Version in Serbian only.

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак:

1. Радно место за управно-правне послове, ред.бр.18 Правилника

2. Радно место за управно-правне послове, ред.бр. 19 Правилника

3. Радно место за управно-правне послове, ред.бр. 22 Правилника

4. Радно место за информационе и комуникационе технологије, ред.бр. 31 Правилника

5. Радно место за подршку у пословима инспекцијског надзора, ред.бр.36 Правилника

6. Радно место за односе са јавношћу, ред.бр. 64 Правилника

7. Радно место за подршку у припреми извештаја, ред.бр. 67 Правилника

8. Радно место за административне послове, ред.бр. 70 Правилника

 

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање је 21. 11. 2019. године

Образац пријаве за радно место 1

Образац пријаве за радно место 2

Образац пријаве за радно место 3

Образац пријаве за радно место 4

Образац пријаве за радно место 5

Образац пријаве за радно место 6

Образац пријаве за радно место 7

Образац пријаве за радно место 8

Образац пријаве за радно место 9