НасловнаSaopštenjaSaopštenje za javnost 25.02.2005
petak, 25 februar 2005 01:59
Štampa PDF

Građani, mediji i nevladine organizacije obraćaju se Povereniku za informacije od javnog značaja ukazujući na to da im neki organi vlasti ne omogućavaju pristup informacijama od javnog značaja pozivajući se pritom na to da Poverenik za infomacije od javnog značaja nije doneo uputstvo predviđeno zakonom.

Tim povodom Poverenik Rodoljub Šabić dao je izjavu sledeće sadržine:

''Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, ima pravo da mu se omogući uvid u dokument u kome je informacija sadržana i ima pravo da dobije kopiju tog dokumenta.

Ova prava mogu biti ograničena samo kada je to, u demokratskom društvu, neophodno i samo u slučajevima izričito predviđenim zakonom. Nijedna odredba zakona ne sme se tumačiti tako da, osim u navedenim slučajevima, pravo građana ograničava.

Niti zakon predviđa, niti je organima vlasti potrebno posebno uputstvo za izvršavanje najvećeg broja obaveza koje zakon stavlja pred njih, radi ostvarivanja prava građana.

Zakon predviđa da Poverenik izdaje uputstvo za objavljivanje informatora koji će svaki državni organ izrađivati najmanje jednom godišnje i koji će sadržavati osnovne podatke o radu. Poverenik to uputstvo, jer je to u odsustvu elementarnih pretpostavki za rad nemoguće, još nije doneo. Međutim, jasno je da to ne sme biti i nije nikakva smetnja za to da se udovolji konkretnim, u skladu sa zakonom podnetim zahtevima građana.

S tim u vezi podsećam da nepostupanje odgovornih po odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama predstavlja kršenje prava građana i prekršaj za koji zakon predviđa novčanu kaznu do 50.000 dinara.

 

javna-rasprava-zpl-baner-lat

Statistika

centralni-registar-baner-lat


konkurs-baner-lat


get_adobe_reader

ADRESAR

CENTRALNI REGISTAR

KONTAKT

Adrese najviših republičkih organa i pojedinih nevladinih organizacija. O Centralnom registru
Pretraga Centralnоg Registra

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000
Tel: +381 11 3408 900    Fax: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs