NaslovnaFormulari

Pristup informacijama - Formulari

Štampa PDF

ŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI

Preuzmite datoteku:
wordŽALBA PROTIV ODLUKE ORGANA VLASTI.doc
Veličina dokumenta: 38 Kb.


ŽALBA KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU (ĆUTANJE UPRAVE)

Preuzmite datoteku:
wordŽALBA KADA SE NIJE ODLUČIVALO PO ZAHTEVU (ĆUTANJE UPRAVE).doc
Veličina dokumenta: 37 Kb.


ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA

Preuzmite datoteku:
wordZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI OD JAVNOG ZNAČAJA.doc
Veličina dokumenta: 29 Kb.


PREDLOG ZA SPROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA

Preuzmite datoteku:
wordPREDLOG ZA SPROVOĐENJE ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA.doc
Veličina dokumenta: 30 Kb.


OBAVEŠTENJE o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju i o izradi kopije 

Preuzmite datoteku:
wordOBAVEŠTENJE.doc
Veličina dokumenta: 34 Kb


SLUŽBENA BELEŠKA sačinjena na osnovu čl.16.st.9 Zakona, u predmetu postupanja po zahtevu tražioca informacija 

Preuzmite datoteku:
wordSLUŽBENA BELEŠKA.doc
Veličina dokumenta: 33 Kb


PRIMER TUŽBE PROTIV PRVOSTEPENOG REŠENJA PROTIV KOGA NIJE DOZVOLJENA ŽALBA

Preuzmite datoteku:
wordPRIMER TUŽBE.doc
Veličina dokumenta: 35 Kb


PRIMER TUŽBE PROTIV REŠENJA POVERENIKA 

Preuzmite datoteku:
wordPRIMER TUŽBE.doc
Veličina dokumenta: 35 Kb


TABELARNI PRIKAZ RADNJI I MERA PREDUZETIH NA PRIMENI ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA, U 2016. GODINI

Preuzmite datoteku:
wordTABELARNI PRIKAZ.doc
Veličina dokumenta: 57 Kb

Preuzmite datoteku:
wordPISMO ZA IZVEŠTAJ.doc
Veličina dokumenta: 1.20 Kb

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2017.

    U PROCEDURI: 4.186

    OBRAĐENO: 56.291

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs