Čitaj mi

NEZVANIČAN PREVOD UREDBE (EU) 2016/679 EP I SAVETA OD 27.4.2016. O ZAŠTITI LICA U ODNOSU NA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA I STAVLJANJU DIREKTIVE 95/46/EZ VAN SNAGE (OPŠTA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI)