COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTION

logo novi


COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE
AND PERSONAL DATA PROTECTIONlogo novi

COMMISSIONER
FOR INFORMATION OF PUBLIC IMPORTANCE AND PERSONAL DATA PROTECTION

Version in Serbian only.

Ажурирано 31.12.2021. године

Акредитовани предавачи Повереника

 

1.     Сања Унковић, заменица Повереника

2.     Славољупка Павловић, помоћник генералног секретара, Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама

3.     Златко Петровић, помоћник генералног секретара, Сектор за надзор

4.     Марко Милошевић, начелник Одељења, Сектор за сарадњу и извештавање

5.     Маја Величковић, начелник Одељења, Сектор за сарадњу и извештавање

6.     Марин Цетинић, руководилац Групе, Сектор за сарадњу и извештавање

7.     Ања Ћириловић, руководилац Групе, Сектор за сарадњу и извештавање

8.     Драгана Стојковић, начелник Одељења, Сектор за хармонизацију

9.     Снежана Жикић, шеф Одсека, Сектор за хармонизацију

10.    Марина Грбић, шеф Одсека, Сектор за хармонизацију

11.   Марко Никотић, руководилац Групе, Сектор за хармонизацију

12.   Марко Драгумило, шеф Одсека, Сектор за надзор

13.   Александра Лакићевић, виши саветник, Сектор за надзор

14.   Марко Антић, виши саветник, Сектор за надзор

15.   Снежана Стојковић Димишковски, начелник одељења, Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама

16.   Иван Тришовић, виши саветник, Сектор за надзор

17.   Емина Ковачевић, виши саветник, Сектор за надзор

Monthly Statistical Report
in the field of Access 
to Information
and Personal Data Protection

31.12.2021.
PENDING: 3.118
DONE: 108.330

Read more...