POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

Slika obuka 22 6 22Predstavnice Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Aleksandra Lakićević i Marina Grbić iz Sektora za edukaciju i sertifikaciju, održale su dvodnevnu obuku za zaposlene u Višem tužilaštvu i Osnovnim tužilaštvima u Beogradu.

Ovo je prva tematska obuka održana predstavnicima nadležnih organa koji vrše obradu podataka u posebne svrhe.

 


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 31.7.2022.

U PROCEDURI: 2.937

OBRAĐENO: 113.576

Opširnije...