Čitaj mi

Šabić: U Srbiji obrada podataka o ličnosti suprotno zakonu

U Srbiji se u velikoj meri obrada podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama zakona i standardima koji važe u uređenom svetu, rekao je tokom vikenda poverenik Rodoljub Šabić, upozoravajući da sa druge strane, nema nikakvih zakonskih odredbi o video nadzoru, pravila u oblasti biometrije, bezbednosne provere .... Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti rekao je Tanjugu da je potpuno neodgovoran odnos države prema stanju u toj oblasti, te da je siguran da će se Srbija, ukoliko ubrzo ne počne da menja svoj odnos prema tim ljudskim pravima, suočiti sa dve vrste problema.

Prema njegovim rečima, radi se o problemu u komunikaciji sa EU, u okviru pitanja iz poglavlja 23 vezanih za ljudska prava, ali i o obezbeđivanju ostvarivanja elementarnih prava građana zagarantovana Ustavom. „Ne može se priča o zaštiti podataka o ličnosti svesti na aktivnosti jednog organa kakav je poverenik", rekao je Šabić i dodao da poboljšanje stanja u toj oblasti traži angažman velikog broja institucija. Navodeći da Srbiji nedostaju najelementarnija pravila koja bi morala da urede različite oblasti, poverenik navodi da u nekoj uređenoj državi, kada pričate o problemu povrede određenih prava građana poput, prava na privatnost ili zakonitu obradu podataka o ličnosti, polazite od toga da postoji sistem koji neko krši. „Imate ekcese i tim povodom reagujete.

Nažalost, mi nismo u poziciji da o tome razgovaramo, jer nemamo nikakav sistem, sem inicijalnih odredbi sadržanih u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti", rekao je Šabić. On upozorava da Srbija nema nikakvih zakonskih odredbi o video nadzoru, pravila u oblasti biometrije, bezbednosti provere". „Imamo stotine hiljada kamera, a niko ne zna koliko kamera dnevno snima građane Srbije, šta se dešava sa tim video zapisima, kako se i koliko dugo čuvaju snimci, da li se redistribuiraju i kome", zaključio je Šabić. Navodeći da se s razlogom obrada biometrijskih podataka smatra za najinvazivnije zadiranje u privatnost, on upozorava da nema zakonskih pravila u toj oblasti koja se u EU posebno tretira i uređuje. Prema njegovim rečima, i oblast bezbednosne provere nije uređena zakonom i pored upozorenja i inicijative poverenika.

On je upozorio da je Vlada Srbije pre tri godine usvojila Strategiju zaštite podataka o ličnosti koja je trebalo da obezbedi sprovođenje demokratskih standarda i kojom je predviđeno formiranje posebnog tela koje će se baviti koordinacijom i izvršavanjem zadataka iz strategiije, kao i donošenje Akcionog plana. „ Prošle su tri godine, a nikada nije formirano niti telo, niti donet Akcion plan. To je neobjašnjivo i nedopustivoö, smatra Šabić. On ističe i da vlada, iako je prošlo pet godina od donošenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, nije donela uredbu o podacima koji uživaju posebnu zaštitu - o zdravstvenom stanju, seksualnoj orjentaciji, nacionalnoj pripadnosti, političkom i religioznom opredeljenju". Kao primere u kojima je reagovao, Šabić, između ostalih, navodi obradu podataka mladih ljudi koji su želeli da se školuju na Policijskoj akademiji, upozorenje bankama..., ali i akcije koje su dale niz pozitivnih rezultata u zdravstvu. „Radili smo nadzor nad institucijama koje se bave transfuzijom krvi i tada smo zatekli neverovatnu situaciju da su se podaci davaoca, poput: koju vrstu seksualnih odnosa upražnjavate, imate li hepatitis, da li ste koristili drogu, čuvali na otvorenim policama iza vrata zaključanih običnim ključem bez ikakvog video nadzora, kontrole, beleženja ko im pristupa", rekao je Šabić. Paradoks je, kaže on, da je istovremeno u nekim Domovima zdravlja uvedena primena biometrijskih mera, ostavljanja otisaka prsta, za dolazak na posao.