Zastarelo

Izvor: Danas

Beograd - Zaštitnik gradana, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog znacaja, Odbor za sprecavanje sukoba interesa, Uprava za javne nabavke i Komisija za zaštitu prava upozorili su juce da nedostatak osnovnih uslova za rad ugrožava ostvarivanje njihovih ustavnih i zakonskih nadležnosti i ostvarivanje cilja radi koga su osnovane.   

Zastarelo

Izvor: Blic

komentari

Rodoljub Šabic poverenik za informacije

Konstituisanje Narodne skupštine Republike Srbije u novom sazivu sigurno ce nam pružiti jednu specificnu, indikativnu informaciju od javnog znacaja. Rodna struktura novog sastava Parlamenta, tacnije receno broj žena u njemu, ponudice nam još jedan šlagvort za razmišljanje na temu - rodna ravnopravnost, temu koju su inace u predizbornoj kampanji mnoge politicke partije eksploatisale u prilicnoj meri.   

Zastarelo

Izvor: Borba

Konstantno veliki priliv žalbi koje gradani, mediji i drugi upucuju Povereniku, sam po sebi govori kako veliki broj organa vlasti teško menja svoj odnos prema pravu javnosti na slobodan pristup informacijama koje su u posedu organa vlasti. Za prvih cetiri i po meseca ove godine Povereniku je upuceno više od 560 žalbi i da to jasno ukazuje da vlast svoj odnos prema ustavom i zakonom zajamcenom pravu mora menjati mnogo brže.

Zastarelo

Izvor: Blic

komentari

Rodoljub Šabic, Poverenik za informacije

Odavno, još polovinom pretprošlog veka jedan, u našoj politici vrlo relevantan covek, tada kneževic i pretendent na presto, kasnije i kralj Petar I Karadordevic, preveo je na srpski jezik cuveno delo Džona Stjuarta Mila „O slobodi“ i tako generacijama naših politicara omogucio da se i na maternjem jeziku upoznaju sa idejama velikog tvorca liberalizma. Jedna od njih uzidana u same temelje tolerancije i demokratije je i ona - „ako covecanstvo manje jedan ima jedno mišljenje, podjednako bi neopravdano bilo da covecanstvo ucutka tu jednu osobu, koliko i kad bi ta osoba, da ima takvu moc ucutkala celo covecanstvo“.  

Zastarelo

Izvor: Blic

Ko i malo zna našu javnu scenu, zna i da ne treba imati iluzije o stvarima kao što su kulturni limiti, minimalni standardi polemike, korektnost i sl. Takve stvari su kod nas na rudimentarnom nivou, jedva prisutne. U našem realnom kontekstu gomila  neistina, diskvalifikacija i uvreda koju na drugog javnog funkcionera u intervjuu dnevnim novinama sruci  direktor  RTS, pa cak ni "uredivacka politika" RTS-a koja u intervjuu svog šefa prepozna vest od nacionalnog znacaja pa neistine i uvrede (re)emituje u svom informativnom programu, objektivno, nisu fenomeni koji zaslužuju baš posebno veliku pažnju.  

Zastarelo

Izvor: Politika

Dosledna primena Zakona o dostupnosti informacijama od javnog znacaja veoma je važna pretpostavka za ucvršcivanje demokratskih institucija u Srbiji i nastojanja Srbije da se prikljuci evropskim integracijama, ocenjeno je na jucerašnjem sastanku ministra kulture Srbije Vojislava Brajovica i njegovih saradnika sa Poverenikom za informacije Rodoljubom Šabicem.