Version in Serbian only.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на својој званичној интернет презентацији пустио је у рад софтвер који омогућава грађанима и најширој јавности да брзо, лако и ефикасно претражују праксу Повереника и тиме се упознају са одређеним документима насталим у раду Повереника.

Повереник овим омогућава приступ одређеним документима који као примери представљају актуелну праксу Повереника и документима који као примери представљају архивирану праксу Повереника, све у областима како слободног приступа информацијама од јавног значаја тако и заштите података о личности.

Претрага се врши уласком у посебан одељак ("банер") под именом „Пракса Повереника“, на насловној страни интернет презентације Повереника, где је могуће вршити претрагу докумената на основу најмање једног параметра (врста предмета или кључна реч/правни институт или садржај/област).


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.5.2019 PENDING: 3.572 DONE: 78.265

Read more...
Open Data Portal