Zastarelo
Čitaj mi

Izvor: Danas

Na FPN juče održan okrugli sto o medijskom pravu u Srbiji

Beograd - Prosečni sudija u Srbiji ne zna za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i praksu Evropskog suda za ljudska prava - rekao je na jučerašnjem okruglom stolu „Novo medijsko pravo u Srbiji“ na Fakultetu političkih nauka (FPN)  dekan privatnog Pravnog fakulteta Union Vladimir Vodinelić. On je naveo da u pogledu ostvarivanja evropskih standarda i medijskog prava u Srbiji „nismo ostvarili onoliko koliko je bilo realno moguće“ i da sloboda medija ne sme zaostajati za evropskim standardima.   - Sloboda medija je zajamčena za svakoga i protiv svakoga, kao i bilo kog uticaja - istakao je Vodinelić. Kako je objasnio, dopuštena su ograničenja u slobodi medija, ali „ona moraju biti legalna, legitimna i proporcionalna, kao i jasno formulisana u pravu“.

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić rekao je da Zakon o slobodnom pristupu informacijama od značaja, iako ima nedostataka, bezdiskriminaciono garantuje pristup informacijama o radu javne vlasti.

- U Srbiji ne postoji struktura vlasti koja bi uskladila zakone sa evropskim standardima - istakao je Šabić. On je dodao da je veoma važno primeniti edukaciju zaposlenih u vlasti.

Direktorka regionalnog programa „Pravna država za Jugoistočnu Evropu“ Fondacije „Konrad Adenauer“, Stefani Rikarda Ros rekla je da je pravo na slobodu mišljenja jedan od osnovnih stubova demokratskog poretka, koje je zagarantovano i u Ustavu Srbije. Ona je istakla da postoji opasnost od sužavanja ljudskih sloboda, „posebno političkim odlukama“ i dodala da je zakon o regulisanju pristupa informacijama u Nemačkoj usvojen tek 1. januara prošle godine, kao i da postoji nesigurnost u tome kako ga sprovoditi u praksi.

Okrugli sto su organizovali Centar za unapređivanje pravnih studija (CUPS) i Fondacija „Konrad Adenauer“.