sreda, 22 februar 2017 09:32

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je naredio Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da odmah po prijemu rešenja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema istog, preduzme organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu podataka o ličnosti koje obrađuje u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.

Poverenik je prethodno u postupku nadzora utvrdio da je Ministarstvo zaposlenima u ustanovama u kojima je uveden IZIS dodelio korisnička imena i lozinke za pristup IZIS koje su takve da se lako mogu "probiti" od strane neovlašćenih lica, da te lozinke dostavlja putem elektronske pošte, često na adrese elektronske pošte koje se ne vode na serverima u državini i pod kontrolom ustanova u kojima rade lica kojima su dodeljeni korisničko ime i lozinka rade već na serverima stranih pravnih lica koji su u masovnoj upotrebi (gmail, hotmail, yahoo), da nije obezbedilo da fizička lica koja pristupaju IZIS, promene lozinku koju im je dodelio te da stoga, više lekara u istoj zdravstvenoj ustanovi koristi istu lozinku, da zaboravljenu lozinku dostavlja elektronskom poštom administratoru ustanove u kojoj lice radi, a ne neposredno licu koje treba da je koristi i da komunikaciju sa administratorima tih ustanova često vrši preko adresa elektronske pošte gmail, hotmail, yahoo.

 
utorak, 21 februar 2017 10:28

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obraća se veći broj građana ukazujući na obradu podataka o ličnosti na internet stranicama nekih preduzeća, privrednih subjekata koju, budući da se vrši bez njihovog pristanka ili izričitog zakonskog osnova, smatraju nedozvoljenom.

Radi se o pružanju mogućnosti pretrage podataka o fizičkim licima na osnovu kriterijuma ime i prezime ili JMBG, pri čemu se obrađuju brojni podaci o fizičkim licima, poput podataka o sporovima u kojima učestvuju, o imovini na nepokretnostima, o finansijskom lizingu, založnim pravima i razni drugi.

 
ponedeljak, 13 februar 2017 11:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je danas predstavnike "Mreže za politike prema drogama u Jugoistočnoj Evropi" i sa njima razgovarao o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama.

Poverenik je predstavnicima Mreže rekao da deli njihove ocene da je važno i nužno da što širi krug predstavnika struke i civilnog sektora da doprinos tome da dobijemo što kvalitetnija i adekvatnija normativna rešenja u ovoj delikatnoj i važnoj oblasti, a da način na koji je organizovana i vreme u koje je sprovedena (26.decembar - 20.januar) javna rasprava o Nacrtu zakona nisu bili u funkciji toga.

 
sreda, 08 februar 2017 11:35

Radi objektivnog informisanja, Služba poverenika stavlja javnosti na raspolaganje pismo koje je Poverenik danas uputio ministru zdravlja.

 
utorak, 07 februar 2017 10:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ponovio je danas ocenu da je, sa stanovišta zaštite podataka o ličnosti stanje Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) odnosno portala "Moj doktor" zabrinjavajuće i da podrazumeva mogućnosti velikih štetnih posledica.

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.1.2017

    U PROCEDURI: 4.149

    OBRAĐENO: 48.317

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

portal-otvorenih-podataka

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs