Čitaj mi

"Službeni glasnik RS - Međunarodni dokumenti", br. 38/2009

Preuzmite dokument

Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine