POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI
Saopštenja

Poverenik objavio video uputstvo za popunjavanje informatora o radu organa vlasti

petak, 01. jul 2022. 12:53

U skladu sa izmenjenim i dopunjenim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, većina organa vlasti ima obavezu izrade informatora o radu u elektronskom i mašinski čitljivom obliku, koji se objavljuje putem jedinstvenog informacionog sistema informatora o radu. Ovaj sistem vodi i održava Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na internet adresi https://informator.poverenik.rs/pristup. Organi...

Opširnije...


Aktuelnosti

7 kompanija je imenovalo predstavnika za Republiku Srbiju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

četvrtak, 30. jun 2022. 07:41

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti primio je 28.6.2022. godine pismenu odluku sledećih 7 kompanija kojom ova privredna društva imenuju svog predstavnika za Republiku Srbiju, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti: Aceville Pte. Limited, sa sedištem u Singapuru, First App Holdings Limited, sa sedištem u Hong Kongu, High Morale Developments Limited, sa sedištem...

Opširnije...


AKTUELNA KAMPANjA!

Neka ostane lično.

Zbirni mesečni statistički podaci

na dan 30.6.2022.
U PROCEDURI: 2.984
OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...
KONKURS ZA NAJBOLJI
INFORMATOR O RADU

rok za prijavu 26.08.2022