blicPre neki dan sreo sam se sa Tomasom Hamarbergom Komesarom za ljudska prava Saveta Evrope (SE). I ovaj razgovor sa njim, kao i svi raniji, budući da je Hamarberg izuzetno zanimljiva ličnost, u svetskim relacijama afirmisan borac za ljudska prava, dobronamaran i vrlo kulturan sagovornik, bio je prijatan. Ali, i prijatan razgovor može da podseti na neke neprijatne činjenice.

blicU Srbiji nikada niko nije kažnjen zbog nezakonite obrade tuđih podataka o ličnosti. Ovaj podatak je i u međunarodnim okvirima zaista raritetan, pa nije slučajno da je poslužio i kao povod za jednu ironičnu akademsku šalu (prof. Vlada Vodinelić) – „kad je u pitanju zaštita podataka o ličnosti, „statistika“ potvrđuje da Srbija, bez konkurencije, stoji najbolje. Jer da je bilo razloga, bar neko bi morao biti kažnjen.“

Izvor: "Blic"

Naslov ovog teksta neko bi mogao doživeti kao mešanje Poverenika za informacije u dnevnu politiku, kao podršku trenutno vrlo aktuelnim zalaganjima za decentralizaciju. Ali, nije to u pitanju. Radi se o nečem sasvim drugom.

 Izvor: "Politika"

Odnedavno je, prvi put kod nas, javno dostupna baza podataka o finansiranju nevladinih organizacija novcem iz državnog budžeta. Dostupna je on-lajn, na zvaničnoj elektronskoj prezentaciji Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS). Baza obuhvata sve pojedinačne dobitnike sredstava iz „famozne” budžetske linije 481 – dotacije NVO, iznose isplaćenih sredstava i republičke organe koji su ih isplatili.

Izvor: "Blic"

Kada je početkom aprila Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izvršio nadzor u vezi sa zloupotrebom video snimka iz sistema video nadzora (pojavljivanje snimka „kod Arene" na Internetu) „najinteresantnije“ što je utvrđeno bilo je potpuno odsustvo bilo kakvih procedura.