Најчешће постављена питања у вези са заштитом података о личности

A: Најчешће постављена питања у вези са применом Опште уредбе о заштити података (GDPR)

Документ можете преузети овде

 

Б: Најчешће постављена питања у вези са Законом o заштити података о личности

Page 1 of 3
 Портал отворених података

Monthly Statistical Report
in the field of Access to Information
and Personal Data Protection

30.4.2021.
PENDING: 3.535
DONE: 100.308

Read more...