POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

12 10 21 Služba Poverenika danas je, u organizaciji sa USAID-ovim Projektom za odgovornu vlast, održala onlajn obuku na temu „Primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“ za članove Farmaceutske komore Srbije.

Poverenik Milan Marinović istakao je da je ovo prvi put da Služba Poverenika organizuje obuku za subjekte koji rukuju podacima o zdravlju fizičkih lica, koji, zbog svoje osetljivosti, predstavljaju posebnu vrstu podataka o ličnosti i smeju se obrađivati pod veoma restriktivnim uslovima. Poverenik se zahvalio USAID Projektu na inicijativi za realizacijom ove vrste obuke i istakao da članovi Farmaceutske komore moraju raspolagati odgovarajućim znanjem o zaštiti podataka o ličnosti, kako bi mogli da ispune sve obaveze koje im Zakon propisuje, a čije kršenje povlači i prekršajnu odgovornost.

Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara u Službi Poverenika i predavač na ovoj obuci, polaznicima je bliže objasnio primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, obaveze rukovaoca i obrađivača, odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere koje se moraju obezbediti prilikom obrade osetljivih podataka o ličnosti, kao i nadležnost Poverenika u ovoj oblasti.

Sve detalje o postupku imenovanja lica za zaštitu podataka o ličnosti možete pronaći na internet stranici Poverenika .


 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka oličnosti

na dan 30.9.2021.

U PROCEDURI: 3.266

OBRAĐENO: 104.752

Opširnije...