Version in Serbian only.

SEПовереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је шефа Мисије Савета Европе у Београду Тобијаса Флесенкемпера и задржао се са њим у дужем разговору.

Главна тема разговора била су отворена питања у вези са заштитом података о личности, посебно проблеми које ће изазвати примена новог, недавно усвојеног Закона о заштити података о личности.

Шеф Мисије СЕ интересовао се за статус институције Повереника и проблеме са којима се у раду суочава, као и за начин и критеријуме за избор новог повереника.

Разговарано је и о низу других питања у вези са слободом приступа информацијама, слободом медија и укупним стањем људских права у Републици Србији, а шеф Мисије СЕ изразио је пуну спремност своје организације да пружи подршку активностима Повереника.  


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.5.2019 PENDING: 3.572 DONE: 78.265

Read more...
Open Data Portal