Zaštita podataka o ličnosti u vreme pandemije COVID-19

ponedeljak, 9 mart 2020 09:07

Poverenik upozorava medije da ne objavljuju podatke o ličnosti obolelih od korona virusa

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti apeluje na sredstva javnog informisanja da se uzdrže od objavljivanja podataka o licima koja su inficirana korona virusom.

U poslednjih nekoliko dana učestale su senzacionalističke vesti o državljanima Republike Srbije koji su zaraženi, pri čemu se objavljuju informacije o tim licima koje njihov identitet čine određenim ili odredivim.

Pored činjenice da je ovakvo objavljivanje podataka direktno suprotno Zakonu o javnom informisanju i medijima, Poverenik napominje da su podaci o zdravstvenom stanju posebna vrsta podataka o ličnosti, čija obrada je veoma restriktivna.

Objavljivanjem takvih informacija ovim građanima, pored narušenog zdravlja, ugrožava se privatnost i dostojanstvo.

https://bit.ly/2yDxnnn

U periodu od uvođenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pažljivo prati stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u našoj zemlji, kao i postupanje organa i tela EU i nadležnih nadzornih organa pojedinih država. Shodno tome Poverenik dalje naglašava: rukovaoci i obrađivači dužni su da vode računa o tome da za svaku obradu podataka o ličnosti mora postojati odgovarajući pravni osnov i svrha, da se mogu obrađivati samo podaci koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno za postizanje svrhe obrade, da lica čiji se podaci obrađuju moraju biti upoznata sa obradom, kao i da se moraju preduzimati adekvatne mere zaštite od neovlašćene i nezakonite obrade i primenjivati druga načela obrade utvrđena članom 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

https://bit.ly/2JFgBXa

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, oštro osuđuje pojavu lažnih vesti na društvenim mrežama, kao što je lažna vest o trenutku započinjanja dvadesetčetvoročasovnog policijskog časa i apeluje na sve građane da sve vesti koje se šire društvenim mrežama ne prihvataju olako, već da koliko su u mogućnosti, izvrše proveru istinitosti navoda iz tih vesti. Istovremeno, Poverenik apeluje na nadležne organe da na svaku pojavu lažnih vesti adekvatno reaguju, u skladu sa svojim ovlašćenjima, i lica koja šire lažne vesti otkriju i procesuiraju

https://bit.ly/3aYd4iV

U Saopštenju se ističe da zbog primene određenih mera za vreme pandemije COVID-19, države moraju da obrate pažnju na to koliko te mere predstavljaju pretnju po demokratiju, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti. Posebno se ukazuje na nekoliko tačaka na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju: obrada podataka u vezi sa zdravljem stanovništva, obrada podataka velikih razmera, obrada podataka od strane poslodavaca, obrada podataka u obrazovnim sistemima i obrada mobilnih;podataka. Za navedene vrste obrade podataka pisci saopštenja nude odgovarajuće smernice za njihovu obradu.

https://bit.ly/2UXM8sB

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Milan Marinović, reagovao je povodom informacije objavljene u medijima da građani, posebno oni starije populacije, putem društvenih mreža, na svoje mobilne telefone i računare, dobijaju "ponude za pomoć" od njima nepoznatih lica, a koja im, zarad navodnog pružanja pomoći, kao neophodne podatke, traže brojeve tekućih računa i kreditnih kartica, broj lične karte, JMBG i druge lične podatke. Poverenik dalje naglašava da građani mogu direktno da se obrate organu ili instituciji koji su navedeni u informaciji na zvanične javno objavljene brojeve telefona.

https://bit.ly/2XcDjhl

Zbirni mesečni statistički

podaci iz oblasti dostupnosti

informacijama i zaštite

podataka o ličnosti

na dan 30.11.2020.

U PROCEDURI: 3.115

OBRAĐENO: 95.482

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka