petak, 19 decembar 2014 08:46

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izrazio je iznenađenje i zabrinutost povodom stava Odbora Narodne skupštine za ustavna pitanja i zakonodavstvo da ne pokrene postupak za autentično tumačenje člana 3. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, odnosno da ne da odgovor na otvoreno pitanje - da li javni beležnici imaju status organa javne vlasti u smislu ovog člana Zakona?

Poverenik žali što se Odbor Narodne skupštine opredelio za ekstremno formalistički pristup problemu, a zanemario delikatno pitanje primene zakona i ostavio ga otvorenim.

S tim u vezi Poverenik Rodolјub Šabić je izjavio i sledeće:

 
ponedeljak, 15 decembar 2014 09:17

26.11.2008Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sprovodi postupak nadzora nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) u Agenciji za privatizaciju.

Postupak je pokrenut pre nekoliko dana i potrajaće još izvesno vreme, ali i sada je izvesno da će rezultati postupka biti do sada najdrastičnija potvrda neshvatlјivo neodgovornog odnosa države prema pravu građana na zaštitu podataka o ličnosti.

Riziku neovlašćene obrade i zloupotrebe, izložena je ogromna količina ličnih podataka (ime, prezime, JMBG i neki drugi podaci), bezmalo svih punoletnih građana Srbije.

Po okončanju postupka Poverenik će, kao i obično, o svim relevantnim činjenicama obavestiti javnost, pokrenuti prekršajne postupke protiv odgovornih i zahtevati od tužilaštva i MUP-a da u okviru svojih nadležnosti pokrenu postupke za utvrđivanje krivične odgovornosti.

S tim u vezi Poverenik Rodolјub Šabić izjavio je sledeće:

 
sreda, 10 decembar 2014 10:30

03.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je povodom 10. decembra Međunarodnog dana lјudskih prava upozorio na to da činjenica da značajni segmenti lјudskih prava nisu uređeni na valјan način, uvek podrazumeva rizik ugrožavanja i povrede tih prava. S tim u vezi podsetio je da je pre još više od dve godine uputio Vladi Republike Srbije inicijativu za donošenje Zakona o bezbednosnim proverama.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić je izjavio sledeće:

„Nesporna je potreba da se u određenim situacijama odnosno radi obavlјanja određenih funkcija ili poslova, sprovode odgovarajuće bezbednosne provere. Ta potreba je realnost, čak neminovnost u svakoj savremenoj državi. Ali, upravo zbog značaja bezbednosnih provera ali i činjenice da one, po logici stvari predstavlјaju možda najinvanzivnije zadiranje u privatnost građana, ne bi se smela tolerisati činjenica da postoje brojni nedostaci i sporna pitanja u vezi sa vršenjem tzv. „bezbednosnih provera" kod nas.

Materija bezbednosnih provera je već decenijama uređena u Srbiji u nekoliko zakona i, uglavnom, podzakonskih propisa, ali samo segmentarno, nepotpuno i neprecizno.

Većina ovih zakona i propisa ne sadrži odredbe o osnovnim pojmovima, svrsi, obimu i postupku vršenja provera, rokovima i dr. što ostavlјa isuviše prostora za diskreciono tumačenje i arbitrernost u postupanju nadležnih organa, čak i pojedinaca koji mogu biti propraćene neprijatnim, teškim posledicama za građane koji su predmet provera.

Primena ovakvih propisa decenijama je dovodila, a i danas dovodi do kršenja niza lјudskih prava i sloboda, a posebno prava na privatnost, odnosno prava na zaštitu podataka o ličnosti. Obrada podataka često se vrši bez zakonskog osnova ili zakonitog pristanka lica čiji se podaci obrađuju, često se vrši obrada podataka trećih lica, za koju lice koje je predmet provere ne može dati valјanu saglasnost, skoro bez izuzetka ne poštuju se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti kojima se uređuju prava na građana po osnovu obrade podataka, iako je za to zakonom predviđena prekršajna, a u određenim slučajevima i krivična odgovornost.

Zakon čije donošenje sam inicirao još u oktobru 2012. godine dobio je u vreme podnošenja inicijative a i kasnije, verbalnu podršku, ali su i posle više od dve godine realni efekti izostali. I ovom prilikom još jednom naglašavam da nam je neophodan zakon koji bi nadležnim organima omogućio da vrše zakonite bezbednosne provere u svim situacijama u kojima se oceni i zakonom predvidi da je to potrebno, (u skladu s Ustavom koji u čl. 42. predviđa da se „prikuplјanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju zakonom"), ali postupajući po rešenjima koja su usaglašena sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, jasna, precizna i unapred poznata, i koja samim tim isklјučuju ili bar na minimum svode proizvolјnost i arbitrernost kao realne izvore ugrožavanja lјudskih prava."

 

 
ponedeljak, 08 decembar 2014 10:37

01.12.2008.

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obratio se veći broj zdravstvenih ustanova tražeći mišljenje Poverenika o situacijima u kojima su suočeni sa zahtevima javnih tužilaštava, direktno ili preko policije, za dostavljanjem dokumentacije o zdravstvenom stanju pacijenata.

Poverenik ocenjuje da je reč o još jednoj u nizu situacija koja potvrđuje zabrinjavajuću neusklađenost našeg normativnog sistema posebno u oblasti zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi uputio je pisma ministru zdravlja i republičkom javnom tužiocu ukazujući na neophodnost predlaganja odgovarajućih zakonskih rešenja i usklađivanja postupanja javnih tužilaštava sa njima.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 
sreda, 03 decembar 2014 09:40

26.11.2008Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova Upozorenje povodom nepravilnosti u izvršavanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL) zbog nepreduzimanja potrebnih tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera zaštite zdravstvenih podataka o stanju policijskih službenika kao naročito osetlјivih podataka o ličnosti.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.11.2014.

    U PROCEDURI: 3.640

    OBRAĐENO: 30.853

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs