Čitaj mi

 Izvor: "Politika"

Odnedavno je, prvi put kod nas, javno dostupna baza podataka o finansiranju nevladinih organizacija novcem iz državnog budžeta. Dostupna je on-lajn, na zvaničnoj elektronskoj prezentaciji Centra za razvoj neprofitnog sektora (CRNPS). Baza obuhvata sve pojedinačne dobitnike sredstava iz „famozne” budžetske linije 481 – dotacije NVO, iznose isplaćenih sredstava i republičke organe koji su ih isplatili.

Bilo bi, razume se, i logičnije i bolje da se pojavila na nekom drugom mestu, npr. na veb-sajtu Ministarstva finansija. Takođe, bilo bi bolje i da sadrži podatke o ukupnom iznosu javnih sredstava koji se koriste za „dotacije NVO”, dakle i onim iz budžeta lokalnih samouprava koje nažalost ne obuhvata. Ali nezavisno od pomenutih nedostataka baza je izvesno vredno dostignuće u ostvarivanju nespornog prava građana i poreskih obveznika Srbije da znaju kako se koristi novac koji oni obezbeđuju.

Centar za razvoj neprofitnog sektora i Transparentnost Srbija prezentirali su bazu „NVO finansirane iz budžeta Srbije 2008–2010”, rezultat svog trogodišnjeg istraživanja na zaista pažnje vredan način. Pogled na bazu i istraživanje je zanimljiv, ne samo zbog „krupnih” finansijskih iznosa nego i zato što se iza „firme” 481 – dotacije NVO krije dosta zanimljivih pitanja, na koje najčešće nemamo adekvatne odgovore.

KolikonašajavnostznaotomekolikodržavaizdvajazafinansiranjeaktivnostiNVO? Štasuodtoga štoznamo činjenice, a štafluidnistereotipikao što su„malo”, „mnogo”, „(ne)dovoljno”, „većinanovcajeizinostranstva”…?

Bez obzira na to šta je kome „malo” ili „mnogo”, nesporno se radi o znatnimsredstvima. U 2008. oko 71,5, u 2009.oko 44 i u 2010. oko 47,5 miliona evra. Kad se dodaju sredstva sa odgovarajućih pozicija u budžetima lokalnim samouprava onda se iznosi udvostručuju.

Ko je korisnik tih sredstava? Da li su verske organizacije, omladinske i sportske organizacije ili političke stranke – NVO? Možda u nekakvom kontekstu (nisu „vladine”) i jesu, ali je li to prihvatljivo i u kontekstu finansiranja? Pogotovo, s obzirom na to da postoje posebnim zakonima za njih rezervisani izvori finansiranja. Mogu li subjekti koje osniva i finansira država, kao što su policija, škole, arhivi i sl. „biti” NVO? Mogu li privredni subjekti, d.o.o. i a.d., pa čak i pojedinci „biti” NVO? Naravno da nisu NVO, ali se svi neretko javljaju kao korisnici sredstava sa pozicije 481.

Osim širine kruga korisnika sredstava zanimljiva je i „originalnost” u izboru ciljeva, posebno (ne i isključivo) na lokalnom nivou. CRNP i Transparentnost su tako, na zahteve koji su podnosili na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dobijali dokumente koji potvrđuju da su „dotacije za NVO” korišćene na primerza rekonstrukcije grobnica, bukete cveća, izgradnjudeponija, za kompjutere za policiju, za zarade upravnog odbora, poreze, pa čak, verovali ili ne, i za „nekompromitovane intelektualce” i nekakav „italijanski konzorcijum”.

Naravno, ne krije se iza svakog od ovih čudnih „objašnjenja” korupcija, mnogo češće radi se o „tehničkim” , birokratskim razlozima (npr. kao korisnik svih dotacija za NVO u dijaspori navodi se Narodna banka, samo zato što su isplate išle preko njenog računa). Ali „preciznost” i „preglednost” odgovora morali bi da nas podsete na notornu istinu – nemogućnost kontroleu korišćenju javnih sredstava uvek je mogući izvor korupcije.

A kad već pominjemo korupciju s njom u vezi se, u nizu „zanimljivosti” na prezentaciji nove baze čula jedna posebno zanimljiva. Čulo se, dakle, i to da iz onog (velikog) iznosa koji je na liniji 481 „preostao” po odbitku troškova za „nekompromitovane intelektualce”, „italijanske konzorcijume” i slične stvari, u 2010, ipak ni jedna NVO koja se bavi antikorupcijskim projektima nije sa pozicije 481 dobila nijedan dinar.

I da jeste, trebalo bi da je suvišno da ga ulaže u neki projekat koji bi za cilj imao povećanje kontrole „dotacija za NVO”. Jer, inicijativa za diverzifikaciju linije 481 pokrenuta još u januaru 2008. godine. Nije logično, ali nije je pokrenula vlast, već civilni sektor, iza nje je stalo 188 NVO iz cele Srbije. Maj je 2011. godine, odgovora na inicijativu još nema. Zar je sporno da ga predugo čekamo? I kakav bi trebalo da bude?

Autor: Rodoljub Šabić