politika„„Gužva" koju je nedavno izazvao е-mejl upućen iz MUP-a na adrese jednog broja učesnika famoznog „skrininga", u kome se navodi da se sve informacije iz tog procesa u okviru pregovora sa EU, a „na zahtev EU", smatraju „službenom tajnom"u „narednu godinu dana" i da se „ne smeju učiniti dostupnim sredstvima javnog informisanja" – okončana je na dobar način i relativno brzo.

Šabić: U Srbiji obrada podataka o ličnosti suprotno zakonu

U Srbiji se u velikoj meri obrada podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama zakona i standardima koji važe u uređenom svetu, rekao je tokom vikenda poverenik Rodoljub Šabić, upozoravajući da sa druge strane, nema nikakvih zakonskih odredbi o video nadzoru, pravila u oblasti biometrije, bezbednosne provere .... Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti rekao je Tanjugu da je potpuno neodgovoran odnos države prema stanju u toj oblasti, te da je siguran da će se Srbija, ukoliko ubrzo ne počne da menja svoj odnos prema tim ljudskim pravima, suočiti sa dve vrste problema.