POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Čitaj mi

  • Naziv organa:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

  • Adresa sedišta:

Bulevar kralja Aleksandra br. 15, 11 000 Beograd

  • Matični broj:

17600524

  • Poreski identifikacioni broj:

103832055

  • Adresa za prijem podnesaka:

Bulevar kralja Aleksandra br. 15 11000 Beograd

  • Adresa za prijem elektronskih podnesaka:

office@poverenik.rs

word INFORMATOR O RADU

pdf INFORMATOR O RADU