NaslovnaO namaProjektiAktuelni projekti

Aktuelni projekti

PROJEKAT „IZGRADNjA KAPACITETA POVERENIKA" (2015.)

Štampa PDF

Projekat „Izgradnja kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za efektivno i adekvatno izvršavanje njegovih zakonskih ovlašćenja i obezbeđivanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka u skladu sa evropskim standardima"

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je sa Kancelarijom za evropske integracije zaključio Sporazum o sprovođenju projekata broj 337-00-00018/2015-04/1 od 18.09.2015. godine, pod nazivom „Izgradnja kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za efektivno i adekvatno izvršavanje njegovih zakonskih ovlašćenja i obezbeđivanje ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka u skladu sa evropskim standardima", oznake POV-01-2015, koji se finansira iz sredstava bespovratne pomoći Bilateralnog programa Kraljevine Norveške za 2015. godinu na osnovu Sporazuma sa Vladom Republike Srbije koji se odnosi na Bilateralni program, zaključenog 18.11.2013. godine u Beogradu i Priloga br. 2 Sporazuma, između Vlade Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške, koji se odnosi na Bilateralni program, zaključenog u Beogradu, 03.08.2015. godine.

Cilj projekta je izgradnja i unapređenje kapaciteta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u obavljanju svojih dužnosti koji će doprinet poboljšanju ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama i prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i procesu evropskih integracija Republike Srbije u pojedinim oblastima integracija (npr. politički kriterijumi i pregovaračka poglavlja: Informaciono društvo i mediji (poglavlje 10), Pravosuđe i osnovna prava (poglavlje 23) i Pravda, sloboda i bezbednost (poglavlje 24).

Projekat traje 26 meseci, a počeo je sa primenom od 18.09.2015. godine, danom potpisivanja između Poverenika i Kancelarije za evropske integracije.

Ukupan budžet Projekta iznosi 53.086.375,00 dinara od čega se deo u iznosu 46.123.875,00 finansira bespovratnim finansijskim sredstvima iz Bilateralnog programa, dok se deo u iznosu od 6.962.500,00 dinara finansira iz budžeta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kancelarija za evropske integracije je iz dela budžeta koji se finansira sredstvima iz Bilateralnog programa za prvu godinu sprovođenja Projekta prenela Povereniku sredstava u iznosu od 15.996.605,83 dinara.

Napomena: Oznaka POV. je skraćenica od reči:Poverenik

Obrazac predloga Projekta (eng.)

Sporazum sa Kancelarijom za evropske integracije

Zapisnik sa Prve sednice Upravnog odbora

Zapisnik sa Druge sednice Upravnog odbora

Kurs zaposlenih kod Poverenika iz engleskog jezika

Održana obuka iz oblasti proaktivnog objavljivanja informacija

Održana obuka zaposlenih iz oblasti autorskog prava

Održana obuka iz oblasti upravljanja kadrovima


Posebna procena potreba za obukom u oblastima slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta

U cilju sprovođenja posebne procene potreba za obukom u oblastima slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta, predviđene Projektom, angažovan je dr Dejan Milenković, docent na Fakultetu političkih nauka.

Procena potreba za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta obuhvata metodologiju primenjenu prilikom vršenja procene kao realizaciju istraživanja, analizu sadržine važećih propisa i detaljan opis postojećeg pravnog okvira kojima se uređuje rad Poverenika, analizu faktografske građe o obrazovnim potrebama zaposlenih kod Poverenika, analizu potrebnih ljudskih resursa zaposlenih kod Poverenika, naročito imajući u vidu odnos zaposlenih kod Poverenika i povećan priliv predmeta od početka rada Poverenika do dana Procene, analizu specifičnih potreba za dodatnim obrazovanjem (nove tehnologije, nova organizacija rada i sl.), zaključke i preporuke u cilju zadovoljavanja potreba za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta.

Izvod iz Procene za obukom u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštite podataka o ličnosti i operativnog kapaciteta


Posebna procena potreba za obukom u oblasti evropskih integracija

U cilju sprovođenja posebne procene potreba za obukom u oblasti evropskih integracija, predviđene Projektom, angažovana je Ivana Krpina, diplomirani pravnik.

Procena potreba za obukom u oblasti evropskih integracija predstavlja izradu studije i celovite procene posebnih potreba i problema u oblasti evropskih integracija, koja naročito obuhvata metodologiju primenjenu prilikom vršenja procene kao realizaciju istraživanja, analizu sadržine važećih propisa i detaljan opis postojećeg pravnog okvira kojima se uređuje rad Poverenika, sa naročitim osvrtom na propise, direktive i uputstva Evropske Unije kao što su Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka sa dodatnim Protokolom uz Konvenciju, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava, Direktiva Evropskog Parlamenta i Saveta koje se odnose za zaštitu podataka, analizu faktografske građe o obrazovnim potrebama zaposlenih kod Poverenika u predmetnoj oblasti, zaključke i preporuke u cilju zadovoljavanja potreba za obukom u oblasti evropskih integracija.

Izvod iz Procene za obukom u oblasti evropskih integracija


 

 

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 28.4.2016.

    U PROCEDURI: 3.970

    OBRAĐENO: 42.035

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs