ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА ЦЈН 3/2017 - ЗА НАБАВКУ БЕНЗИНА

Version in Serbian only.

Паратија 1 - набавка ЕВРО БМБ 98 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 26.6.2017.

Партија 2 - набавка ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ 95 - ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 26.6.2017.