Čitaj mi

Republički javni tužilac, kao organ nadležan za gonjenje učinilaca krivičnih i drugih kaznenih dela, kao i zaštitu ustavnosti i zakonitosti, podneo je Upravnom sudu još jednu tužbu protiv rešenja Poverenika. Tužba je podneta na inicijativu Agencije za borbu protiv korupcije, a protiv rešenja kojim je Poverenik poništio rešenje Agencije i naložio joj da novinarki Centra za istraživačko novinarstvo omogući uvid i dostavi kopiju dokumenata (blanko menice, ugovori o jemstvu, zaloge u vidu hipoteka i sl.) koje su politički subjekti koristili kao sredstva obezbeđenja za uzete kredite i zajmove u kampanjama za sve nivoe izbora, u 2012, 2014, 2016, 2017. i 2018. godini, s tim što će pre omogućavanja pristupa navedenim dokumentima zaštititi podatke o ličnosti (kao što su adresa stanovanja, lični matični broj građana, broj bankovnog računa fizičkih lica i sl.), ukoliko su isti sadržani u navedenim dokumentima.

U obrazloženju rešenja, koje je tužbom napadnuto, Poverenik je, između ostalog istakao, da su u konkretnom slučaju tražene informacije koje se tiču finansiranja izbornih kampanja, koje u smislu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti predstavljaju skup aktivnosti političkog subjekta od dana raspisivanja izbora do dana proglašenja konačnih rezultata izbora, koje se kontrolišu u svim fazama izbornog procesa, zarad nužne transparentnosti izbornog procesa, te sprečavanja kršenja različitih zakona. Osim toga, tražene informacije se odnose na izborno jemstvo kojim se garantuje da će novac poreskih obveznika biti utrošen u skladu sa zakonom, zbog čega nesporno postoji jak interes javnosti u pogledu takvih informacija.

Poverenik je u obrazloženju napadnutog rešenja naveo da argument Agencije da se radi o podacima o ličnosti za čije bi stavljanje na uvid javnosti morala postojati izričita pisana saglasnost klijenata banke nije mogao uticati na to da Poverenik drugačije odluči u ovom slučaju iz razloga što žalilja zahtevom nije ni tražila lične podatke lica koji se javljaju kao garanti, jemci, založni ili hipotekarni dužnici, niti brojeve bankovnih računa korišćenih za transakcije i sl., odnosno, nije tražila podatke o ličnosti klijenata banke.


Упознајте Повереника

Zbirni mesečni statistički podaci iz oblasti dostupnosti informacija i zaštite podataka o ličnosti na dan 30.4.2019. U PROCEDURI: 3.450 OBRAĐENO: 77.518

Opširnije...
Portal otvorenih podataka