Čitaj mi

Pomoćnica generalnog sekretara Poverenika Nevena Ružić učestvovala je na konferenciji o značaju nove Konvencije 108+, usvojene oktobra 2018. godine, kojom se unapređuje zaštita podataka o ličnosti širom sveta. Konvencija predstavlja međunarodni standard u zaštiti prava i otvorena je za sve države nezavisno od članstva u Savetu Evrope. Konvenciju 108+ do sada je potpisalo 30 država, među kojima i one van evropskog kontinenta. Republika Srbija još uvek nije potpisala ovaj dokument. Poverenik je predložio nadležnom ministarstvu pokretanje procedure za potpisivanje ove Konvencije.

Konferencija se održava u okviru 38. plenarne sednice Savetodavnog komiteta Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Pomoćnica generalnog sekretara Poverenika Nevena Ružić predstavnica je Republike Srbije u Savetodavnom komitetu i izabrana članica Biroa, kao radnog tela ovog komiteta. ;


Zbirni mesečni statistički podaci

iz oblasti dostupnosti informacijama

i zaštite podataka o ličnosti

na dan 31.5.2020.

U PROCEDURI: 3.337

OBRAĐENO: 90.777

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka