НасловнаAktuelnosti

Aktuelnosti

ponedeljak, 07 april 2014 09:30
Štampa PDF

PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠITU PODATAKA I LIČNOSTI

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, dostavio je visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji., publikacije Poverenika: Zaštita uzbunjivača (2013), Priručnik o slobodnom pristupu informacijama – stavovi i mišljenja Poverenika (2013), Priručnik o zaštiti podataka – priručnik za rukovaoce (2012), Priručnik o slobodnom pristupu informacijama – izvod iz prakse Poverenika (2012), Priručnik za primenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (2010). Publikacije su dostavljene u cilju unapređivanja znanja u oblastima prava na slobodan pristup informacijama i zaštite podataka o ličnosti.

Publikacije su upućene svim visokoškolskim ustanovama (220) u Srbiji, a sve su dostupne i u elektronskoj formi na internet prezentaciji Poverenika www.poverenik.rs .

 

 
četvrtak, 20 mart 2014 15:19
Štampa PDF

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić i prof. dr Milan Martić, dekan Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu potpisali su danas Sporazum o dugoročnoj saradnji ove dve institucije.

Saradnja će posebno biti posvećena razvoju i unapređenju transparentnosti rada organa vlasti, primeni i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u njihovom radu, razvoju i primeni standarda, kao i razvoju i unapređenju zaštite podataka o ličnosti koje obrađuju organi vlasti i druga lica.

Fakultet će, radi realizacije navedenih ciljeva, u saradnji sa predstavnicima Poverenika, pripremiti i realizovati posebne obuke (seminare, treninge, itd.), a u cilju unapređenja znanja i kompetencija studenata Fakulteta, saradnja će se ostvarivati i kroz predavanja Poverenika i njegovih saradnika, studentske prakse i praktične obuke kod Poverenika, realizovanja istraživanja za potrebe završnih, master, specijalističkih akademskih i doktorskih radova.

Saradnja Poverenika i FON-a traje već nekoliko godina, a danas potpisanim sporazumom se i potvrđuje i diže na viši nivo.

 

 

 
sreda, 12 mart 2014 16:04
Štampa PDF

Prekršajni sud u Beogradu, u postupku protiv okrivljenog pravnog lica, „Javno komunalno preduzeće GSP iz Beograda i okrivljenih odgovornih lica u pravnom licu, Milete Radojevića i Zlatomira Anđelića, doneo je osuđujuću presudu zbog učinjenog prekršaja iz člana 57. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i osudio ih na novčanu kaznu u iznosu od 50.000 dinara, odnosno 5.000 dinara pojedinačno za navedena odgovorna lica u pravnom licu.

Presudu je sud doneo 29.01.2014. godine po prekršajnoj prijavi Poverenika podnetoj 01.10.2012. godine.

Okrivljeni su krivi jer su vršili obradu podataka suprotno odredbama člana 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tako što su dozvolili i omogućili da Miroslav Petrović, direktor Preduzeća za usluge, transport i inžinjering, „Lanus" doo Beograd dobije snimak iz tramvaja, „CAF" 1505 kako bi se utvrdilo koja su lica u tom tramvaju nasilno iščupala validator za očitavanje kartica gradskog prevoza. Na taj način nezakonito su prikupljeni podaci od drugog lica GSP-a, gde nije postojao pravni osnov da GSP ustupi sporni snimak firmi „Lanus" doo Beograd i njegovom direktoru Miroslavu Petroviću.

Na zatraženom snimku vide se i lica koja nisu dala svoju saglasnost za takvu vrstu obrade, pri čemu nije postojao nijedan izuzetak propisan odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti propisano je članom 12. tačke 1,2,3 kada je jedino dozvoljeno vršiti obradu bez pristanka. Sud nije prihvatio odbranu okrivljenih da je sporni snimak dostavljen direktoru društva Miroslavu Petroviću radi daljeg procesuiranja i rasvetljavanja krivičnog dela uništavanja tuđih osnovnih sredstava, te da je to za okrivljene bio prvi konkretan slučaj i da nisu imali nikakvih iskustava po tom pitanju.

Presudu možete preuzeti OVDE.

 
sreda, 05 februar 2014 16:12
Štampa PDF

Prekršajni sud u Beogradu, u postupku protiv okrivljenog pravnog lica, „Lanus" D.O.O. iz Beograda i okrivljenog odgovornog lica u pravnom licu, Miroslava Petrovića, doneo je osuđujuću presudu zbog učinjenog prekršaja iz člana 57. stav 1. tačka 3. i stav 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i osudio ih na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara, odnosno 10.000 dinara pojedinačno.

Presudu je sud doneo 11.12.2013. po prekršajnoj prijavi Poverenika podnetoj 01.10.2012.

Okrivljeni su krivi jer su od GSP-a Beograda zatražili i dobili snimak kamera integrisanih u tramvaju CAF 1505 kako bi utvrdili koja su lica u tom tramvaju nasilno iščupala validator za očitavanje kartica gradskog prevoza. Na taj način nezakonito su prikupljeni podaci od drugog lica (GSP), protivno odredbi člana 14. st. 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a snimak je je potom istaknut na internetu

Na zatraženom snimku evidentirano je petoro mladih ljudi koji su bili u istom društvu, od kojih je jedan iščupao validator za očitavanje kartica za prevoz., kao i prepoznatljiv lik mladića koji nije bio u istom društvu. Sud nije prihvatio odbranu okrivljenih da im je sporni snimak bio neohodan za podnošenje krivične prijave, budući da je krivična prijava uz snimak od GSP-a mogla biti podneta i bez posredovanja okrivljenog pravnog lica, dakle uz saradnju policije i GSP-a kao lica kod kojeg se podaci nalaze. Ovo posebno iz razloga što je snimak sa kamere završio i na internetu, čime je povređeno pravo na privatnost lica koja se nalaze na snimku.

Presudu možete da preuzmete OVDE

 

 

 

strana 3 od 13

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs