom obratili i još jednom broju državnih organa odnosno funkcionera.

 
ponedeljak, 27 jun 2016 13:24

Na osnovu Sporazuma o preuzimanju podataka zaključenog između Agencije za privredne registre i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti danas je, uz unapređeno softversko rešenje Poverenika, otpočela upotreba veb-servisa Agencije koji će značajno unaprediti funkcionisanje Centralnog registra i omogućiti novim korisnicima - rukovaocima podataka, da prilikom upisa u isti, uz unošenje matičnog broja privrednog subjekta, direktno iz informacionog sistema APR u realnom vremenu preuzmu predefinisan, tačan i ažuran set podataka, uz punu primenu mera bezbednosti i zaštite koje takav transfer podataka treba da prate.

 
sreda, 15 jun 2016 08:11

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizovao je i sproveo seminar posvećen edukaciji predstavnika Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu (sa odeljenjima) i Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda radi kvalitetnije primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 
četvrtak, 09 jun 2016 12:35

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić i direktor Agencije za privredne registre, Zvonko Obradović dogovorili su se danas da će zaključiti poseban Sporazum o preuzimanju podataka iz statusnih registara putem veb servisa APR, koji će, između ostalog, uz unapređeno softveresko rešenje Poverenika, značajno unaprediti funkcionisanje Centralnog registra i omogućiti novim korisnicima - rukovaocima podataka da prilikom upisa u isti, u realnom vremenu, direktno iz informacionog sistema Agencije, preuzmu predefinisan, tačan i ažuran set podataka, uz punu primenu mera bezbednosti i zaštite koje takav transfer podataka treba da prate.

O samom otpočinjanju rada novog servisa, odnosno zaključenju navedenog Sporazuma, Poverenik će u najskorije vreme obavestiti javnost.

 

 
ponedeljak, 06 jun 2016 08:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom pojačanog interesovanja javnosti i učestalih obraćanja novinara i medija u vezi sa "Izveštajem o uređenju, organizovanju i funkcionisanju sistema obezbeđenja predsednika Vlade Republike Srbije" koji je sačinjen nakon atentata na premijera Zorana Đinđića od strane posebne Komisije kojom je predsedavao potpredsednik Vlade, Žarko Korać, podseća da je, još pre 8 godina u pismu Vladi Srbije, ukazao na potrebu preispitivanja "odluke" Vlade da informacije iz Izveštaja ostanu nedostupne javnosti.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.6.2016.

    U PROCEDURI: 4.143

    OBRAĐENO: 43.295

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka


konkurs-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs