Version in Serbian only.

Станојла Мандић, заменица; Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности учествовала је на Трећем скупу „Иницијатива 2017“ који је одржан 26-28. маја 2019. године, у Будви. Представници Повереника који су учествовали у раду овог скупа били су и Маринко Радић, генерални секретар и Златко Петровић, помоћник генералног секретара.

Групу „Иницијатива 2017“ чине надзорни органи за заштиту података о личности Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова, Северне Македоније, Словеније и Србије, чији су представници говорили о стању усклађености националног законодавства са Општом уредбом за заштити податка (ГДПР).

Већина држава чији надзорни органи за заштиту података о личности чине групу „Иницијатива 2017“, а у овом моменту то су Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Словеније, нису донеле своје законе у циљу усклађивања са ГДПР, због чега су руководиоци  надзорних органа групе „Иницијатива 2017“ позвали надлежне органе тих држава да то учине што пре.


Meet the Commissioner

Monthly Statistical Report in the field of Access to Information and Personal Data Protection 31.7.2019. PENDING: 3.465 DONE: 79.751

Read more...
Open Data Portal