politikaJavnost treba da zna kako se priprema dokument od čijeg obima zavisi život hiljada ljudi, kaže Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
Minimum minimuma je da javnosti budu poznati ciljevi i kriterijumi rebalansa budžeta. Ovim rečima je za „Politiku” poverenik Rodoljub Šabić komentarisao način na koji se prekraja državna kasa. Taj proces, kako reče, mora da bude neuporedivo javniji.

blicVeliki deo problema u vezi sa sprovođenjem antikorupcijskih zakona poput Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, je posledica činjenice da se kaznene odredbe ovih zakona primenjuju veoma slabo ili uopšte ne primenjuju čak i u slučajevima drastičnog kršenja zakona.

politikaAktuelni „Predlog Pravilnika o tehničkim zahtevima za uređaje i programsku pordšku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanja podataka o elektronskim komunikacijama” povod je za reprizu „gužve“ koju je u leto 2010 izazvao Predlog zakona o elektronskim komunikacijama.
Tada su na predlog zakona, podnetog na brzinu i bez ikakve javne rasprave, reagovali Poverenik za informacije i Zaštitnik građana, i široka, pre svega, stručna javnost.

Zastarelo

danasU Srbiji ne postoji sistemska zaštita uzbunjivača na korupciju
tragom
Beograd - Uzbunjivači, odnosno ljudi koji prijave slučajeve korupcije, u Srbiji ne uživaju zaštitu, već često bivaju kažnjavani, otpuštani sa posla i maltretirani samo zbog toga što su u svom preduzeću prijavili teške oblike malverzacija.

Zastarelo

politikaMogućnost da službe bezbednosti, po proceni koja ne podleže oceni suda, pristupaju podacima, predstavlja odstupanje od ustava.
Presretanje i zadržavanje podataka o elektronskim komunikacijama, jednostavnije rečeno listinga telefonskih razgovora, službe bezbednosti bi mogle obavljati i bez odluke suda ako se usvoji predlog novog pravilnika o tehničkim zahtevima za uređaje i programsku podršku za zakonito presretanje elektronskih komunikacija i zadržavanje podataka o elektronskim komunikacijama.

Zastarelo

blicNedavno je, u Narodnoj skupštini, na skupu posvećenom pitanjima restitucije odgovarajući na proteste prisutnih zbog manjka transparentnosti u postupanju vlasti u vezi sa restitucijom predstavnik Vlade, potpredsednik Đelić uz ostalo rekao: „Prošlo je vreme kada Vam je trebao Rodoljub Šabić, sve podatke stavićemo na Internet“.