НасловнаAktuelnosti

Aktuelnosti

petak, 29 avgust 2014 08:22
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodolјub Šabić razgovarao je danas sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem o pitanjima unapređenja normativnog okvira i drugih uslova u vezi sa raznim obradama ličnih podataka koje Ministarstvo unutrašnjih poslova vrši.

Pored više tema u vezi sa obradom podataka o ličnosti poseban akcenat razgovora bio je na pitanjima video-nadzora u oblasti bezbednosti saobraćaja. Zajednički je konstatovano da ne samo nekoliko poslednjih tragičnih događaja koji su dobili veliki publicitet u javnosti, nego ukupna situacija ukazuju na potrebu unapređenja tog sistema.

Poverenik i ministar su se složili da je potrebno i nužno da se obezbeđenjem normativnih, finansijskih, materijalnih i logističkih pretpostavki stvaraju uslovi za funkcionisanje jednog savremenog sistema video sistema nadzora saobraćaja koji će policiji omogućiti efikasno otkrivanje počinioca krivičnih dela i obezbeđivanja potrebnih dokaza u krivičnom postupku, ali koji istovremeno mora i garantovati da će podaci o ličnosti biti korišćeni isklјučivo u svrhe predviđene zakonom i isklјučiti, odnosno na minimum svesti moguće zloupotrebe tih podataka i jemčiti da će u slučaju eventualnih zloupotreba počinioci biti lako identifikovani i kažnjeni.

 

 
utorak, 26 avgust 2014 09:08
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je sredinom meseca pokrenuo postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u svim poslovnim bankama koje posluju u Republici Srbiji (29) zatraživši da se izjasne da li prikuplјaju podatke o ličnosti klijenata u cilјu saradnje sa poreskim organima SAD na primeni njihovog FATCA zakona i posebno da li te prikuplјene podatke u tu svrhu iznose iz Republike Srbije.

Na osnovu pristiglih odgovara može se konstatovati da 14 banaka vrše pomenutu obradu podataka o ličnosti, ali da se ta "saradnja" u svim slučajevima ogleda samo u utvrđivanju činjenice da li je klijent poreski obveznik SAD, a bez iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije.

Poverenik će svim tim bankama uputiti upozorenje da za navedenu obradu podataka u uslovima nepostojanja potpisanog i ratifikovanog FATCA sporazuma nema ni valјanog pravnog osnova, ni svrhe, te, posedbno, da bi iznošenje ličnih podataka iz zemlјe predstavlјalo ozbilјan, kažnjiv prekršaj utvrđen čl. 57 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 
utorak, 12 avgust 2014 11:41
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je Ministarstvu spolјnih poslova RS naložio da novinarki Centra za istraživačko novinarstvo u Beogradu dostavi informacije o diplomatskim pasošima izdatim u periodu od 7. 7. 2008. do 27. 4. 2014. godine, iz kojih se može saznati kojim licima je diplomatski pasoš izdat, koje su funkcije ona vršila, te datum izdavanja i datum prestanka važenja pasoša.

Poverenik smatra da je nesporan opravdan interes javnosti da zna da li se državni organi pridržavaju zakona u izvršavanju propisanih nadležnosti, generalno pa tako i u pogledu poštovanja propisa i u vezi sa izdavanjem diplomatskih pasoša, naročito kada je o tome već neko vreme otvorena debata u javnosti.

Poverenik ocenjuje da bi dostupnost traženih informacija doprinela rasvetlјavanju istine, odnosno otklanjanju sumnje u zakonitost rada organa, ili utvrđivanju odgovornosti u slučaju povrede zakona i bila u funkciji unapređenja mera za otklanjanje eventualnih propusta ubuduće.

 

 
sreda, 18 jun 2014 08:18
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom prijava većeg broja građana, u kojima ističu da su od „EPS SNABDEVANјE" primili poziv za dostavu tačnog jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG), kao i da im se stavlјa u izgled pokretanje sudskog postupka za naknadu štete u slučaju da to ne učine izvršio je nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane „EPS SNABDEVANјE". Nakon uvida u kompletnu dokumentaciju zaklјučio da ni Zakon o energetici niti bilo koji drugi zakon ne sadrže odredbe o tome da su građani dužni da dostave JMBG radi zaklјučenja ugovora o prodaji električne energije sa „EPS SNABDEVANјE", niti radi eventualnog vođenja postupka prinudne naplate potraživanja od strane „EPS SNABDEVANјE", a što su od strane „EPS SNABDEVANјE" navedeni kao razlozi za potraživanje.

U odsustvu zakonskog osnova za obradu JMBG u ove svrhe, morao bi postojati pristanak, odnosno saglasnost lica. Ali da bi saglasnost bila valјana, potrebno je da bude slobodno data, što ovde nije slučaj, jer se stavlјa u izgled pokretanje sudskog postupka za naknadu štete, i to neke nejasne, nedefinisane štete.

Nakon sprovedenog nadzora, Poverenik je uputio Upozorenje „EPS SNABDEVANјE" da vrši nedozvonjenu obradu JMBG i da je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema Upozorenja obavesti Poverenika i javnim saopštenjem svoje korisnike - krajnje kupce električne energije, o preduzetim merama na otklanjanju nepravilnosti.

 

 

strana 1 od 12

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs