Čitaj mi

Izvor: "Blic"

Kada je početkom aprila Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izvršio nadzor u vezi sa zloupotrebom video snimka iz sistema video nadzora (pojavljivanje snimka „kod Arene" na Internetu) „najinteresantnije“ što je utvrđeno bilo je potpuno odsustvo bilo kakvih procedura.

Nisu bile utvrđene ni procedure za postupanje lica koja koriste ili održavaju sistem, ni mere zaštite koje bi nadzirale i beležile njihovo postupanje. Računarima, radnim stanicama je mogao pristupati veliki, praktično neodređen broj lica. Zato je Poverenik MUP-u izdao Upozorenje u kome u 14 tačaka ukazuje na mere i aktivnosti koje treba preduzeti radi otklanjanja uočenih nedostataka.

MUP je donelo Obaveznu instrukciju o uslovima korišćenja i održavanja sistema video nadzora gradskih saobraćajnica i raskrsnica za grad Beograd. Njom su propisane procedure za korišćenje i održavanje sistema tako da se rizik zloupotrebe sistema višestruko smanji. Sistemom individualnih elektronskih identifikacionih kartica biće precizno definisan i ograničen krug lica koja imaju mogućnost pristupa sistemu video nadzora, a biće  beležen i tačan period u kome je svako od njih ostvarivao pristup. Uvođenjem internog video nadzora prostorija u kojima su radne stanice konstantno će se kontrolisati ostvarivanje pristupa.

Razume se, sve ovo po savremenim kriterijumima nije ništa specijalno. U međunarodnom okruženju u kontekstu zaštite podataka o ličnosti ovakve mere smatraju se standardnim, nezaobilaznim. Ali kod nas još nije tako pa je potez MUP-a zaista vredan potez.

Bitno će smanjiti rizike zloupotrebe sistema video nadzora u Beogradu. Ali još je važnije što može i treba da bude dobar primer za sve druge, manje više, slične situacije. Informacije o tome da je u ovom ili onom gradu uveden „najsavremeniji" sistem video nadzora sve su češće, a informacije o tome da li se i kako kontroliše upotreba i sprečava zloupotreba tih sistema, po pravilu, izostaju. A takva se praksa mora promeniti.