Press Releases

НОВ НАЧИН ИЗИГРАВАЊА ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Monday, 15. April 2019. 09:42

ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша“, као орган јавне власти, „пронашла“ је нови начин изигравања и отежавања остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, тако што одбија да прима акте које јој упућује Повереник. Наиме, Дирекција је најпре одбила да прими акт Повереника за информација од јавног значаја и заштиту података о личности од 16.10.2018. године, којим јој...

Read more...

Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.3.2019. PENDING: 3.445 DONE: 76.751

Read more...
Open Data Portal
News

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је учествовао на састанку Делегације …

Wednesday, 17. April 2019. 20:24

Заменица повереника Станојла Мандић, на позив Делегације ЕУ у Србији, учествовала је на састанку Делегације ЕУ у Србији са Амбасадорима држава чланица ЕУ. Заменица повереника је упознала учеснике састанка са активностима и изазовима у погледу слободе приступа информацијама и заштите података о личности. Изражена је подршка раду институције Повереника и указано на значај избора новог повереника у што краћем року.

Read more...