НасловнаAktuelnosti

Aktuelnosti

sreda, 05 februar 2014 16:12
Štampa PDF

Prekršajni sud u Beogradu, u postupku protiv okrivljenog pravnog lica, „Lanus" D.O.O. iz Beograda i okrivljenog odgovornog lica u pravnom licu, Miroslava Petrovića, doneo je osuđujuću presudu zbog učinjenog prekršaja iz člana 57. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i osudio ih na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, odnosno 10.000 dinara pojedinačno.

Presudu je sud doneo 11.12.2013. po prekršajnoj prijavi Poverenika podnetoj 01.10.2012.

Okrivljeni su krivi jer su od GSP-a Beograda zatražili i dobili snimak kamera integrisanih u tramvaju CAF 1505 kako bi utvrdili koja su lica u tom tramvaju nasilno iščupala validator za očitavanje kartica gradskog prevoza. Na taj način nezakonito su prikupljeni podaci od drugog lica (GSP), protivno odredbi člana 14. st. 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a snimak je je potom istaknut na internetu

Na zatraženom snimku evidentirano je petoro mladih ljudi koji su bili u istom društvu, od kojih je jedan iščupao validator za očitavanje kartica za prevoz., kao i prepoznatljiv lik mladića koji nije bio u istom društvu. Sud nije prihvatio odbranu okrivljenih da im je sporni snimak bio neohodan za podnošenje krivične prijave, budući da je krivična prijava uz snimak od GSP-a mogla biti podneta i bez posredovanja okrivljenog pravnog lica, dakle uz saradnju policije i GSP-a kao lica kod kojeg se podaci nalaze. Ovo posebno iz razloga što je snimak sa kamere završio i na internetu, čime je povređeno pravo na privatnost lica koja se nalaze na snimku.

Presudu možete da preuzmete OVDE

 

 

 
petak, 24 januar 2014 09:58
Štampa PDF

Poslednjih nekoliko meseci informacije o Studiji o opravdanosti projekta izgradnje plovnog puta KANAL MORAVA bile su predmet pojačanog interesovanja javnosti. Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja tražiocima informacija koji su mu se i formalno obratili uskratilo je pristup ovom dokumentu. To je bio razlog da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude, manje-više istovremeno podneto nekoliko gotovo istovetnih žalbi od strane novinara, odnosno nevladinih organizacija.

Razmatrajući te žalbe Poverenik je stao na stanovište da su žalbe osnovane, da je nesporno pravo javnosti na tražene informacije kako s aspekta Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tako i dodatno sa aspekta Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija). Poverenik je konstatovao da činjenice i razlozi na koje se Ministarstvo pozivalo ne predstavljaju zakonom predviđene razloge zbog kojih bi pristup traženim informacijama mogao opravdano biti isključen.

Relevantne pravne faktičke činjenice (istovetne u nekoliko razmatranih slučajeva) elaborirane su u ovom rešenju poverenika.

 

 

 
utorak, 17 decembar 2013 09:36
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizivao je danas u Medija centru u Beogradu promociju publikacije „Zaštita uzbunjivača". Ovo je prva publikacija posvećena zaštiti uzbunjivača objavljena na srpskom jeziku.

Publikacija je pripremana u okviru projekta „Zaštita uzbunjivača" koji je od jula 2012. godine sprovodio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Beogradu i Vlade Kraljevine Holandije. Ovaj projekat imao je dvostruki cilj. Kao prvo, da obezbedi izradu modela zakona o zaštiti uzbunjivača koji će biti podnesen nadležnim organima na razmatranje i usvajanje budući da Srbiji još uvek nedostaje regulatorni okvir zaštite uzbunjivača, i kao drugo da doprinese izgradnji znanja i razumevanja različitih zainteresovanih strana o neophodnosti i koristi od zaštite uzbunjivača.

Povodom promocije publikacije prisutnima su se obratili poverenik Rodoljub Šabić, ambasador Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Nj.E. Lorent Luis Stokvis, otpravnik poslova Britanske ambasade u Beogradu, Dejvid Mek Farlejn i kourednica publikacije, Bojana Medenica.

 

 

 

 
ponedeljak, 09 decembar 2013 10:21
Štampa PDF

Poverenik za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu zdravlja pismo u kome ukazuje na obaveze ministarstva u vezi sa primenom Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja.

Po oceni Poverenika javna istupanja rukovodilaca i predstavnika nekih zdravstvenih institucija, kao i lekara pojedinaca ukazuju na moguće nerazumevanje sadržine Zakona, posebno obaveza iz člana 5. koje se odnose na obaveštavanje Republičkog fonda o prekidu trudnoće, odnosno o slučajevima mrtvorođene dece.

Zbog toga Poverenik smatra da bi bilo veoma uputno da ministarstvo na odgovarajući način skrene pažnju svim zdravstvenim ustanovama, odnosno lekarima na to da Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja sadrži osnov za obradu podataka samo onih trudnica i porodilja koje zdravstveno osiguranje ostvaruju po tom Zakonu. Dakle, obaveza dostavljanja podataka o pobačajima i slučajevima mrtvorođene dece odnosi se samo na žene koje ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom posebnom zakonu (bez njega ne mogu da ostvare to pravo po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja). Takođe, obrada tih podataka može se vršiti isključivo u svrhu utvrđivanja prestanka osnova koji je uslov za ostvarivanje prava. Obrada podataka u druge svrhe a pogotovo formiranje bilo kakvih „registara" ili posebnih baza podataka o ženama koje su izvršile pobačaj i sl. bili bi potpuno nezakoniti, izvesno predstavljali prekršaj kažnjiv po zakonu, a vrlo verovatno i krivično delo.

 

 

 

strana 3 od 12

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs