utorak, 25 novembar 2014 10:19

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je u periodu od kraja septembra 2014. godine do 12. novembra 2014. godine izvršio pregled usklađenosti informatora o radu sa zakonom, odnosno Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu koje je Poverenik doneo na osnovu zakona.

S tim u vezi Poverenik ocenjuje da je neophodno da ministarstva bitno unaprede svoj odnos prema obavezi proaktivnog objavlјivanja informacija o radu, posebno informacija o raspolaganju javnim sredstvima i da se prema toj obavezi odnose mnogo odgovornije.

U postupku pregleda poverenik je utvrdio da dva ministarstva, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na svojoj internet prezentaciji nisu imala objavlјene informatore o radu i uputio im pismeno upozorenje nakon čega su u kratkom roku ministarstva izradila i objavila informatore o radu. Svim ministarstvima (izuzev Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja čiji Informator je bio ažuran i sadržajan) su upućene sugestije za unapređenje sadržaja.

Iz mnoštva problema po svom značaju se izdvaja neprikazivanje podataka o budžetu i javnim nabavkama, dakle informacija koje su veoma čest i apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti a čije je objavlјivanje obaveza na kojoj Poverenik insistira.

Ceo tekst možete preuzeti ovde

 

 

 
petak, 21 novembar 2014 09:32

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Ministarstvu rudarstava i energetike da novinaru Balkanske istraživačke mreže u Srbiji dostavi kopiju Memoranduma o razumevanju, potpisanog 18.12.2013. između JP Elektroprivreda Srbije i AMPLEX EMIRATES LLC.

U vezi sa tim rešenjem ali i činjenicom da je nekoliko sličnih rešenja doneo u poslednje vreme, poverenik podseća da je pravo javnosti na informacije o radu organa vlasti i javnih preduzeća kao i o raspolaganju javnim sredstvima zajamčeno Ustavom i Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a da se ostvarivanje tog prava može ograničiti samo izuzetno, iz opravdanih razloga utvrđenih zakonom.

 
ponedeljak, 17 novembar 2014 09:49

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je da je nužno bez odlaganja izmeniti određene odredbe Pravilnika o poreskom identifikacionom broju kojima se kao poreski identifikacioni broj fizičkog lica utvrđuje JMBG - poreskog obveznika i zatražio od Ministarstva finansija da to učini.

Na osnovu prijava građana, Poverenik je utvrdio da su, primenom navedenih normi Pravilnika i čl. 36 st. 10 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje predviđaju objavlјivanje određenih podataka na Internetu, organi lokalnih poreskih administracija na svojim internet prezentacijama objavili, odnosno objavlјuju veliki broj JMBG.

 
četvrtak, 13 novembar 2014 08:13

03.12.2008.Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja objavljen je u "Službenom glasniku" dana 5.11.2004. a stupio na snagu 8 dana od dana objavljivanja, 13.11.2004. godine. Danas je 10 godina od kako je stupio na snagu i s tim u vezi Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodolјub Šabić izjavio je i sledeće:

 
sreda, 12 novembar 2014 10:55

01.12.2008.Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podneo je Narodnoj skupštini Republike Srbije zahtev za autentičnim tumačenjem odredbi člana 3 st 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Ovom odredbom zakona utvrđeno je da obaveze po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama imaju: državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave, kao i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja.

Povod za podnošenje zahteva za autentično tumačenje su žalbe koje se Povereniku podnose protiv javnih beležnika, a kojima se otvara pitanje da li javni beležnici imaju status organa javne vlasti u smislu člana 3 Zakona, odnosno da li se na njih odnose obaveze iz tog zakona.

S tim u vezi poverenik Rodolјub Šabić, naglašavajući da se radi o problemu na koji je upozoravao još pre nekoliko godina, u vreme kada je fenomen fizičkih lica sa javnim ovlašćenjima (javni beležnici, privatni izvršitelјi) bio tek u nagoveštaju i koji je trebalo da bude rešen još izmenama zakona koje su bile u skupštinskoj proceduri krajem 2012. godine, a potom povučene, izjavio je i sledeće:

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 31.10.2014.

    U PROCEDURI: 3.671

    OBRAĐENO: 30.157

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs