POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

JKP_Vodovod_i_kanalizacija.jpg

Akreditovani predavači Službe Poverenika održali su danas stručnu obuku o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zaposlenima u JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Poseban fokus obuke bio je na izmenama i dopunama Zakona u delu koji se odnosi na prekršajnu odgovornost kao i na obavezu izrade informatora o radu na platformi koju je pokrenuo Poverenik, Jedinstvenom informacionom sistemu informatora o radu.

Proaktivni pristup informacijama unapređen je kako povećanjem broja organa vlasti koji su dužni da objavljuju informator, tako i brojem informacijama koje će građanima biti dostupne na ovaj način. Sve ove informacije građani će po prvi put, moći da nađu na jednom mestu, za sve organe javne vlasti.

Poverenik još jednom podseća sve organe javne vlasti da zakonski rok za izvršenje ove obaveze ističe 16. novembra, nakon čega Poverenik ima zakonsko ovlašćenje da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.


Zbirni mesečni statistički

podaci

na dan 30.12.2022.

U PROCEDURI: 4.318

OBRAĐENO: 125.784

Opširnije...