POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

logo novi


POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA
I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTIlogo novi

POVERENIK
ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

politika

http://www.politika.rs/pogledi/Rodoljub-SHabic/Trcanje-u-mestu09876.lt.html

politika

http://www.politika.rs/pogledi/Rodoljub-SHabic/Nevolje-sa-odsustvom-volje.lt.html