Zastarelo

Izvor: "Blic"

Pre tačno godinu dana « eksplozija » informacija o fantastičnom bogatstvu vođa narko kartela Šarić priuštila je našoj javnosti suočavanje sa «zanimljivim» primerom komunikacije organa vlasti. Zaista vrlo «zanimljivim» jer je snažno asocirao na onu dečiju igricu – «gluvi telefoni».

Prvo je Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma javno iznela ocenu da se u Srbiji, i to mahom kroz privatizaciju “opere” preko 1.700.000.000 evra godišnje. Četvrtina ukupnog državnog budžeta!

 Izvor: "Blic"

Zahtev poverenika Državnom veću tužilaca

 

Dva člana DVT-a održali sastanak u BIA na temu prikupljanja podataka o dostojnosti kandidata koji su konkurisali za tužioce

 

Poverenik za informacije Rodoljub Šabić zatražio je od Državnog veća tužilaca (DVT) da se izjasni o autentičnosti zapisnika sa sednice ovog tela od pre 16 meseci čija sadržina navodi na sumnju da su prilikom opšteg reizbora nosilaca tužilačke funkcije korišćeni podaci Bezbednosnoinformativne agencije (BIA).

Izvor: Blic

BEOGRAD - Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić izrekao je Višem sudu u Beogradu dve novčane kazne u ukupnom iznosu od 200.000 dinara zato što je ova sudska instanca odbila da postupi po njegovom rešenju i advokatu Vladimiru Drecunu, braniocu jednog od optuženih pred Specijalnim sudom, izda kopiju audio i video zapisa.
Ovo je najveća kazna koju je poverenik izrekao nekom sudu u Srbiji i ujedno maksimalna novčana sankcija koju ovo regulatorno telo ima na raspolaganju za izvršenje svoje odluke.
- U dosadašnjoj, relativno kratkoj praksi u nekoliko navrata sam izricao novčane kazne pravosudnim organima. Ali maksimalnu kaznu od 200.000 dinara izrekao sam samo u ovom slučaju - kaže za "Blic" Šabić.

Izvor: "Blic"
Nedavna ocena poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ičnosti da neka pitanja u vezi sa ustupanjem bankarskih potraživanja prema građanima, agencijama za naplatu dugovanja ukazuju na potrebu da država mnogo više pažnje posveti zaštiti podataka o ličnosti i najava da će s tim u vezi inicirati izmene nekih zakona, izazvala je brojna reagovanja. Velika većina je, na moje zadovoljstvo, bila pozitivna. Ipak ima nešto što „sreću kvari"..

Izvor: "Blic"

Nedavno je konferencijom za štampu pod radnim nazivom „Hajde da se ne lažemo“ mlada i simpatična ekipa web site-a „Istinomer“ obeležila prvu godišnjicu rada. Glavna poruka sa „rođendana“ bila je - jednogodišnje analiziranje i ocenjivanje dešavanja na srpskoj političkoj sceni pokazuje da je od svih izgovorenih obećanja ispunjeno jedva četvrtina, dakle, u proseku od četiri tvrdnje koje izgovore naši političari tri nisu istinite.

Izvor: Blic

Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije

Nedavno sam razgovarao sa Berndom Floratom, direktorom u Povereništvu SR Nemačke za rukovanje dosijeima Ministarstva za državnu bezbednost nekadašnje DR Nemačke (Štazi). O čemu drugom nego o postupanju sa dosijeima tajnih službi, jer način na koji je Nemačka rešila pitanje postupanja sa dosijeima tajnih službi bivšeg režima predstavlja najbolji primer u ukupnoj uporednoj međunarodnoj praksi, pa su za svaku zemlju suočenu sa ovim pitanjem nemačka iskustva izuzetno korisna. Osnovna stvar, differentia specifica “nemačkog načina” u odnosu na sve ostale, manje ili više (ne) uspešne bilo je da ovo pitanje nikada nije tretirano kao dnevnopolitičko, kao prilika da se njegovim “pokretanjem” ostvaruju rezultati na planu političkog marketinga.