Commissioner’s 2016 annual report

REPORT ON IMPLEMENTATION OF THE LAW ON FREE ACCESS TO INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND THE LAW ON PERSONAL DATA PROTECTION IN 2016.

word SUMMARY

pdf SUMMARY

word ANNUAL REPORT

pdf ANNUAL REPORT

COMMISSIONER’S 2014 ANNUAL REPORT

Извештај о спровођењу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности за 2014. годину

wordИзвештај за 2014.

pdfИзвештај за 2014.

wordРезиме уз годишњи извештај

wordПреглед решења Повереника донетих у 2014.години која нису извршена или по којима орган власти није обавестио Повереника да је поступио по налогу из решења

 

Представљање Годишњег извештаја Повереника

Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности позива вас на представљање „Годишњег извештаја Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2013. годину" грађанима Републике Србије.

Извештај за 2013. годину односи се на примену Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити података о личности.

Представљање Годишњег извештаја Повереника за 2013. годину одржаће ће се 19. јуна 2014. године са почетком у 11 часова у Београду, у Палати Србија, Булевар Михајла Пупина 2, свечани улаз (за новинаре источни улаз), сала „Србија", први спрат.

Извештај Повереника за 2013. годину, доступан је на интернет страници Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности www.poverenik.rs.

Коментаре и питања у вези са извештајем, можете доставити Поверенику електронском поштом на адресу    најкасније до 17.јуна 2014. године.

Преузмите документ

 
Page 1 of 4