НасловнаAktuelnosti

Aktuelnosti

četvrtak, 11 septembar 2014 09:34
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas predstavnike Organizacionog odbora Prajd-a (Parada ponosa, Beograd 2014.)

Predstavnici Organizacionog odbora Marko Ilić i Slobodan Stojanović informisali su Poverenika o toku aktivnosti na pripremi manifestacije naglasivši želјu organizatora da ona protekne bez ikakvih incidenata i potrebu da državni organi obezbede sve potrebne uslove za ostvarivanje Ustavom zajemčene slobode okuplјanja.

Poverenik je predstavnicima Organizacionog odbora pružio uveravanja da će prava utvrđena zakonima koje on štiti, kako u vezi sa organizacijom manifestacije, tako i u pogledu pripadnika LGBT populacije uopšte, biti ostvarivana jednako kao svih građana, bez diskriminacije i izrazio očekivanja da će i svi drugi državni organi, u okviru svojih nadležnosti, postupati na isti način.

 

 

 
petak, 05 septembar 2014 10:01
Štampa PDF

Pomoćnica generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Nevena Ružić imala je na IX forumu o upravlјanju internetom (9th Internet Governance Forum) održanom u Istambulu, na panelima posvećenim zaštiti lјudskih prava i pravu na privatnost na internetu, vrlo zapažena izlaganja zasnovana na iskustvima iz domaće prakse.

Forum o upravljanju internetom organizuje se svake godine, a uspostavljen je na Svetskom samitu o informacionom društvu u Tunisu 2005. godine. Forum okuplja predstavnike svih zainteresovanih strana u cilju razmene ideja i unapređenja održivosti, bezbednosti i razvoja interneta, kao i poštovanja ljudskih prava i promocije vrednosti.

Ružićeva učestvuje na Forumu kao zamenica predsedavajuća Savetodavnog komiteta Konvencija o zaštite lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Troškove učešća snosi Savet Evrope.

 
petak, 29 avgust 2014 08:22
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodolјub Šabić razgovarao je danas sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem o pitanjima unapređenja normativnog okvira i drugih uslova u vezi sa raznim obradama ličnih podataka koje Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši.

Pored više tema u vezi sa obradom podataka o ličnosti poseban akcenat razgovora bio je na pitanjima video-nadzora u oblasti bezbednosti saobraćaja. Zajednički je konstatovano da ne samo nekoliko poslednjih tragičnih događaja koji su dobili veliki publicitet u javnosti, nego ukupna situacija ukazuju na potrebu unapređenja tog sistema.

Poverenik i ministar su se složili da je potrebno i nužno da se obezbeđenjem normativnih, finansijskih, materijalnih i logističkih pretpostavki stvaraju uslovi za funkcionisanje jednog savremenog sistema video sistema nadzora saobraćaja koji će policiji omogućiti efikasno otkrivanje počinioca krivičnih dela i obezbeđivanja potrebnih dokaza u krivičnom postupku, ali koji istovremeno mora i garantovati da će podaci o ličnosti biti korišćeni isklјučivo u svrhe predviđene zakonom i isklјučiti, odnosno na minimum svesti moguće zloupotrebe tih podataka i jemčiti da će u slučaju eventualnih zloupotreba počinioci biti lako identifikovani i kažnjeni.

 

 
utorak, 26 avgust 2014 09:08
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je sredinom meseca pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji (29) zatraživši da se izjasne da li prikuplјaju podatke o ličnosti klijenata u cilјu saradnje sa poreskim organima SAD na primeni njihovog FATCA zakona i posebno da li te prikuplјene podatke u tu svrhu iznose iz Republike Srbije.

Na osnovu pristiglih odgovara može se konstatovati da 14 banaka vrše pomenutu obradu podataka o ličnosti, ali da se ta "saradnja" u svim slučajevima ogleda samo u utvrđivanju činjenice da li je klijent poreski obveznik SAD, a bez iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije.

Poverenik će svim tim bankama uputiti upozorenje da za navedenu obradu podataka u uslovima nepostojanja potpisanog i ratifikovanog FATCA sporazuma nema ni valјanog pravnog osnova, ni svrhe, te, posedbno, da bi iznošenje ličnih podataka iz zemlјe predstavlјalo ozbilјan, kažnjiv prekršaj utvrđen čl. 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 

strana 1 od 13

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs