NaslovnaInspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor

Štampa PDF

Poverenik vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Poslove nadzora Poverenik vrši preko ovlašćenih lica-inspektora. Inspektor je, pri vršenju nadzora,  dužan da pokaže legitimaciju, da poslove nadzora obavlja stručno i blagovremeno i da o izvršenom nadzoru sačini zapisnik.

Inspektor postupa na osnovu saznanja do kojih je došao po službenoj dužnosti, od strane podnosioca žalbe ili trećeg lica, a lica kojima su zakonom utvrđene obaveze u vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, dužna su da inspektoru omoguće nesmetano vršenje nadzora, da mu stave na uvid i raspolaganje potrebnu dokumentaciju.

Inspektor je dužan da, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuva sve podatke koje sazna u vršenju nadzora, osim ako je drukčije propisano. Ova obaveza traje i po prestanku obavljanja ovih poslova.

Ako se prilikom vršenja nadzora utvrdi da su povređene odredbe zakona kojima se uređuje obrada podataka o ličnosti, Poverenik će upozoriti rukovaoca na nepravilnosti u obradi.

Na osnovu nalaza inspektora, Poverenik može:

 1. narediti da se nepravilnosti otklone u određenom roku;
 2. privremeno zabraniti obradu koja se obavlja suprotno odredbama ovog zakona;
 3. narediti brisanje podataka prikupljenih bez pravnog osnova.

Poverenik  vrši nadzor i u pogledu iznošenja podataka o ličnosti iz Republike Srbije i odbrava iznošenje podataka.

Protiv rešenja Poverenika žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Vrhovnom sudu Srbije.

Poverenik podnosi prekršajnu prijavu zbog povreda odredaba ovog zakona.

model-zakona-baner-lat

Statistika

 • Zbirni mesečni statistički podaci u oblasti dostupnosti informacijama i zaštite podataka o ličnosti

  na dan 31.10.2017.

  U PROCEDURI: 4.186

  OBRAĐENO: 56.291

  Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs