НасловнаAktuelnosti

Aktuelnosti

ponedeljak, 09 decembar 2013 10:21
Štampa PDF

Poverenik za informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu zdravlja pismo u kome ukazuje na obaveze ministarstva u vezi sa primenom Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja.

Po oceni Poverenika javna istupanja rukovodilaca i predstavnika nekih zdravstvenih institucija, kao i lekara pojedinaca ukazuju na moguće nerazumevanje sadržine Zakona, posebno obaveza iz člana 5. koje se odnose na obaveštavanje Republičkog fonda o prekidu trudnoće, odnosno o slučajevima mrtvorođene dece.

Zbog toga Poverenik smatra da bi bilo veoma uputno da ministarstvo na odgovarajući način skrene pažnju svim zdravstvenim ustanovama, odnosno lekarima na to da Zakon o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja sadrži osnov za obradu podataka samo onih trudnica i porodilja koje zdravstveno osiguranje ostvaruju po tom Zakonu. Dakle, obaveza dostavljanja podataka o pobačajima i slučajevima mrtvorođene dece odnosi se samo na žene koje ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom posebnom zakonu (bez njega ne mogu da ostvare to pravo po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja). Takođe, obrada tih podataka može se vršiti isključivo u svrhu utvrđivanja prestanka osnova koji je uslov za ostvarivanje prava. Obrada podataka u druge svrhe a pogotovo formiranje bilo kakvih „registara" ili posebnih baza podataka o ženama koje su izvršile pobačaj i sl. bili bi potpuno nezakoniti, izvesno predstavljali prekršaj kažnjiv po zakonu, a vrlo verovatno i krivično delo.

 

 

 
utorak, 19 novembar 2013 13:59
Štampa PDF

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obraćaju se sve češće predstavnici organa vlasti u vezi sa dilemama koje imaju u pogledu činjenja dostupnim javnosti, uključujuči i na svojim internet prezentacijama, podataka o ličnosti pojedinačnih kandidata za direktore ustanova, javnih preduzeća i drugih organa javnih vlasti na javnom konkursu.

Pitanje objavljivanje podataka o ličnosti, u konkretnom slučaju podataka o kandidatima za rukovodioce organa po javnom konkursu, od važnosti je za nadležnost Poverenika, kako u oblasti prava javnosti da zna, kao prava na pristup informacijama, tako i u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Poverenik ističe da je neophodno da organi vlasti, pri donošenju odluke uzmu u obzir sve relevantne okolnosti slučaja u cilju određenja neophodne mere zaštite i ograničenja prava radi istovremenog obezbeđenja transparentnosti javnog konkursa i zaštite podataka o ličnosti.

S tim u vezi, poverenik Rodoljub Šabić, poziva organe javne vlasti da se upoznaju sa načelnim stavom Poverenika izraženim u nedavno dostavljenom odgovoru jednom organu vlasti. Stavovi Poverenik mogu pomoći u postupanju po pojedinačnim zahtevima za ostvarivanje prava na pristup slobodan pristup informacijama, i uspostavljanju prave mere pri saopštavanju javnosti podataka o ličnosti kandidata na javnim konkursima za rukovodioce organa.

 

 

 
petak, 04 oktobar 2013 13:29
Štampa PDF

U odsustvu strateškog, osmišljenog pristupa pitanjima zaštite podataka o ličnosti, Vlada Srbije nekim svojim aktivnostima i inače brojnim postojećim problemima u ovoj oblasti dodaje i nove. Pripremaju se i predlažu zakoni i podzakonski akti u kojima se obrada podataka o ličnosti tretira na način koji nije u skladu sa Ustavom i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

I dalje se, nažalost, održava praksa da se u postupku pripreme zakona i drugih pravnih akata koji se tiču obrade podataka o ličnosti ne pribavlja mišljenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti zbog čega je on često prinuđen da reaguje u poslednji čas ili sa docnjom.

Danas je poverenik, u vezi sa Predlogom zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, pošto se sa sadržinom upoznao sa sajta Narodne skupštine, uputio nadležnom odboru Narodne skupštine pismo u kome pored ostalog stoji: „Ne dovodeći u pitanje potrebu da se u postupku izdavanja dozvole nadležnim organima omogući obrada svih relevantnih podataka ukazujem da je to potrebno urediti na nedvosmislen i precizan način, zakonom, a ne prepuštati bilo čijoj slobodnoj proceni i volji jer to osim „apstraktne" neustavnosti i nezakonitosti može za posledicu imati i brojne konkretne povrede ljudskih prava."

 

 

 
četvrtak, 26 septembar 2013 09:46
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić primio je „Priznanje za instituciju sa najvećim stepenom antikorupcijskog integriteta u Srbiji", koje mu je dodelio Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

Priznanje je rezultat istraživanja koje je BIRODI sproveo uz podršku OEBS-a, a koje je uz ostalo podrazumevalo ocenu rada antikorupcijskih insititucija po kritirijumima zakonitosti, doslednosti, efikasnosti, blagovremenosti, autoritativnosti, autonomnosti i efektivnosti, od strane predstavnika civilnog sektora, medija, institucija i političkih stranaka.

Istraživanje je obuhvatilo deset antikorupcijskih organa i tela, a Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je od strane predstavnika svake od četiri strukture, po svakom od pojedinačnih kriterijumima i ukupno, ocenjen najbolje. (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (3,63), Savet za borbu protiv korupcije (3,21), Biro za koordinaciju službama bezbednosti (3,06), Državna revizorska insstitucija (2,98), Uprava kriminalističke policije (2,72), Agencija za borbu protiv korupcije (2,71), Poreska uprava (2,57), Uprava za javne nabavke (2,44), Republičko javno tužilaštvo (2,42), Uprava za sprečavanje pranja novca(2,31)).

 

 

strana 3 od 12

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka oličnosti

    na dan 30.6.2014.

    U PROCEDURI: 3.577

    OBRAĐENO: 27.472

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs