POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

 1. UVODNE NAPOMENE
1.1. Pravni i institucionalni okvir

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je donet početkom novembra 2004. godine. Zakon je ustanovio pravo građana, medija i drugih lica na slobodan pristup informacijama u posedu organa javne vlasti, osim kada, u slučajevima pobrojanim ovim zakonom, treba zaštititi državni ili neki drugi u tom trenutku pretežan javni interes ili pravo na privatnost.

Poverenik za informacije od javnog značaja je izabran Odlukom Narodne Skupštine krajem decembra 2004. godine.

Preuzmite datoteku:
pdfIzveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 2006. godini.pdf
Veličina dokumenta: 409 Kb.

1. UVODNE NAPOMENE
1.1 Zakonske pretpostavke

Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja je donet 05. novembra 2004. godine (Sl.glasnik RS 120/04) i stupio je na snagu 13.11.2004.g.

Zakonom je osnovana institucija Poverenika za informacije od javnog značaja (u daljem tekstu: Poverenik), kao samostalan državni organ, nezavisan u vršenju nadležnosti, radi obezbeđivanja ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Odlukom Narodne Skupštine R. Srbije, RS broj 91 od 22.12.2004. godine za Poverenika je izabran Rodoljub Šabić.

Preuzmite datoteku:
pdfIzveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 2005. godini.pdf
Veličina dokumenta: 285 Kb.

Polazeći od činjenice da je, iz objektivnih razloga, Služba Poverenika počela sa radom tek 01.07.2005. godine, to se ovaj izveštaj i odnosi uglavnom na aktivnosti iz perioda od 01.07. do 31.10.2005., a samo izuzetno na aktivnosti iz perioda pre navedenih datuma.

I. Rešavanje predmeta po žalbama i drugim predstavkama u periodu od 01.07- 31.10.2005.g:

Služba Poverenika za informacije od javnog značaja je u periodu od 01.07-31.10.2005. godine, imala u radu 270 predmeta. Rešeno je 206 predmeta, a 64 predmeta su u postupku rešavanja.

Preuzmite datoteku:
pdfIzveštaj o sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja do 31.10.2005.pdf
Veličina dokumenta: 148 Kb.

 Portal otvorenih podataka

Zbirni mesečni statistički
podaci
 iz oblasti dostupnosti
informacijama
 i zaštite
podataka
 oličnosti

na dan 31.8.2021.
U PROCEDURI: 3.293
OBRAĐENO: 103.943

Opširnije...