NaslovnaPraksaOdluke međunаrodnih i stranih sudovа i tela

Pristup informacijama - Praksa - Odluke međ. i stranih sudova i tela

PREDMET "INICIJATIVA MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA PROTIV SRBIJE"

predstavka broj 48135/06

PRESUDA, STRAZBUR, 25.JUN 2013. GODINE 

"SL.GLASNIK RS" BR. 60 OD 10.7.2013.

Ovde možete preuzeti Presudu

 

Evropska komisija protiv The Bavarian Lager Co. Ltd

EVROPSKA UNIJA –„C-28/08 P“, Presuda Suda (Veliko veće) od 29. juna 2010. (Žalba – pristup dokumentima institucija – dokument o sastanku održanom u okviru postupka zbog neizvršavanja obaveza – zaštita podataka o ličnosti – Uredba (EZ) br. 45/2001 – Uredba (EZ) br. 1049/2001)

 

Švedska i Turko protiv Saveta Evropske unije, Komisije i dr.

EVROPSKA UNIJA – spojeni slučajevi C-39/05 P i C-52/05 P, PRESUDA SUDA (Veliko veće)od 1. jula 2008. (Žalbe – pristup dokumentima institucija – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – pravno mišljenje)

 

Verein für Konsumenteninformation protiv Komisije Evropskih zajednica

EVROPSKA UNIJA – „Case T-2/03“, Presuda Prvostepenog suda ESP od 13. aprila 2005. (Pristup dokumentima – Uredba (EZ) br. 1049/2001 – zahtev za veoma veliki broj dokumenata – potpuno odbijanje pristupa – obaveza obavljanja konkretne i pojedinačne provere – izuzeci)

 

Vereniging Weekblad Bluf! protiv Holandije

Presuda od 09.02.1995., br. predstavke: 16616/90

(Povreda čl. 10 Evropske konvencije – sloboda izražavanja, zaplena časopisa, tajnost podataka, tajnost informacija već dostupnih javnosti)

 

Tarasag A Szabadsagjogokert (Mađarska unija za građanske slobode) protiv Mađarske

Preuzmite dokument presuda od 14.4.2009. br. predstavke 37374/05 

(Povreda čl. 10 Evropske konvencije – pravo na slobodan pristup informacijama, pravo na slobodna pristup informacijama zaštićeno Konvencijom, pravo na privatnost, značaj nevladinih organizacija kao „čuvari javnosti“)

 

Kenedi protiv Mađarske

preuzmite dokument presuda od 26.5.2009. br. predstavke 31475/05

(Povreda čl. 10 Evropske konvencije – pravo na slobodan pristup informacijama, neizvršenje odluke nadležnog organa za pristup informacijama, tajnost podataka)

 

 

model-zakona-baner-lat

Statistika

  • Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti

    na dan 30.9.2017.

    U PROCEDURI: 4.333

    OBRAĐENO: 55.280

    Opširnije...

centralni-registar-baner-lat


get_adobe_reader
portal-otvorenih-podataka
novi zup lat

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs