sreda, 28 januar 2015 10:43

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obeležio je 28. januar, Dan zaštite podataka o ličnosti konferencijom za javnost na kojoj je izneo glavne probleme u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Učesnicima konferencije, pored poverenika, obratili su se ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Beogradu i Tim Kartrajt, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu

Ovde možete preuzeti video snimak konferencije  

 
sreda, 28 januar 2015 08:00

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da jučerašnje saopštenje Ministarstva odbrane kojim se "objašnjava" nepostupanje ministarstva po nalogu sadržanom u rešenju Poverenika, predstavlja dezinformisanje javnosti i pokazuje, ako ništa drugo, onda zabrinjavajuće nepoznavanje relevantnih zakona.

S pravnog stanovništva neodrživa je, doslovno apsurdna tvrdnja da deklasifikacija i činjenje dostupnim javnosti bilo kojih informacija na način i postupku utvrđenim kako Zakonom o slobodnom pristupu informacijama tako i Zakonom o tajnosti podataka može da predstavlja nekakvo krivično delo "odavanja vojne tajne".

Sa faktičkog stanovništva nezaobilazna je činjenica da su informacije o ceni i efektima remonta aviona od pre više godina već u više navrata bile dostupne medijima i javnosti preko konferencija za štampu, javnih istupa i intervjua ranijih ministara i vojnih starešina. Nedavno je i sam aktuelni ministar u razgovoru sa novinarima "odao" podatke o broju časova naleta aviona mnogo aktuelnije od onih koji su predmet naloga.

Poverenik ocenjuje da bez obzira da li je ovakvo postupanje Ministarstva odbrane posledica nepoznavanja zakona ili svesnog nastojanja da se izgradi pozicija u kojoj će ministarstvo samo da odlučuje kad hoće a kad neće da postupa po zakonu i obavezujućim odlukama nadležnih organa, ono proizvodi štetu po normalno funkcionisanje pravnog poretka, ugled države i pogotovo samog ministarstva.

 

 
ponedeljak, 26 januar 2015 11:22

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da saopštenje Sindikata Komunalne policije u kontekstu situacije nastale povodom vezivanja i privođenja građanke zbog neposedovanja autobuske karte u kome Sindikat "oštro osuđuje nezakonito snimanje od strane NN lica" i najavljuje podnošenje krivične prijave, nije primeren i opravdan način reagovanja.

Poverenik podseća da relevantne krivične odredbe (čl.144 i čl.145 KZ) čak i kad je u pitanju snimanje privatnih a ne službenih lica za postojanje krivičnog dela zahtevaju "osetno zadiranje u lični život" što je u konkretnim okolnostima praktično nemoguće konstatovati.

Svaki javni službenik, pa razume se i policajac, pogotovo u trenucima kad primenjuje silu, mora da računa s tim da je njegovo postupanje apsolutno legitimni predmet interesovanja javnosti. Policajci imaju prava na privatnost kao i drugi građani, ali onda kad nisu na dužnosti. Dok su na dužnosti njihovi postupci su prioritetno podložni odredbama zakona kojima se uređuje pravo javnosti da zna i pravo javnog informisanja, a ne zakona kojima se štiti privatnost.

 

 

 
petak, 23 januar 2015 08:48

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u Komori izvršitelja.

Neposredan povod je način primene izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koje su stupile na snagu 26. decembra. Navedenim izmenama obavezani su izvršni poverioci da Komori izvršitelja dostave podatke o verodostojnoj ispravi po osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga čije se izvršenje traži, kako bi Komora ravnomerno rasporedila iste izvršiteljima na teritoriji Republike Srbije, a tek ako Komora ne odgovori u roku od 5 dana poverilac se može obratiti lokalnom izvršitelju.

S tim u skladu Komora je obavezana da u roku od 15 dana donese opšti akt kojim se bliže uređuju sadržina i način podnošenja zahteva izvršnog poverioca Komori, sadržina odgovora Komore i način dostavljanja odgovora Komore izvršnom poveriocu. Ne u roku od 15 dana već istog 26.decembra, Komora na svom sajtu objavljuje da je donela Pravilnik! Pritom nije objavljena sadržina Pravilnika, niti informacije o dobijenoj saglasnosti ministra i o objavljivanju Pravilnika u Sl. glasniku. Objavljeni su i formulari koje je potrebno popuniti i dostaviti Komori uz obaveštenje da će ona poveriocima dostaviti spisak nadležnih izvršitelja kojima treba podneti predloge za sprovođenje izvršenja.

 
sreda, 14 januar 2015 07:42

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom objavljivanja linka koji vodi ka bazi velikog broja ličnih podataka u dnevnom listu Kurir apeluje na sve medije da se definitivno uzdrže od takvih postupaka.

Ovlašćenja poverenika se ne odnose na obradu podataka od strane medija, ali poverenik upozorava medije da ovakvim postupcima nepotrebno izlažu riziku zloupotrebe podatke građana a same sebe odgovornosti za štetu koja zbog toga može nastati.

Poverenik očekuje od nadležnih organa, pre svega MUP-a, da u potpunosti rasvetli okolnosti pod kojima je došlo do nezakonite obrade podataka velikog broja građana.

Ne želeći da eventualno negativno utiče na aktivnosti MUP-a, poverenik za sada može da potvrdi činjenice i indicije koje govore da se radi: o bazi podataka članova i "sigurnih" birača jedne političke stranke (DS), da je u pitanju i apsolutno i relativno velika količina podataka (oko 150.000 ljudi), da je kompromitacija podataka posledica aktivnosti ljudi od kojih su neki veoma mladi, čak i maloletni, te da se server servisa SendSpace na kome je postavljen link ka bazi podataka nalazi u inostranstvu (SAD).

Poverenik, kao i više puta ranije ocenjuje da je i ovaj događaj još samo jedna potvrda neodgovornog odnosa države prema stanju u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Poverenik podseća da i pored više njegovih upozorenja nekoliko vlada, uključujući i aktuelnu, nije artikulisalo nikakav akcioni plan za sprovođenje savremenih standarda zaštite podataka o ličnosti, kao i da je propustilo da pripremi i donese više neophodnih akata u normativnoj sferi i mera i aktivnosti u oblasti edukacije.

Dalje održavanje takvog odnosa nužno će proizvoditi negativne posledice i po prava građana i po ugled zemlje.

 

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.12.2014.

    U PROCEDURI: 3.685

    OBRAĐENO: 31.567

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs