1. UVODNE NAPOMENE
1.1 Zakonske pretpostavke

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je donet 05. novembra 2004. godine (Sl.glasnik RS 120/04) i stupio je na snagu 13.11.2004.g.

Zakonom je osnovana institucija Poverenika za informacije od javnog značaja (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju nadležnosti, radi obezbeđivanja ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Odlukom Narodne Skupštine R. Srbije, RS broj 91 od 22.12.2004. godine za Poverenika je izabran Rodoljub Šabić.

Preuzmite datoteku:
pdfIzveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 2005. godini.pdf
Veličina dokumenta: 285 Kb.

Polazeći od činjenice da je, iz objektivnih razloga, Služba Poverenika počela sa radom tek 01.07.2005. godine, to se ovaj izveštaj i odnosi uglavnom na aktivnosti iz perioda od 01.07. do 31.10.2005., a samo izuzetno na aktivnosti iz perioda pre navedenih datuma.

I. Rešavanje predmeta po žalbama i drugim predstavkama u periodu od 01.07- 31.10.2005.g:

Služba Poverenika za informacije od javnog značaja je u periodu od 01.07-31.10.2005. godine, imala u radu 270 predmeta. Rešeno je 206 predmeta, a 64 predmeta su u postupku rešavanja.

Preuzmite datoteku:
pdfIzveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja do 31.10.2005.pdf
Veličina dokumenta: 148 Kb.

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite podataka
o ličnosti

na dan 30.9.2020.
U PROCEDURI: 3.320
OBRAĐENO: 93.804

Opširnije...
 Portal otvorenih podataka